Yazım Kuralları

Dergiye gönderilecek çalışmaların;


•Word programında (2.0 ya da daha üst sürümlerinden birinde) yazılması,


•Makale ise, ortalama 5000 kelime; kitap incelemesi ise ortalama 1000 kelime olması,


•Başlıklarının sadece ilk harfleri büyük, Cambria 14 punto, kalın olması,


•En fazla ikili alt başlık kullanılmas; ilkinin Cambria 12 punto, kalın, ikincisinin ise aynı zamanda italik olması,


•Yazar adlarının sadece ilk harfleri büyük, Cambria 12 punto kalın olması,


•Özetlerinin (abstract) 90-120 kelime arasında ve anahtar kavramlarının (keywords) 5-6 adedi geçmemesi, Times New Roman 12 punto italik olması,


•Ana metinlerinin Times New Roman 12 punto olması,


•Paragraf aralığının 12 nk ve satır aralığının 1,5 olması,


•Dipnotlarının Times New Roman 10 punto olması,


•Çift tırnak (“...”) kullanılması,


•Grafiklerinin Windows işletim sisteminde açılabilir olması, grafik ve tabloların numaralandırılması,


•Fotoğraflarının jpeg formatında ve yeterli boyutlarda, metin içinde ilgili yerlerde olması,


•Yararlanılan eserlerin kaynakçada belirtilmesi hususunda;


1-     APA (http://www.apastyle.org/) ve


2-     Chicago Stillerinin (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) kullanılması gerekmektedir.


Ayrıca internetten yapılacak olan alıntılarda;


Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı şu kılavuzdan faydalanabilirsiniz:


http://www15.uta.fi/FAST/PK6/REF/writing_with_internet_sources.pdf


Dergimizde öncelikli olarak; Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki makaleler yayınlanmaktadır.


Yazarlar, çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi Dergi Park sayfasına (http://dergipark.gov.tr/skad) gönderebilirler.


Çalışmalar, her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:


•Başlık sayfası (Yazar(lar)ın tam adları ve çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, makale üst başlığı), 90-120 kelime Türkçe özet ve 5-6 anahtar kavram ve 90-120 kelime İngilizce özet ve 5-6 anahtar kavram,


•Ana makale metni,


•Kaynakça,


•Ekler, tablolar, şekiller.


Not:

1-Doktorasını tamamlamamış araştırmacıların danışman hocaları ile beraber hazırladıkları çalışmalar editoryal sürece dahil edilecektir.

2- Dergimize gönderilen makaleler intihale mahal vermemek maksadıyla özgünlük taramasından (iThenticate) geçirilmektedir. (Kaynakça hariç benzerlik oranı %20 yi geçmeyen çalışmalar editoryal sürece dahil edilecektir.)