Sakarya Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Sakarya Tıp Dergisi

e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj
Kapak Resmi

94.643

159.618

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Cilt 8 - Sayı 3 - Eyl 2018
 1. İnsan Anellovirüsleri
  Sayfalar 462 - 469
  Semra Öz, Merve Pilavcı Adıgül, Mustafa Altındiş
 2. Dumansız Bir Çevre Mücadelesi: Dünden Bugüne
  Sayfalar 470 - 474
  Hasan Çetin Ekerbiçer, Ufuk Berberoğlu, Mustafa Baran İnci
 3. Evaluation of The Quality of Life After Surgical Extraction of Impacted Third Molars
  Sayfalar 475 - 480
  Nesrin Saruhan, Görkem Tekin
 4. Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemleri Kullanım Sıklığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 481 - 488
  Senem Şaş, Öznur Büyükturan, Buket Büyükturan
 5. Acute Prostatitis Incidence in Patients Receiving Prophylactic Ceftibuten and Gentamicin Before Prostate Biopsy
  Sayfalar 489 - 496
  Hüseyin Buğra Karakaş, Engin Denizhan Demirkıran, Necmettin Aydın Mungan, Bülent Akduman
 6. Konya İlindeki Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının Organ Bağışı Hakkındaki Bilgi Tutum Ve Davranışları
  Sayfalar 497 - 504
  Burak Kurt, Dilek Öztaş, Hüseyin İlter, Muhsin Akbaba, Tolga Ozan, Esra Güneş
 7. Ultrasonographic Evaluation of Flap Thickness In Patients With Pilonidal Sinus - Original Article
  Sayfalar 505 - 510
  Enis Dikicier, Fatih Altıntoprak, Mustafa Yener Uzunoğlu, Yusuf Arslan, Kıyasettin Asil, İsmail Zengin
 8. Primer biliyer kolanjit hastalarında tiroid otoimmünitesinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 511 - 517
  Sezgin Vatansever, Zehra Betül Paköz, Süleyman Günay, Altay Kandemir, Belkıs Ünsal
 9. Hasta ve Sağlık Çalışanlarının, Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeyleri: Bir Müdahale Çalışması
  Sayfalar 518 - 524
  Özgür Erdem, Hediye Seval Akgün
 10. Migren ve İlaç Aşırı Kullanım Baş Ağrısının Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
  Sayfalar 525 - 530
  Türkan Acar, Bilgehan Atılgan Acar
 11. Diyabetik Ayak Tanısıyla Takip Ettiğimiz Otuz Altı Hastanın Klinik ve Mikrobiyolojik Verileri
  Sayfalar 531 - 537
  Feyzi Gökosmanoğlu, Erkan Aksoy
 12. Çukurova Yöresinde Kırsal Bir Bölgedeki Yetişkinlerin Ruh Sağlığı Durumu ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 538 - 550
  Burak Kurt, Muhsin Akbaba
 13. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 551 - 561
  Fatma Söylemez, Ali Özer
 14. Mobilization success rate following autologous peripheral blood stem cell transplantation
  Sayfalar 562 - 567
  Demet Çekdemir, Fergun Yilmaz, Fatma Ozsan, Nur Soyer, Bahar Arik, Sevgi Mir, Murat Tombuloglu, Ayhan Donmez
 15. İnme Profilaksisi Nedenli Varfarin ya da Yeni Oral Antikoagulan Kullanan Hastalarda Depresyon Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 568 - 574
  Bekir Enes Demiryürek, Ercan Aydın, İbrahim Kocayiğit, Selçuk Yaylacı, Atilla Tekin, Esra Demiryürek, Ahmet Bilal Genç
 16. Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı 18-65 Yaş Grubu Bireylerdeki Sağlık Okuryazarlığı Durumunun Değerlendirilmesi
  Sayfalar 575 - 581
  Ufuk Berberoğlu, Osman Öztürk, Mustafa Baran İnci, Hasan Çetin Ekerbiçer
 17. Expression of Feelings by Pregnant Women Living in Two Different Geographic Regions and Their Adaptation to Pregnancy: Hungary and Turkey Cases
  Sayfalar 582 - 592
  Sukran Ertekin Pinar, Gulay Yildirim, Busra Cesur, Zsuzsanna Éliás, Hatice Nur Kayapinar, Selda Sekeroglu
 18. Ameliyat Tekniği, Yaş, Cinsiyet ve Lezyonun Bölgesi Nüks Oranını Etkiler Mi? Anevrizmal Kemik Kistinin (AKK) Epidemiolojik Çalışması.
  Sayfalar 593 - 602
  Alauddin Kochai, Buğra Alpan, Ünal Erkorkmaz, Harzem Özger
 19. Assessment of Complementary Medicine Use among Patients with Pain: A Descriptive Study from a Tertiary Hospital
  Sayfalar 603 - 610
  Ramazan Azim Okyay, Burhan Fatih Koçyiğit
 20. Amifostine Protects Small Bowel Against Radiation-induced Apopitosis by Reducing Caspase-3
  Sayfalar 611 - 619
  Neslihan Kurtul, A.Yasir Bahar, Fatma İnanç Tolun
 21. Tiroid Fonksiyon Testlerindeki Bozulmanın Subjektif Tinnitustaki Rolü
  Sayfalar 620 - 624
  Sıdıka Sinem Gül, Bilgehan Atılgan Acar
 22. Protective Effect of p-Coumaric Acid as Free Oxygen Radical Scavenger in Experimental Renal Ischemia-Reperfusion Model
  Sayfalar 625 - 631
  Derya Güzel, Ayhan Tanyeli
 23. Screening Test Results of The Donors/Patients who Applied to Blood Transfusion Center of Sakarya University Training and Research Hospital
  Sayfalar 632 - 637
  Hasan Ergenc, Demet Cekdemir, Ayse Ceyda Oren, Ali Tamer, Ertuğrul Guclu, Umit Ozcelik, Fatma Dirican, Oguz Karabay, Aziz Ogutlu
 24. Taksifolinin Sıçanlarda Etanolle İndüklenen Oksidatif Beyin Hasarına Etkisi
  Sayfalar 638 - 643
  Aslı Özbek Bilgin, Renad Mammadov, Bahadır Suleyman
 25. P-Kumarik Asit, Renal İskemi Reperfüzyon Kaynaklı Akut Pulmoner Hasarı Azaltır
  Sayfalar 644 - 649
  Ayhan Tanyeli, Derya Güzel
 26. Ultrason Eşliğinde Diferansiyel Üst Ekstremite Bloğu Deneyimlerimiz: Retrospektif Gözlemsel Araştırma
  Sayfalar 650 - 656
  Onur Balaban
 27. Fibromyalgia Syndrome in Patients Undergoing Peritoneal Dialysis and Hemodialysis
  Sayfalar 657 - 662
  Gökhan Sargın, Taşkın Şentürk, Hakan Akdam
 28. Larinksin Küçük Hücreli Karsinomu Olgu Sunumu
  Sayfalar 663 - 668
  Müge Özçelik Korkmaz, Sena Genç, Mehmet Güven
 29. Intraabdominal Synovial Sarcoma, A Rare Tumour and Rare Localisation
  Sayfalar 669 - 673
  Mustafa Yener Uzunoğlu, Fatih Altıntoprak, Enis Dikicier, Zeynep Kahyaoğlu
 30. Ferula Communis (Çakşır Otu)’in Neden Olduğu Karaciğer Toksisitesi: Vaka Sunumu
  Sayfalar 674 - 677
  Erkut Etçioğlu, Fidan Ağca Özen, Deniz Çekiç, Bilal Toka, Mukaddes Tozlu, Ahmet Tarık Eminler