Sakarya Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  
http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Sakarya Tıp Dergisi

e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj
Kapak Resmi

77.866

109.973

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.
Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  
http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. Erektil Disfonksiyonun Derecesinin Aortik Sertlik Üzerine Etkisi
  Sayfalar 1 - 6
  Osman Bektaş, Erdal Benli, Zeki Yüksel Günayıdın, Adil Bayramoğlu
 2. 6 Ay-7 Yaş Arasındaki Çocuklarda Nazofarengeal Streptococcus Pneumoniae Taşıyıcılığı ve Penisilin Direncinin Belirlenmesi
  Sayfalar 7 - 13
  Abdurrahman Avar Özdemir, Nuran Salman
 3. HEMODİYALİZ HASTALARINA ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ
  Sayfalar 14 - 19
  Altay Kandemir, Gökhan Nergizoğlu
 4. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I,II,III ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 20 - 29
  Elif Köse, Bahar Güçiz Doğan, Hasan Çetin Ekerbiçer
 5. Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumunun Araştırılması
  Sayfalar 30 - 40
  tülin gönültaş, 2. Necdet Aytaç, 3. Muhsin Akbaba
 6. Tek enerji ve hızlı voltaj değişimli çift enerji abdomen bilgisayarlı tomografilerine ait bilgisayarlı tomografi doz indekslerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 41 - 45
  Osman Melih Topcuoğlu
 7. TANISAL BİR ZORLUK: İDİOPATİK GRANÜLOMATÖZ MASTİT
  Sayfalar 46 - 51
  Emine Dağıstan, Zeliha Coşkun
 8. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Düzeyi ve Etkileyen Etmenler
  Sayfalar 52 - 62
  İlyas Pektaş, Atilla Senih Mayda
 9. Xanthelasma Palpebrarum artmış nötrofil/lenfosit ve platelet/lenfosit oranı ile ilişkilidir
  Sayfalar 63 - 69
  Selim KUL, Ali Rıza Akyüz
 10. Güzellik Uzmanlarının Mesleki Uygulamaları İle İlişkili Olabilecek Bulaşıcı Hastalık Ve Hijyen Konularındaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 70 - 79
  gülsüm sözen, oğuz karabay, meltem pınar karabel, Mine Keskin, Hilal Karahan, Mustafa Baran İnci, Aziz Öğütlü, Ertuğrul Güçlü, Hasan Çetin Ekerbiçer
 11. SAKARYA’NIN TARAKLI İLÇESİNDEKİ ERİŞKİNLERDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ BAZI BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 80 - 89
  Elif Köse, Nida Erdoğan, Nazan Bedir, Muhlise Demirbaş, Mustafa Baran İnci, Meltem Pınar Karabel, Şeyda Tok, Fulya Aktan Kibar, Hasan Çetin Ekerbiçer
 12. Ankara’da Üç Çocuk Hastanesinde Polikliniklere Başvuran Hastaların Memnuniyet Durumlarının Değerlendirilmesi: Geçmişten Günümüze Değişenler
  Sayfalar 90 - 98
  Dilek Öztaş, Mehmet Ali Bumin
 13. Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinde Yaşam Kalitesi, İş Kazaları ve Vardiyalı Çalışmanın Etkileri
  Sayfalar 99 - 107
  Uzm.Dr. Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
 14. Ebelik Öğrencilerinin Duygusal Okuryazarlık Düzeyleri ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişki
  Sayfalar 108 - 116
  BÜŞRA CESUR, Şükran Ertekin Pınar, Z. Burcu Yurtsal, Özlem Duran Aksoy, Tuba Uçar, Zümrüt Yılar Erkek
 15. Mevsimlik Tarım İşçilerinin İş Kazası ve İşle İlgili Hastalık Geçirme Durumlarının Araştırılması
  Sayfalar 117 - 126
  tülin gönültaş, Necdet Aytaç, Muhsin Akbaba
 16. Ordu ilinde otizm spektrum bozukluğu tanılarının yıllara göre değerlendirilmesi
  Sayfalar 127 - 133
  OMER KARAMAN
 17. Sakarya Üniversitesi’nde Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Başlangıç Deneyimlerimiz
  Sayfalar 134 - 140
  Hacı İbrahim Çimen, Hacı Can Direk, Fikret Halis, Osman Köse, Ahmet Gökçe, Hasan Salih Sağlam
 18. Bir okul laboratuvar patlamasına bağlı yanıkların analizi
  Sayfalar 141 - 148
  Yucel Yuce, Kutlu Hakan Erkal
 19. Atipik prezente kist hidatik: pankreas başında kitle
  Sayfalar 149 - 152
  ARDA ISIK, deniz firat, serdar korkmaz, ismail demiryılmaz, ismayil yilmaz
 20. Breast skin necrosis after methylene blue dye injection: breast image
  Sayfalar 153 - 156
  ARDA ISIK, deniz firat, kemal peker, abdullah inal, ismayil yilmaz, fehmi celebi
 21. KALİTE BAĞLAMINDA SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMİ
  Sayfalar 157 - 169
  Selma Altındiş, Aysun Ergin