Sakarya Tıp Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Sakarya Tıp Dergisi

e-ISSN 2146-409X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/smj
Kapak Resmi

88.665

141.945

Sakarya Tıp Dergisi, tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum/tartışma, editöre mektup ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayınlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir dergidir.Dergi yılda dört sayı olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Derginin resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ile ilgili her türlü işlem ve başvuru  http://dergipark.gov.tr/smj internet adresinden yapılabilir.

Not: SCI, SSCI, SCIE, ESCI veya A&HCI'de indekslenen dergilerde yayınlanmış çalışmalarında Sakarya Tıp Dergisi’nde yayınlanan herhangi bir çalışmaya atıfta bulunan yazarların çalışmalarına öncelik verilecektir. 

Araştırma Makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesi'nin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.(Olgu Sunumu - Serisi ve Derleme yazıları için gerekli değildir.)

 Veri toplama süreci Aralık 2010 tarihinden önce tamamlanmış çalışmalar kabul edilmeyecektir.

Sahibi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir

Cilt:8 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Yoğun Bakım Hastalarında Spiritüel Değerlendirme
  Sayfalar 170 - 175
  Zübeyde Kaçal, Nilüfer Demirsoy
 2. Yenidoğan Konjonktivitleri
  Sayfalar 176 - 181
  Erkan Çelik, Özlem Bursalı, Gürsoy Alagöz
 3. Periferik Sinir Rejenerasyonu ve Kök Hücre Tedavileri
  Sayfalar 182 - 192
  Aydın Him, Mehmet Emin Onger, Burcu Delibas
 4. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları
  Sayfalar 193 - 204
  Aylin Gültaç, Pınar Yalçın Balçık
 5. Büyük Verinin Sağlık Hizmetleri Kalitesindeki Rolü
  Sayfalar 205 - 213
  Selma Altındiş
 6. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Sağlık Personelinin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 214 - 228
  Serdar Deniz, Dilek Öztaş, Muhsin Akbaba
 7. Tryptase and Chymase Expression Differences in Prostatic Adenocarsinomas
  Sayfalar 229 - 234
  Ali Aslan, Havva Erdem, Hilal Balta, Nilüfer Kadıoğlu, Feyza Başar, Handan Ankaralı
 8. Kahramanmaraş İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Madde Kullanımı ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 235 - 246
  Ersin Nazlıcan, Özgür Ersoy, Muhsin Akbaba, Burak Kurt
 9. Microalbuminuria Is Not A Risk Factor for Restenosis for Patients with Below The Knee Artery Disease and Critical Limb Ischemia Underwent Endovascular Therapy.
  Sayfalar 247 - 253
  Burak Teymen, Süleymen Aktürk
 10. İleri Evre Parkinson Hastalığında Subkutan Apomorfin Klinik Deneyimlerimiz
  Sayfalar 254 - 259
  Yeşim Güzey Aras, Türkan Acar
 11. Deneysel Renal İskemi Reperfüzyon Modelinde Akciğer Dokusunda Oksidan Hasarın İncelenmesi ve Klorojenik Asit (CGA) Kullanımının Koruyucu Etkileri
  Sayfalar 260 - 265
  Derya Güzel, Ayhan Tanyeli
 12. Evaluation of Clinical Outcomes and Coronary Artery Disease in Patients Scheduled for Endovascular Intervention due to Lower Extremity Ischemia
  Sayfalar 266 - 271
  Kevser Tural
 13. DifferencesI Between The Children Infected With Enterobius Vermicularis and Taenia Saginata
  Sayfalar 272 - 278
  Soner Sertan Kara, Burcu Volkan
 14. IS FRAGMENTED QRS ASSOCIATED WİTH THE SEVERITY OF CAROTID ARTERY DISEASE?
  Sayfalar 279 - 284
  Efe Edem, Hasan Reyhanoğlu
 15. Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Bakır, Demir, Çinko, Selenyum Düzeyleri ve Cu/Se, Cu/Zn, Fe/Se, Fe/Zn Oranlarının Araştırılması
  Sayfalar 285 - 291
  Fatma Behice Serinkan Cinemre, Nurten Bahtiyar Bahtiyar, Esra Ertan, Sevgin Değirmencioğlu, Nilgun Dilaveroğlu, Ayse Erdogan Çakar, Hakan Cinemre, Birsen Aydemir
 16. Hasta Bakıcılarda Bel Ağrısı ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi, Turgut Özal Tıp Merkezi Örneği
  Sayfalar 292 - 302
  Betül Fırıncı, Erkan Pehlivan, Gözde Nur Durmuş, Ali Özer
 17. Hipertansif Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği ile Kardiyovasküler Risk Faktörlerinin İlişkisi
  Sayfalar 303 - 310
  Alper Çil, Efe Edem, Özhan Göldeli
 18. Kararlı Anjina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Lezyon Şiddetinin Eritrosit Dağılım Genişliği ve Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi ile İlişkisi
  Sayfalar 311 - 319
  Kayıhan Karaman, Barış Aygüç, Arif Arısoy, Metin Karayakalı, Samet Yılmaz, Serhat Karaman, Cemal Aslan, Ataç Çelik
 19. Assessment of the Relationship Between Leukocyte Count and Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Clinical Course in Non-Variceal Upper Gastrointestinal System Bleeding
  Sayfalar 320 - 326
  Altay Kandemir, Mehmet Süle, İrfan Yavaşoğlu, Mevlüt Türe, Adil Coşkun, Abdülvahit Yükselen, M. Hadi Yaşa
 20. Relation of Red Cell Distribution Widht with Ascending Aortic Diameter in Bicuspid Aortic Valve Patients
  Sayfalar 327 - 335
  Abdullah Nabi Aslan, Serdal Baştuğ, Muhammed Cihad Çelik, Hacı Ahmet Kasapkara, Mehmet Murat Yiğitbaşı, Yunus Emre Özbebek, Engin Bozkurt
 21. Sakarya İlinde Yapılan Toplum Sağlığı Taramalarında Beslenme Alışkanlığının İncelenmesi
  Sayfalar 336 - 343
  Fatma Behice Serinkan Cinemre, Zeynep Özmen, Nilgün Dilaveroğlu, Hakan Cinemre, Zübeyde Kaçal, Birsen Aydemir
 22. Sağlık Evi Ebelerinin Çalışma Koşulları ve Memnuniyet Durumlarının Araştırılması
  Sayfalar 344 - 351
  Muhsin Akbaba, Dilek Öztaş, Burak Kurt, Gülseher Sanaç
 23. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi İncelemeleri ile Keros Sınıflaması ve Kribriform Plate Derinliği Asimetrisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 352 - 358
  Ahmet Kara, Halil Elden, Mehmet Güven, Mahmut Sinan Yılmaz, Deniz Demir
 24. Üniversite Çalışanlarında Siberkondria Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 359 - 370
  Selma Altındiş, Mustafa Baran İnci, Ferhat Gürkan Aslan, Mustafa Altındiş
 25. Ankilozan Spondiliti Olan Hastalarda Depresyonun, Hastalık Aktivitesi ve Yaşam Kalite Ölçekleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 371 - 378
  Sibel Bakirci Ureyen, Dilek Solmaz
 26. Glioblastoma Multiforma Tedavisinde Kanser Kök Hücrelerinin Temozolomide Karşı Oluşturdukları Direnç
  Sayfalar 379 - 387
  Meryem Alagoz
 27. Respiratuar Distres Sendromlu Bronkopulmoner Displazi Gelişen Hastalarımızda Klinik ve Demografik Bulgularımız ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Sayfalar 388 - 394
  Fatma Hilal Yilmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan
 28. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 395 - 403
  Nida Erdoğan, Meltem Pınar Karabel, Şeyda Tok, Derya Güzel, Hasan Çetin Ekerbiçer
 29. Lomber Cerrahi Sonrası Gelişen Epidural Havanın Klinik Önemi
  Sayfalar 404 - 409
  İskender Samet Daltaban, Hakan Ak, Soner Yaycıoğlu, Ali Rıza Güvercin, Uğur Yazar
 30. Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında Antioksidan Olarak Klorojenik Asit (CGA) Kullanımının İncelenmesi: Deneysel Çalışma
  Sayfalar 410 - 415
  Ayhan Tanyeli, Derya Güzel
 31. Sakarya Üniversitesi’ nde Laparoskopik Ürolojik Cerrahi: Başlangıç Deneyimlerimiz
  Sayfalar 416 - 422
  Hacı İbrahim Çimen, Yavuz Tarık Atik, Burak Uysal, Fikret Halis, Ahmet Gökçe, Hasan Salih Sağlam
 32. Hidden Blood Loss, Infection and Cost-Effectiveness of Tranexamic Acid Protocol in Primary Total Knee Arthroplasty
  Sayfalar 423 - 431
  Hakkı Çağdaş Basat, Berk Güçlü, Ömer Bozduman, Yasin Köker, Cihan Kırçıl, Hicabi Sezgin
 33. Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Sekreterlerin Kas İskelet Sistemi Yakınmalarının İncelenmesi
  Sayfalar 432 - 441
  Elif Durmaz, Ersin Nazlıcan, Muhsin Akbaba
 34. A case of an atlas vertebra bilaterally without costal elements of transverse processes
  Sayfalar 442 - 446
  Hüseyin Baylan, Gökşin Nilüfer Yonguç, Mürvet Hayran
 35. Mclaughlin Procedure Treatment of Bilateral Sequential Posterior Dislocation Fracture of the Shoulder: A Case Report
  Sayfalar 447 - 452
  Gökhan Bulent Sever, Mehmet Cenk Cankus, Faruk Aykanat, Mehmet Dokur, Zekiye Ipek Katırcı Kirmaci
 36. İkiz Eşlerinde Rotavirüs Gastroenteriti ile İlişkili Afebril Konvülziyon: Olgu Sunumu
  Sayfalar 453 - 456
  Ali Güngör, İsmail Çağrı Açıkgöz, Özlem Mustafaoğlu, Arif İsmet Çatak, Esra Gürkaş, Bahar Çuhacı Çakır
 37. Maksillofasiyal Bölgede Ateşli Silah Yaralanması
  Sayfalar 457 - 461
  Caner Şahin, Özkan Özen