Amaç

2018 yılından itibaren yayın hayatına başlayan Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi mühendislik, Mimarlık ve Fen Bilimleri konu alanında özgün çalışmaları içeren hakemli bir dergidir.

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi sürdürülebilir dünya ve disiplinler arası çalışmalar kapsayan, mühendisliğin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını konu edinen bir dergidir. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi Mühendislik ve Fen Bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve bilimsel alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. 

Kapsam

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisinde bilimsel ve özgün araştırma makaleler yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayınlanır. Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir. Dergimizde yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi’nde Mühendislik ve Fen bilimleri alanları veya disiplinler arası konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. Sorumlu yazar son kontrol için gönderilen makaleyi 10 gün içinde kontrol ederek geri göndermek zorundadır. Makale yollama, değerlendirme ve yayınlama süreçleri Dergi Park sistemi üzerinden yürütülür. Yazar(lar)dan ücret talep etmez.