Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/
Kapak Resmi

60.181

116.387

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Cilt 15 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Muammer Mesci
 2. Japonya ve Güney Kore’den İstanbul’a Gelen Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Yeniden Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 246 - 262
  SALİM İBİŞ, Orhan BATMAN
 3. Turizm Alanında Çıkan Akademik Kadrolar Üzerine Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 263 - 272
  Tolga Fahri Çakmak, Füsun İstanbullu Dinçer
 4. Turizm Endeksleri Arasındaki Eşbütünleşme İlişkisi
  Sayfalar 273 - 286
  Oğuzhan GÖKMEN, İstemi ÇÖMLEKÇİ
 5. Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İş Motivasyonun Hijyen Davranışına Etkisi
  Sayfalar 287 - 301
  Nurettin AYAZ, Arzuhan AYDIN
 6. Kobi Kapsamındaki Otel İşletmelerinin Finansal Sorunları: Kars ve Erzurum İllerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 302 - 319
  Erdinç KARADENİZ, Levent KOŞAN, Erol GEÇGİN
 7. Turist Rehberliği Yurtiçi Uygulama Gezilerinin Öğrenciler Açısından Önemi: Akademisyenler ve Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 320 - 335
  Funda ÖN ESEN, Mustafa GÜLMEZ
 8. Lisans Düzeyinde Eğitim Alan Turizm Öğrencilerinin Etik Yargılarının İncelenmesi
  Sayfalar 336 - 351
  Ferhat ŞEKER, Kamil UNUR
 9. Otel Konuk Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar
  Sayfalar 352 - 369
  Murat BAYRAM
 10. Dünyada Marka Değeri En Yüksek Havayolu İşletmeleri İle Borsa İstanbul Havayolu İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Analizi
  Sayfalar 370 - 385
  Erdinç KARADENİZ, Sema Nur ÜNLÜBULDUK
 11. Turistik Satın Alma Karar Sürecinde Bedava Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 386 - 403
  Çetin AKKUŞ
 12. Antalya İlinde Yer Alan 5 Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Liderlik Tarzlarının Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 404 - 422
  Gürkan ALAGÖZ
 13. Destinasyon Kalite Unsurlarının Analizi: Antalya Örneği
  Sayfalar 423 - 442
  Erkan GÜNEŞ
 14. Yolcu Tercihlerinde Havayolunun Algılanan Yenilikçilik Düzeyinin Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 443 - 460
  Adnan Duygun, Mustafa Fatih Yücel
 15. Otel Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumuna Etkisi
  Sayfalar 461 - 480
  seda şahin, berna şad
 16. Doğru Bilinen Yanlışlar Serisi (2): “P” ve Hipotez Doğrulamak!
  Sayfalar 481 - 488
  Atila YÜKSEL