Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/
Kapak Resmi

67.030

140.173

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Cilt 15 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  Muammer Mesci
 2. TURİZM DESTİNASYONLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM: GÖYNÜK YEREL TURİZM PAYDAŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 489 - 505
  Serkan Şengül, İsa Bayhan, Rahmi YÜCEL
 3. TURİSTİK DESTİNASYONLARDA YEREL HALK VE TURİST GÖZÜNDEN TAŞIMA KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Sayfalar 506 - 522
  İLKER KILIÇ, Cihan SEÇİLMİŞ
 4. Akademik Disiplin Olarak Gastronomi: Kavramsal Bir Çalışma
  Sayfalar 523 - 537
  Faruk Seyitoğlu, Osman Çalışkan
 5. Şehir Markası Oluşturma Süreci ve Nevşehir’in Markalaşmasının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 538 - 559
  Duygu EREN, İrem BOZKURT
 6. Yönetsel Destek Algısının İşten Ayırma Niyeti Üzerine Etkisinde Ücret ve Ek Gelirlerin Düzenleyici Rolü: Konaklama İşletmeleri Örneği
  Sayfalar 560 - 580
  Ferda Üstün
 7. Turizm İşletmelerinde Kırılganlıklar: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 581 - 589
  Ece Doğantan, Meryem Akoğlan Kozak
 8. Analysis of the Customer Experiences with Netnographic Investigation: A Cappadocia Region Five-Star Hotels Case
  Sayfalar 590 - 602
  Fatoş ÖZKAN ERCİYAS, Mehmet Selami YILDIZ
 9. Sürdürülebilir Turizmin Gelişimine Yönelik Yerel Halkın Tutumlarını İncelemeye İlişkin Bir Araştırma: Akçakoca Destinasyonu
  Sayfalar 603 - 619
  Zülkif DAĞLI
 10. Farklı Müfredat Programlarıyla İngilizce Öğrenen Lisans Turizm Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlilik İnançlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 620 - 638
  Kamil UNUR
 11. Yiyecek İçecek Endüstrisinin Finansal Performansının Analizi: Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Karşılaştırması
  Sayfalar 639 - 656
  Erdinç KARADENİZ, Fatma Senem BEYAZ
 12. Bulanık Kümeleme Analizi ile Türkiye’deki İllerin Konaklama İstatistiklerine Göre Sınıflandırılması
  Sayfalar 657 - 668
  AYSEN ŞİMŞEK KANDEMİR
 13. Sosyal Medyanın Turizm ve Turist Tercihlerine Etkisi: Kars-Doğu Ekspresi Örneği
  Sayfalar 669 - 683
  mustafa doğan, azize burcu pekiner, emre karaca
 14. Seyahat Acentalarında Müşterilerin Üretime Katılım Davranışının Algılanan Hizmet Çıktılarına Etkisi
  Sayfalar 684 - 702
  Reşat ARICA, Rıdvan Kozak
 15. ANTALYA BÖLGESİNDE OTEL ODA FİYATLARININ TAHMİNİ
  Sayfalar 703 - 716
  Hatice Üstündağ, Sayım Işık
 16. Doğru Bilinen Yanlışlar Serisi (3): Ortalama ve Normal Dağılım Rehaveti
  Sayfalar 717 - 722
  Atila Yüksel