Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/
Kapak Resmi

56.712

104.522

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Cilt 15 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  muammer Mesci
 2. Seyahat Acentelerinin Bakış Açısıyla Bir Niş Pazarın Profili: Somut Kültürel Miras Yaklaşımı ile Yedi Kiliseler
  Sayfalar 6 - 22
  Sinem KUNT
 3. Konaklama Sektöründe Hijyen Kaynaklı Müşteri Sağlık Riski Algısı: Bursa ve Diyarbakır’daki Tesislere Yönelik Kıyaslama
  Sayfalar 23 - 37
  Kudret GÜL, Melike GÜL, Gencay SAATCI
 4. Öğrencilerin Geleceğinde Kariyer Günleri Etkinliklerinin Rolü: Turizm İşletmeciliği ve Rehberlik Lisans Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 38 - 56
  Bekir Eşitti, Buket Buluk
 5. Sosyal Medyanın Turistik Deneyim Üzerindeki Etkisini Belirlemede Sosyal Medya Kullanma Yoğunluğunun Aracı Rolü
  Sayfalar 57 - 73
  Mehmet Oğuzhan İLBAN, Emin GÜLEÇ
 6. Holidaycheck Web Sitesindeki Turist Değerlendirmelerine Göre Antalya ve Barselona’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Sayfalar 74 - 88
  Ozan GÜNGÖR, Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Seden DOĞAN
 7. Konaklama İşletmelerinde Talep Tahmin Yöntemleri: Yapay Sinir Ağları İle İlgili Bir Araştırma
  Sayfalar 89 - 101
  Ebru ULUCAN, İsmail KIZILIRMAK
 8. Konaklama İşletmelerinin Yeşil Yıldız Uygulamaları Kapsamında Çevreye Duyarlılığının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 102 - 119
  Mehmet ERTAŞ, Burçin KIRLAR CAN, Hülya YEŞİLYURT, Nilüfer KOÇAK
 9. Kırsal Turizm Planlaması Kapsamında Gastronomi Turizminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 120 - 132
  aynur gülenç birsen, Abdurrahman Dinç
 10. E-ŞİKÂYETLER TURİST REHBERLERİ HAKKINDA NE SÖYLÜYOR?
  Sayfalar 133 - 148
  Eda AVCI, Seden DOĞAN
 11. Staj Yapan Öğrencilere Yönelik Cinsel Taciz: Otel İşletmeleri Örneği
  Sayfalar 149 - 161
  Kamil UNUR, S. Ceylin ŞANLI
 12. KOBİ Kapsamındaki Konaklama İşletmelerinde (Belediye Belgeli ve 1, 2, 3 Yıldızlı Konaklama İşletmeleri) Kuramsal Çevrimiçi Müşteri Memnuniyeti: Ortaca Hürpedal Festivali Örneği
  Sayfalar 162 - 182
  Onur AKBULUT, Yakın EKİN
 13. TURİZM SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN ALDIKLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI
  Sayfalar 183 - 194
  Ebru İçigen, Osman Çalışkan, Faruk Seyitoğlu
 14. YERLEŞİK YABANCILARIN TURİZME ETKİLERİ: MARMARİS İLÇESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 195 - 225
  gizem özgürel, Cevdet Avcıkurt
 15. Kapadokya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Yiyeceklere Karşı Çeşitlilik Arayışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 226 - 239
  Seda DERİNALP ÇANAKÇI, Kemal BİRDİR
 16. Kimin için Yazmak?
  Sayfalar 240 - 245
  Atila Yüksel