Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. |
Kapak Resmi

42.665

66.712

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda SOİD’in yayın ilkeleri aşağıda sıralanmıştır:

 • SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır,

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir,

 • Dergide bilimsel nitelikli makaleler yayımlanır ve ampirik (uygulamalı/deneysel) araştırmalara öncelik verilir. Ayrıca turizm sektörü temsilcilerinin görüşleri ve turizm sektörü ile ilgili inceleme dosyaları da yayımlanır,

 • Makalelerde yer alan görüşlerin sorumluluğu tamamen yazar(lar)a aittir,

 • Yayımlanmak üzere SOID’e gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir dergide yayınlanmamış olmalıdır,

 • SOİD’e gönderilen çalışmalar tamamen bilimsel etik kurallarına uyularak hazırlanmış olmalıdır,

  SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

 • Yayımlanan makalelere ilişkin tüm telif hakları dergiye aittir,

 • Yazarlara makaleleri için herhangi bir telif ücreti veya başka bir isim altında ödeme yapılmaz. Dergiye çalışma gönderen yazarlar bu tür taleplerde bulunmamayı kabul etmiş sayılırlar.Yıl: 2017 Cilt: 14 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 14 - Sayı 2 - Ağu 2017
 1. Nullius in Verba: Hakikati Bul
  Sayfalar 192 - 195
  Atila YÜKSEL, Akan YANIK
 2. Stratejik İnsan Kaynakları Uygulamaları ile Otel İşletmelerinin Finansal Olmayan Örgüt Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 6 - 19
  Ece KONAKLIOĞLU, Ayşe ATAR
 3. Sürdürülebilir Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Profili
  Sayfalar 20 - 30
  Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Nuray TETİK DİNÇ
 4. Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekolojik Oteller: Narköy Ekolojik Otel ve Eğitim Merkezi
  Sayfalar 31 - 46
  Dilek DÖNMEZ POLAT, Damla DEMİR HARPUTLUOĞLU
 5. Psikolojik Güçlendirme İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İlişkisi ve Demografik Değişkenlere Göre Farklılıkları: İzmir Şehir Merkezindeki Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 47 - 64
  Fatih ÇAVUŞOĞLU, Mehmet Emre GÜLER
 6. Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 65 - 79
  Gökhan YILMAZ
 7. Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 126 - 141
  Hasan KÖŞKER, Kamil UNUR
 8. Turist Rehberliği Meslek Kanununun Profesyonel Turist Rehberlerince Değerlendirilmesi
  Sayfalar 142 - 156
  Burhanettin ZENGİN, Nuray EKER, Gül ERKOL BAYRAM
 9. Sürdürülebilir Turizm Tutum Ölçeğinin (Sus-Tas) Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 80 - 92
  Reyhan ARSLAN AYAZLAR
 10. Müşteri Değeri, Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati: Üniversite Sosyal Tesisleri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 93 - 109
  İbrahim ÇETİNTÜRK
 11. Yerel Halkın Bölgesel Kalkınma Açısından Yeşil Yol Projesine ve Turizme Bakışı: Yavuzkemal Belde Merkezi Örneği
  Sayfalar 110 - 125
  Sercan YILDIZ
 12. Türk Turizm Sektöründe Finansman Kararlarının Alt Sektörler Kapsamında Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 157 - 170
  Erdinç KARADENİZ, Selda DALAK, Mehmet BEYAZGÜL, Fatih GÜNAY
 13. Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 171 - 191
  Gökhan YILMAZ
 14. Editörden
  Sayfalar 1 - 1
  muammer mesci