Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Olgun Kitapcı |

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nün yılda iki defa yayımlanan Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar (Studies on Marketing Insights - SOMI), pazarlama disiplininin hakemli akademik dergilerinden biridir. SOMI, disiplinin içeriğini ve sınırlarını şekillendirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalara dayalı pazarlama bilgisinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

r1g655.jpg @akdenizpaz


İçerik Politikası

 • Pazarlamada mevcut kavram ve kuramları eleştirel olarak yeniden inceleyen makaleler
 • Gelişmekte olan pazarlama kavramları ve teorileri hakkında bilgi sağlayan makaleler
 • Ekonomi, stratejik yönetim, finans, muhasebe, örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden gelen kavramları pazarlamaya entegre eden makaleler.
 • Kritik sentezler sağlayan makaleler ve pazarlamadaki ilgili alanların gözden geçirilmesi.
 • Ampirik makaleleri
 • Pazarlamanın bugününe ve geleceğini etkileyen önemli güçler, olaylar ve eğilimler üzerine odaklanan makaleler

Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Olgun Kitapcı |
Kapak Resmi

762

1.636

Akdeniz Üniversitesi Pazarlama Bölümü'nün yılda iki defa yayımlanan Pazarlama İçgörüsü Üzerine Çalışmalar (Studies on Marketing Insights - SOMI), pazarlama disiplininin hakemli akademik dergilerinden biridir. SOMI, disiplinin içeriğini ve sınırlarını şekillendirmenin yanı sıra bilimsel araştırmalara dayalı pazarlama bilgisinin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

r1g655.jpg @akdenizpaz


İçerik Politikası

 • Pazarlamada mevcut kavram ve kuramları eleştirel olarak yeniden inceleyen makaleler
 • Gelişmekte olan pazarlama kavramları ve teorileri hakkında bilgi sağlayan makaleler
 • Ekonomi, stratejik yönetim, finans, muhasebe, örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji gibi disiplinlerden gelen kavramları pazarlamaya entegre eden makaleler.
 • Kritik sentezler sağlayan makaleler ve pazarlamadaki ilgili alanların gözden geçirilmesi.
 • Ampirik makaleleri
 • Pazarlamanın bugününe ve geleceğini etkileyen önemli güçler, olaylar ve eğilimler üzerine odaklanan makaleler