Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 2148-9947 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Sosyoloji Derneği | http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

ISSN 2148-9947 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Sosyoloji Derneği | http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/
Cover Image

35.840

98.162
Güz 2018 Last Issue
Volume 21 - Issue 2 - Oct 2018
 1. SOSYAL TEORİNİN KONUSU OLARAK KİMLİK: SOSYAL İNŞACI YAKLAŞIM
  Pages 1 - 28
  Polat S. Alpman
 2. YAŞLILARIN SAĞLIK/HASTALIK DURUMLARININ TOPLUM SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 29 - 48
  Dilek ASLAN, Ekin KOÇ, Merve ÇOLAKLAR
 3. SOSYAL MEDYA DAVRANIŞININ OLUŞUMU: ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA GÜVEN, SOSYAL SERMAYE VE SAYGINLIK İLİŞKİSİ
  Pages 49 - 85
  Fatma Ceyda BAŞ
 4. MIGRATORY KITCHEN: THE EXAMPLE OF SYRIANS IN MARDIN
  Pages 86 - 113
  Nazife GÜRHAN
 5. ERKEK EGEMEN İŞ ORTAMLARINDA KADIN YÖNETİCİLERİN DENEYİMLERİ VE STRATEJİLERİ
  Pages 114 - 143
  Cansu GÜVENEL KARADUMAN, Ayça ERGUN
 6. ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN ÖZ-DUYARLIK, DEĞER YÖNELİMLERİ VE DİNDARLIK EĞİLİMLERİ (DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ KARŞILAŞTIRMASI)
  Pages 144 - 179
  Ferda Şule KAYA
 7. MODERN ONKOLOG HEKİMİN GELENEKSEL TIP UYGULAMALARI KARŞISINDAKİ STRATEJİLERİ
  Pages 180 - 209
  Vefa Saygın ÖĞÜTLE, Duygu SARIMURATOĞLU
 8. TÜRKİYE’DEKİ BEYAZ YAKALILARIN AYRIMCILIĞA DAYALI MOBBİNG DENEYİMLERİ: MÜCADELE YOLLARI VE ÖNERİLER
  Pages 210 - 252
  Ezgi ÖZTEN, Fatma Umut BEŞPINAR
 9. GEORGE HERBERT MEAD’İN SOSYAL DAVRANIŞÇILIK DEVRİMİ: SOSYOLOJİZM VE PSİKOLOJİZM KISKACINDA BİR “İLİŞKİSEL FAİLLİK” DENEMESİ
  Pages 253 - 284
  Emre ÖZTÜRK
 10. JAPONYA PAZARI İLE TÜRKIYE KARADENİZ ARASINDAKİ KÜRESEL-KIRSAL BAĞLANTI: RAPANA VENOSA’NIN METALAŞMA SÜRECİ VAKA ANALİZİ
  Pages 285 - 316
  Miki SUZUKİ HİM, Ayşe GÜNDÜZ HOŞGÖR
 11. MERSİN İLİNDEKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN AİLE VE SOSYAL İLİŞKİLERİNDE YAŞADIKLARI AMBİVALANSIN İLİŞKİSEL SOSYOLOJİK BİR ANALİZİ
  Pages 317 - 355
  Zeynep TEKİN BABUÇ
 12. KADIN CİNAYETLERİNDE SEMBOLİK İKTİDARIN KRİZİ
  Pages 356 - 382
  Haktan URAL, Nilay ÇABUK KAYA