Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

51.972

190.894

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar,  hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. 

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google AkademikULAKBİM TR DİZİNSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; editör, editör yardımcıları ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır. 

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Derginin kurumsal e-posta adresi sbd@uludag.edu.tr üzerinden her türlü soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.

Cilt: 18 Sayı: 33 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 33 - Tem 2017
 1. 18. YÜZYIL OSMANLI TAŞRA YÖNETİM DÜZENİ AÇISINDAN HUDÂVENDİGÂR SANCAĞI’NDA YAŞAYAN VAKIF REAYASI YÖRÜKLER
  Sayfalar 317 - 338
  Nilüfer ALKAN GÜNAY
 2. ABDULLAH NÂZİK’İN BURSA ŞEHRENGİZLERİ
  Sayfalar 339 - 357
  Abdülkerim GÜLHAN
 3. Bulgaristan’da Sığınmacılar ve Mülteciler: Açılıp Kapanan Kapılar Arasında
  Sayfalar 359 - 378
  Yelis EROLOVA
 4. BEETHOVEN’IN SON DÖNEM ÜSLUBU, SON PİYANO SONATLARI ve “OP. 106, HAMMERKLAVİER”
  Sayfalar 379 - 399
  Aylin ÇAKICI UZAR
 5. Geç Osmanlı Toplumu İslami Düşüncesinde Milliyetçiliğe Çatışmalı Yaklaşımlar: Sebilür-reşad Dergisi (1908-1924) Üzerine Bir Çalışma
  Sayfalar 401 - 427
  Ozan AŞIK
 6. ÇOCUK HAKLARI VE EĞİTİMİNE PSİKOLOJİK BİR BAKIŞ
  Sayfalar 429 - 451
  Ahu ÖZTÜRK
 7. EDEBÎ ve POPÜLER ROMAN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN OKUDUKLARI ROMANLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 453 - 469
  Muammer HARDAL
 8. EVA PERÓN’UN (EVİTA) OYUNCULUKTAN FIRST LADY’LİĞE YÜKSELİŞİNDEKİ UNSURLARIN OTOBİYOGRAFİSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 471 - 491
  Burcu TEKİN
 9. I. CONSTANTINUS’UN HRİSTİYANLIĞI MESELESİ VE ÖLÜMÜ HAKKINDAKİ TARTIŞMALAR
  Sayfalar 493 - 517
  Kamil DOĞANCI
 10. İKTİSADİ GELİŞMENİN GÜNDELİK HAYATA ETKİLERİ: DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ İSTANBUL ÖRNEĞİ
  Sayfalar 519 - 554
  Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
 11. KIBRIS TÜRK MİLLİ MÜCADELESİNDE ERENKÖY DİRENİŞİ: BİR SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMASI
  Sayfalar 555 - 586
  Çağatan TAŞKIN, Cem Okan TUNCEL
 12. KOCA SİNAN PAŞA HAKKINDA ÖVGÜ ve YERGİ İKİLEMİ
  Sayfalar 587 - 607
  Sadettin EĞRİ
 13. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ YAZININ ELE ALDIĞI KONULAR AÇISINDAN İNCELENMESİ: 1981-2015 YILLARINA İLİŞKİN İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 609 - 617
  Füsun ÇINAR ALTINTAŞ
 14. NAGUIB MAHFOUZ VE ORHAN PAMUK’UN ESERLERİNDE HASTALAR VE ŞİFACILAR
  Sayfalar 619 - 630
  Kuğu TEKİN
 15. POSTMODERN EDEBİYAT BAĞLAMINDA MURAT GÜLSOY’UN TANRI BENİ GÖRÜYOR MU? KİTABININ İNCELEMESİ
  Sayfalar 631 - 650
  Merve Esra POLAT
 16. PROGRAMLI MÜZİK: İZLENİMCİ MÜZİKTE DOĞA BETİMLEMELERİ VE C.DEBUSSY’NİN ‘SU’ TEMALI PİYANO PARÇALARI
  Sayfalar 651 - 669
  Beril ÇALGAN
 17. Seğir-nāme -Floransa Riccardana Kütüphanesi Nüshası-
  Sayfalar 671 - 695
  Süleyman EROĞLU
 18. Yeni Eleştiri: Nesiller Boyunca Edebiyat Çalışmalarını Şekillendiren Teoriyi Hatırlamak
  Sayfalar 697 - 718
  Beyazıt AKMAN, Filiz BARIN AKMAN
 19. TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA MEZUNLARIN ANLATIMIYLA KÖY ENSTİTÜLERİ DENEYİMİ
  Sayfalar 719 - 741
  Melis KARAKUŞ