Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar,  hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır. 

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google AkademikULAKBİM TR DİZİNSosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; editör, editör yardımcıları ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır. 

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Derginin kurumsal e-posta adresi sbd@uludag.edu.tr üzerinden her türlü soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz.


ÖNEMLİ DUYURU (1 Kasım 2017)

Dergimizin 34. sayısı (Ocak 2018) için belirlenen makale sayısına ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu sayı için makale kabul edememekte, gelen yazıları 35. sayı (Temmuz 2018) için sıraya almaktayız. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.