Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; CiteFactorDRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, ULAKBİM TR DİZİN, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; baş editör, editörler ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır.

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1302-2423 | e-ISSN 2564-6834 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Uludağ Üniversitesi |
Kapak Resmi

93.901

474.826

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (UÜFEFSBD); sosyal, beşeri ve idari bilimler temel alanı başta olmak üzere filoloji, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme, güzel sanatlar, hukuk ve ilahiyat temel alanlarında yazılmış özgün araştırma makaleleri yayımlamaktadır.

Uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olup yayın hayatına 1999 yılında başlamıştır. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi; CiteFactorDRJIScilit, Index Copernicus, EBSCO, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, Research Bible, Google Akademik, ULAKBİM TR DİZİN, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ve ASOS INDEX tarafından taranmaktadır.

Derginin Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi adına sahibi, Fakülte dekanıdır. Derginin yayın kurulu; baş editör, editörler ve Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin ilgili sosyal bölümlerinin (Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı) başkanlarından oluşmaktadır.

Ocak 2017’den itibaren derginin tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak DergiPark üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, 2014 yılından sonra yayımlanan her bir makaleye DergiPark üzerinden DOI numarası verilmektedir.

Cilt 20 - Sayı 36 - Oca 2019
 1. ALGILANAN İŞ STRESİ, PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK, BAŞA ÇIKMA STİLLERİ VE ÖZ-DUYARLILIĞIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYİNİ YORDAYICI ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 36
  Reyhan ERSEZGİN, Emine Sevinç SEVİ TOK
 2. BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOLDA: EBÜLFEZ ELÇİBEY
  Sayfalar 37 - 57
  Nilüfer MUTLU
 3. BALKAN GÖÇMENLERİNİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINA İLGİSİ
  Sayfalar 59 - 78
  Melde Medine GÜLEÇ
 4. BURSA DAĞ YÖRESİNDEN (KELES VE ORHANELİ İLÇELERİNDEN) DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR
  Sayfalar 79 - 100
  Hüseyin GÖKÇE
 5. DESIGN OF A ROBOTIC TOY AND USER INTERFACES FOR AUTISM SPECTRUM DISORDER RISK ASSESSMENT
  Sayfalar 101 - 140
  Deniz UNCULAR, Selçuk ARTUT
 6. İKİNCİL TRAVMATİK STRESİN MESLEK ELEMANLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 141 - 164
  Özge YANBOLLUOĞLU
 7. İZLEK BAĞIMLILIĞI TEORİSİ VE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİNE GEÇİŞ: HİZMET ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 165 - 190
  Ebru TEKİN BİLBİL
 8. J. OFFENBACH VE “GÜZEL HELEN” OPERETİ
  Sayfalar 191 - 215
  Eren GÜLLÜ
 9. JEAN PAUL SARTRE’IN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞININ ÖNEMİ
  Sayfalar 217 - 233
  Nejla AKKOÇ
 10. KANT'IN ETİĞİNDE ÖZERKLİK VE EREK
  Sayfalar 235 - 258
  Saygın GÜNENÇ
 11. KİTLELERİN ÇEVRİM İÇİ ORTAMLARDA SANAT ÜRETİMİNE KATILIMI VE KİTLE KAYNAK UYGULAMALARI: “TRANSFORMERS PREMAKE”
  Sayfalar 259 - 286
  Seda AKTAŞ
 12. MEN AVOIDING LOVE IN JOSEPH CONRAD’S VICTORY AND YUSUF ATILGAN’S AN IDLE MAN
  Sayfalar 287 - 305
  Hatice Övgü TÜZÜN
 13. NEO-FİSHER ETKİSİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
  Sayfalar 307 - 339
  Ahmet Emrah TAYYAR
 14. OSMANLI DEVLETİ’NİN SON DÖNEMİNDE TRAFİK VE TRAFİK KAZALARI
  Sayfalar 341 - 368
  İbrahim YILMAZ
 15. POLİSİYE, TARİH VE TOPLUM: MAURIZIO DE GIOVANNI’NİN “IL SENSO DEL DOLORE-L’AUTUNNO DEL COMISSARIO RICCIARDI” ADLI ESERİ
  Sayfalar 369 - 390
  Bülent AYYILDIZ
 16. ROMANTİK İLİŞKİLERDE İZLENİM AYARLAMACILIĞI VE ÖZBİLİNÇ: YATIRIM MODELİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 391 - 423
  Hanzade ASLAN YILMAZ
 17. SPACES OF SANCTUARY IN EDWIN MUIR’S POEMS OF TRAUMA, EXILE AND LOSS
  Sayfalar 425 - 442
  Emre ÇAKAR
 18. TÜRK SOSYOLOJİ CEMİYETİ’NİN RESMİ DERGİSİ: SOSYOLOJİ DÜNYASI
  Sayfalar 443 - 476
  Berna FİLDİŞ
 19. VAN - HAKKÂRİ İLLERİ KÜLTÜR VE SANATINDA KUŞLAR
  Sayfalar 477 - 512
  Hasan BUĞRUL
 20. YAPISINA GÖRE PSİKOTERAPİ TÜRLERİ VE ETİK MESELELER
  Sayfalar 513 - 543
  Burcu KORKMAZ