Editorial Board

Editorial Board

Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Önder Erol

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Özkan Yıldız

Yayın Kurulu

Doç. Dr. Ahmet Talimciler

Editorial Board

Editorial Board

Dr. Lecturer Pelin ÖNDER EROL

Turkey
pelinondertr@yahoo.com
Subjects: Social Science,Sociology
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ