Year 2018, Volume , Issue 38, Pages 109 - 126 2018-11-30

İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı

Mustafa ÇALIŞKAN [1]

53 87

Bu çalışma, sokağa itilmiş “tinerci” çocukların görsel ve yazılı basında temsil ediliş şekli, toplumun tinerci çocuklara yaklaşımı ve bu çocuklara yönelik, sosyal politikalar alanındaki uygulamaların gelişim sürecini incelemektedir. Bu amaçla, toplumun sokağa itilmiş çocuğa bakış açısı üzerinde, medya dilinin ne kadar etkili olduğu örnek vakalar ele alınarak irdelenmiştir. Ayrıca, “sokağın bağımlı çocuklardan kurtarılması” anlayışının, “madde bağımlısı çocuğun sokaktan kurtarılması” anlayışına dönüşümü de gözlemlenmiştir. Tinerci çocuk vakasından yola çıkarak örnek bir olay incelemesi yapılmış, konu tahlil edilerek sadece güvenlik odaklı polisiye tedbirlerin tinerci çocuğun geleceğini kurtarma hususunda ne kadar etkili olabileceği ele alınmıştır.

Tinerci, Madde bağımlılığı, Sokak çocukları, Sosyal devlet
  • ALTUNTAŞ, O., Altınova, H., 2015, “Türkiye’de Risk Altındaki Çocukların Ana Akım Basında Temsili”, Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, Cilt:3, Sayı: 2, s. 59-70. ATİK, Sibel, Cenap Şahabeddin’in evi müze olacak, Hürriyet-İstanbul Eki, 3.10 2000, s.2. AYDIN, M., 2008, Sosyal Politika ve Yerel Yönetimler, İstanbul: Yedirenk Matbaacılık. BEKAROĞLU, Y., 2007, Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, “İstanbul Sokak Çocukları Rehabilitasyon Modeli Sempozyumu”, Teorik Bilgilerle Enginleştirilmiş Sempozyum Kitabı, İstanbul: Punto Yayınevi. BIÇKI, Doğan, 2005, “Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik Ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi” Karşılaştırmalı Bir Analiz İş, Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.7, Sayı:1, s.105-138. ÇOŞAR, Y., 2005, “Kentleşen Türkiye’de Çocuk Suçluluğu” TBB Dergisi, Sayı: 56, s. 281-327. DOĞAN, H., SEVİNÇ B., 2011, “Suç Teorileri Ve Şehir Güvenliği: Bitlis İliyle İlgili Genel Bir Değerlendirme” Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:13, Sayı:4, s. 27-54. GELERİ, A., 2010, “Şehirlerde Suç Önleme Politikalarının Geliştirilmesi” Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:12 Sayı:3, s.23-39. GÖKSU, T., KARAKAYA M., “Polisin Sapma Davranışlarının Etiketleme Kuramı Açısından Değerlendirilmesi”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı:4, s. 27-43. GÖNEN, D., Pisikopat vahşeti, Hiç uğruna, Hürriyet, 26.08.2001, s.20. KİREKLO, G., , Aileler Fuat’ı İstemiyor, Akşam 12.09.2001, s.13. KOÇAK, O., ARSLAN H., 2017, “Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları Ve Pendik Belediyesi Örneği”, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, C.7, S.12, s.120-144. KÜÇÜK, H., 2018, “Türkiye’de Merkezi Yönetim Ve Yerel Yönetim İlişkisinde Sosyal Politikalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme: Kadıköy Belediyesi Ve Esenler Belediyesi Örneği” Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı 14, s. 198-217. KÜNTAY, E., 2017, “Dezavantajlı Çocuklar: İstanbul’un Yoksul ve Yoksun Çocukluk Halleri”, Toplum ve Demokrasi, Cilt: 11, Sayı:24, s. 249-262. ÖZÇETİN, D., 2017, “Türkiye Basınında Çocukların Suçlulaştırılması: Tinerci Ve Kapkaççı Çocuklar”, Pegem Akademi Eleştirel Eğitim Seçkisi, Baykal N. (der.) Ankara, Ay-Bay Yayınevi. ÖZDEMİR, B, Polat, I., Cehennnemi atlattı sokakta öldürüldü, Milliyet, 08.05.2003, s.4. ÖZGÜR, Ö, Elif G., Ç., 2011, Gönülsüz Medyatikler: “Gazetelerde Yer Alan Haberler Bağlamında Medya ve Madde Bağımlısı Çocuklar” Uluslararası Risk Altındaki ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara: yy. ÖZKAZANÇ, A., 2011, "Neo-liberal Tezhürler: Vatandaşlık, Suç, Eğitim”, Ankara, Dipnot. PARIN, S., Bilan S., 2007, “Devlet ve Çocuk İlişkisi Bağlamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları Üzerine Bir Analiz”, Sosyoloji Dergisi / Cilt: 3, Sayı: 14, s.119-128. Radikal, “Taksimde SAT komando yüzbaşıyı bıçaklayan o çocuk şimdi çete lideri” 20.04.2010, s.1-9. SÖĞÜT, M., 20.10.1995 “Bir İstanbul Yolculuğu, Yapay Cennetin Çocukları”, Cumhuriyet, s.10. ULUSLU, Ç. 07.02.2011, İstanbul’un göbeğinde dehşet dakikaları, Sabah, s.4. YİĞİT, Z., 2014, "Türkiye'de 1990 Sonrası Bağımsız Sinemada Alt Sınıf Direniş Biçimleri", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (e-dergi), cilt.-,no.-, ss.---, http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/BagimsizSinemadaZehraYIGITOcak2014.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0003-0342-571X
Author: Mustafa ÇALIŞKAN
Institution: İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Country: Turkey


Bibtex @research article { sosder507090, journal = {Sosyoloji Dergisi}, issn = {1300-5642}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {109 - 126}, doi = {}, title = {İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Mustafa} }
APA ÇALIŞKAN, M . (2018). İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı. Sosyoloji Dergisi, (38), 109-126. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sosder/issue/42134/507090
MLA ÇALIŞKAN, M . "İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı". Sosyoloji Dergisi (2018): 109-126 <http://dergipark.gov.tr/sosder/issue/42134/507090>
Chicago ÇALIŞKAN, M . "İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı". Sosyoloji Dergisi (2018): 109-126
RIS TY - JOUR T1 - İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı AU - Mustafa ÇALIŞKAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 126 VL - IS - 38 SN - 1300-5642- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Dergisi İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı %A Mustafa ÇALIŞKAN %T İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı %D 2018 %J Sosyoloji Dergisi %P 1300-5642- %V %N 38 %R %U
ISNAD ÇALIŞKAN, Mustafa . "İstanbul’da Tinerci Çocuk Vakalarının Medyaya Yansıması ve Sosyal Devlet Anlayışının Konuya Yaklaşımı". Sosyoloji Dergisi / 38 (November 2018): 109-126.