Year 2018, Volume , Issue 38, Pages 127 - 140 2018-11-30

Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler

Özkan YILDIZ [1]

35 45

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’da tarihi, ekonomisi, sosyolojisi açısından özgün bir şehirdir. Ekonomik göstergelerde, Türkiye ortalamasının üstündedir. Bu nedenle, yoğun iç göç almaktadır. Kültürel ve sosyolojik açıdan kozmopolit bir özelliğe sahiptir. Geçmiş dönemlerde de gayrimüslim toplulukların bir arada uzun yıllar yaşadıkları görülmektedir. İmparatorluk zamanında toplum üzerinde dinin (İslam) yoğun baskısı vardır. Kentin toplumsal örgütlenişinde ve gündelik yaşamında dinin ve geleneksel unsurların baskın izleri hala görülmektedir. Bu makalede, kentin sivil toplum yaşamında geçişlilikler/süreklilikler “sosyolojik” açıdan konu edinmektedir. Kentin sivil toplum hayatına rengini veren dinamikler eleştirel analize tabi tutulmaktadır.

Gaziantep, Gündelik Yaşam, Sivil Toplum
  • ARMAĞAN, A., 2014, “XVII. Yüzyıl Güneydoğu Anadolusu’nun Dini-Sosyal Hayatından Kesit: Antep Mevlevihanesi”. Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyum Bildirileri Kitabı, Ed. İsmail Altınöz Gaziantep Üniversitesi S.139-156 AYATA, S., 2004, “Bir Yerel Sanayi Odağı Olarak Gaziantep’te Girişimcilik, Sanayi, Kültürü ve Ekonomik Dünya İle İlişkiler”, İlhan Tekeli için Armağan Yazılar, S.İlkin O. Tekelioğlu ve M. Güvenç. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. BAŞGELEN, N.,1999, Dünya Kültür Mirasında Gaziantep, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları. ÇINAR, H.,1999, ‘Antep Şehrinde XVIII. Yüzyılda Kurulan Medreseler ve Vakıfları’ Cumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılına Armağan, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Gaziantep. ÇUKUROVA, Ü., 1999, Gaziantep’te Sosyal Yapı (1856-1950), Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü, Ankara. ERKAN E., 2012, Dernekleşme ve Din: Gaziantep Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri. ÖZTÜRK, S., 2012, Göç, Umut ve Gerçekler: Gaziantep İlinin İç Göç Konusunda Mevcut Durum Analizinin (Tanı Çalışmasının) Yapılması ve Strateji Belgesinin Hazırlanması Projesi. Gaziantep: İpekyolu Kalkınma Ajansı. TEKİNDAĞ, Ş., 1973, ‘Medrese Dönemi’ Cumhuriyetin 50. Yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul. TEMİZ, Ö., 2013, Gaziantep Halkevi Dergisi Başpınar’da Yayımlanan Ömer Asım Aksoy Yazıları, (http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/ydta-10-temiz.pdf) SEYYAR, A., 2014, “21. Yüzyılın Sosyal Sorunlarının Çözümünde Yerel STK’ların Yeni Rolleri: Gaziantep’teki Vakıfların Sosyal Politika Potansiyeli” Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyum Bildirileri Kitabı, Ed. İsmail Altınöz Gaziantep Üniversitesi. YAVUZ, N., 1999, XVI. Yüzyılda Antep Vakıfları, Cumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılına Armağan, Gaziantep Üniversitesi Vakfı Kültür Yayınları, Gaziantep, YILDIZ, Ö., 2012, Gaziantep’te Göç: Eğilimler, Öneriler ve Sorunlar, Gaziantep Üniversitesi Yayınları, YILDIZ, Ö., 2014, Üniversiteye Giriş Sınavlarında (YGS) Başarıyı Etkileyen Etmenler ve Çözüm Önerileri –Gaziantep Alan Araştırması- Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Üniversitesi. YILDIZ, Ö. & Turan, U., 2013, Şahinbey’de Göç, Kentleşme ve Toplumsal Sorunlar Şahinbey Kaymakamlığı ve Gaziantep Üniversitesi. YURT ANSİKLOPEDİSİ, 1982, Türkiye İl İl: Dünü, Bugünü, Yarını, Cilt 5 (İstanbul Anadolu Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7579-8369
Author: Özkan YILDIZ
Institution: Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
Country: Turkey


Bibtex @research article { sosder507123, journal = {Sosyoloji Dergisi}, issn = {1300-5642}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {127 - 140}, doi = {}, title = {Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler}, key = {cite}, author = {YILDIZ, Özkan} }
APA YILDIZ, Ö . (2018). Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler. Sosyoloji Dergisi, (38), 127-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sosder/issue/42134/507123
MLA YILDIZ, Ö . "Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler". Sosyoloji Dergisi (2018): 127-140 <http://dergipark.gov.tr/sosder/issue/42134/507123>
Chicago YILDIZ, Ö . "Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler". Sosyoloji Dergisi (2018): 127-140
RIS TY - JOUR T1 - Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler AU - Özkan YILDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Sosyoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 140 VL - IS - 38 SN - 1300-5642- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoloji Dergisi Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler %A Özkan YILDIZ %T Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler %D 2018 %J Sosyoloji Dergisi %P 1300-5642- %V %N 38 %R %U
ISNAD YILDIZ, Özkan . "Gaziantep’te Sivil Toplum: Geçmişten Günümüze Süreklilikler". Sosyoloji Dergisi / 38 (November 2018): 127-140.