Sosyoekonomi
Kapak Resmi
ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/


Call-for-Papers-Icon.png

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 24-25, 2019 in Warsaw, Poland.


Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği | http://www.sosyoekonomijournal.org/
Kapak Resmi

120.402

241.872


Call-for-Papers-Icon.png

6th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 24-25, 2019 in Warsaw, Poland.


Cilt: 27 Sayı: 39 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 39 - Oca 2019
 1. Cover
  Sayfalar 1 - 1
  Sosyoekonomi Journal
 2. Neoliberal Politika Çerçevesinde Türkiye ve Şili’ye İlişkin Gelir Dağılımı ve Yoksulluk İstatistiklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 11 - 38
  Ercem ERKUL, Fatma DEMİR-ERKUL
 3. Dynamic Analysis of Defaults and Prepayments in the Turkish Mortgage Market
  Sayfalar 39 - 54
  Yusuf VARLI, Gökhan ÖVENÇ
 4. Does Flypaper Effect Exist? New Evidence from Turkish Municipalities
  Sayfalar 55 - 68
  Yasin ACAR
 5. İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Gelişmekte Olan En Kırılgan Beşli
  Sayfalar 69 - 80
  Ömer AKKUŞ, Seher Gülşah TOPUZ
 6. Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 81 - 93
  Mehmet Vahit EREN, Ayşe ERGİN-ÜNAL
 7. Convergence and Cointegration Analysis under Structural Breaks: Application of Turkey Tourism Markets
  Sayfalar 95 - 110
  Berhan ÇOBAN, Esin FİRUZAN
 8. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası Türkiye’de Banka Kârlılığının Belirleyicileri
  Sayfalar 111 - 131
  Cemil ÇİFTÇİ, Dilek DURUSU-ÇİFTÇİ
 9. The Relationship between Unemployment and Growth: Evidence from Turkish Manufacturing Industry
  Sayfalar 133 - 149
  Özge BARIŞ-TÜZEMEN, Samet TÜZEMEN
 10. İslam İktisadında Devletin Temel İşlevleri: İnsan Merkezli İktisadi İlkeler
  Sayfalar 151 - 173
  Arif ERSOY, Merve Büşra ALTUNDERE-DOĞAN
 11. İngiltere Kamu İç Denetim Sisteminde Merkezileşme ve Devlet İç Denetim Ajansının Kurulması
  Sayfalar 175 - 185
  Halis KIRAL, İlhan HATİPOĞLU
 12. Krizden Demokratik Çıkış: İzlanda Siyasetinde 2008-2017 Arası Gelişmeler
  Sayfalar 187 - 203
  Yavuz YILDIRIM
 13. Social Capital and Turkish-German Academic Linkages
  Sayfalar 205 - 222
  Yeşim KUŞTEPELİ, Sedef AKGÜNGÖR, Yaprak GÜLCAN
 14. Vergiye Uyum Sürecinde Davranışsal Yaklaşım: Mükellef Davranışları ve Tipolojileri
  Sayfalar 223 - 244
  Serdar ÇİÇEK, Hüseyin Güçlü ÇİÇEK, Elif Ayşe ŞAHİN-İPEK
 15. Mali Alan Ölçümünde Ostry vd. Yaklaşımı’nın Kuramsal Temeli
  Sayfalar 245 - 256
  Fatih AKBAYIR, Ahmet Burçin YERELİ