Sosyoekonomi
Kapak Resmi
ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |
Kapak Resmi

116.288

220.260


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt: 26 Sayı: 38 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 38 - Eki 2018
 1. Cover
  Sayfalar 0 - 0
  Sosyoekonomi Journal
 2. Firmalarda Nakit Dönüş Süresinin Sermaye Yapısına Etkisi: BİST’e Kayıtlı Çimento Sektörü Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 11 - 22
  Tuba DERYA-BAŞKAN, İlkut Elif KANDİL-GÖKER
 3. Efficiency of Investments in Regional Airports in Poland
  Sayfalar 23 - 35
  Aleksandra GÓRECKA, Joanna BARAN
 4. Elektrik Enerjisi Piyasasında Regülasyon ve Bağımsız Düzenleyici Kurumlar: Türkiye Örneği
  Sayfalar 37 - 51
  Özgür Emre KOÇ, Mustafa Alpin GÜLŞEN
 5. Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımının Analizi
  Sayfalar 53 - 70
  Hakan AY, Latif HAYDANLI
 6. Development of the Banking System in Kyrgyzstan: An Historical Review and Current Challenges
  Sayfalar 71 - 86
  Dastan ASEİNOV, Kamalbek KARYMSHAKOV
 7. Determinants of Bank Stability: A Financial Statement Analysis of Turkish Banks
  Sayfalar 87 - 103
  Gamze DANIŞMAN
 8. Engel Yasası’nın Türkiye Sınaması ve Gıda Talebinin Gelir Esnekliği: Gıda Harcamalarının Bütçe Payının Hane Profili ve Toplam Harcama ile İlişkisi (2003-2013)
  Sayfalar 105 - 133
  Gökhan AYKAÇ
 9. Üniversite Öğrencilerinin Naylon Poşet Kullanımına İlişkin Tutum ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modellemesiyle Araştırılması
  Sayfalar 135 - 149
  Hüseyin GÜRBÜZ, Veysel YILMAZ
 10. Türkiye Orta Gelir Tuzağından Kaçabilir mi? İktisadi Gelişmeye Kurumsalcı Bir Yaklaşım
  Sayfalar 151 - 170
  Tekin KÖSE, Kürşat ÇINAR
 11. Fatality Fire of the Unemployment Hills: Fatality Tendency and Job Search Tools
  Sayfalar 171 - 189
  Kamil ORHAN
 12. Ekonomik ve Siyasal Bir Araç Olarak Yeni İpek Yolu Projesinin Küresel Sisteme Etkileri
  Sayfalar 191 - 206
  Osman TEKİR, Nesrin DEMİR
 13. The Emerging Trend of ‘Expat-preneurs’: A Headache for the Pre-existing Ethnic Entrepreneur Theories
  Sayfalar 207 - 219
  Richard Andrew GIRLING, Emilia BAMWENDA
 14. Kalkınmada Kadın Ayrımcılığı ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Rolü: Ülkelerarası Farklı Gelir Gruplarına Göre Yatay Kesit Analiz
  Sayfalar 221 - 251
  Mehtap TUNÇ
 15. Mali Alan Ve Ölçüm Yöntemleri
  Sayfalar 253 - 277
  Fatih AKBAYIR, Ahmet Burçin YERELİ