Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |
Kapak Resmi

78.246

124.753


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt: 25 Sayı: 34 Son Sayı
Cilt 25 - Sayı 34 - Eki 2017
 1. Osmanlı Devleti’nde Mali Bunalım Ve Reform
  Sayfalar 11 - 32
  Mustafa SAKAL, Ali Gökhan GÖLÇEK
 2. Türk Bankacılık Sisteminde Düzenleme ve Denetlemenin Etkinliğini Ölçmeye Yönelik Bir Analiz
  Sayfalar 33 - 52
  Aysel GÜNDOĞDU
 3. Sağlık Düzeyinin Belirleyicilerine Yönelik Mekânsal Bir Analiz: Türkiye İBBS-3 Örneği
  Sayfalar 53 - 67
  Gökçe MANAVGAT, Necmettin ÇELİK
 4. Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat Mı, Tehdit Mi?
  Sayfalar 69 - 86
  Ahmet Burçin YERELİ, İlker YAMAN
 5. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği
  Sayfalar 87 - 105
  İbrahim Yaşar GÖK, Ozan ÖZDEMİR
 6. Mali Konsolidasyon Büyüme ve İstihdam için Bir Çıpa mı, Mali Tuzak mı? Teorik ve Ampirik Literatür Temelli Bir Analiz
  Sayfalar 107 - 143
  Hüseyin ŞEN, Ayşe KAYA
 7. Türkiye’de İBBS 2 Bölgeleri Arasında Gelir Yakınsaması Var Mıdır? Mekânsal Ekonometrik Bir Katkı
  Sayfalar 145 - 160
  Fırat GÜNDEM
 8. Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 161 - 172
  Hayal Ayça ŞİMŞEK, Nevzat ŞİMŞEK
 9. Türkiye’de Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 173 - 186
  Harun TERZİ, Asiye TÜTÜNCÜ
 10. Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Selected Transition Economies: Quantile Panel-Type Analysis Approach
  Sayfalar 187 - 196
  Mahmut ZORTUK, Semih KARACAN, Noyan AYDIN
 11. Provincial Income Inequality and Spatial Autocorrelation Across Turkish Provinces: 1992-2013.
  Sayfalar 197 - 211
  Çağrı Levent USLU
 12. Ticari Dışa Açıklık ve Dış Ticaret Hadleri Dış Borçlanma Üzerinde Etkili mi? Türkiye İçin Bir Analiz
  Sayfalar 213 - 225
  Mehmet BÖLÜKBAŞ, Osman PEKER
 13. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankaların Net Faiz Marjlarının Belirleyicilerinin Ampirik Analizi: Kriz Sonrası Döneminden Panel Verileri Kanıtları
  Sayfalar 227 - 245
  Ozcan IŞIK, Murat BELKE