Sosyoekonomi
Kapak Resmi
ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |
Kapak Resmi

95.922

161.222


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt: 26 Sayı: 36 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 36 - Nis 2018
 1. Kamu Harcamaları, Hükümet İstikrarı ve Yozlaşmanın Kişi Başı Büyüme Üzerine Etkileri: Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme
  Sayfalar 11 - 32
  Selçuk Çağrı ESENER, Evren İPEK
 2. Devlet Harcamaları ve Gelirleri Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Sınır Testi Yaklaşımı (NARDL)
  Sayfalar 33 - 48
  Taner TURAN, Mesut KARAKAŞ
 3. Türkiye’de Hızlı Kentleşen 10 İlin Kentleşme Seviyesi Tespiti Çalışması
  Sayfalar 49 - 63
  Nazife REÇBER, Hatice ŞENGÜL
 4. Risk Toplumunda Seçimler
  Sayfalar 65 - 79
  Işıl Zeynep TURKAN-İPEK
 5. Demokrasi, Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Kurumların Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 81 - 102
  Emrah KOÇAK, Nisfet UZAY
 6. AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü
  Sayfalar 103 - 124
  İsmail ÇEVİŞ, Reşat CEYLAN, Nihat YAYLA
 7. Eğitim, Sağlık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Bootstrap Panel Granger Nedensellik Analizi
  Sayfalar 125 - 144
  Hüseyin ŞEN, Ayşe KAYA, Barış ALPASLAN
 8. Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi
  Sayfalar 145 - 160
  Hakan BİLİR
 9. Bitmeyen Kavga: Vergi, Vergide Bir Pasif Direnç Örneği Henry Thoreau
  Sayfalar 161 - 177
  İbrahim ÖZMEN
 10. Yerinden Yönetim ve Yoksulluğun Azaltılması: Kenya’daki Fırsatlar ve Zorluklar
  Sayfalar 179 - 196
  Erol BULUT, Bashir Ismail ABDOW
 11. Çin’in Yükselişi ve Yeni Kapitalizm
  Sayfalar 197 - 208
  Erdem YÖRÜK
 12. Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi
  Sayfalar 209 - 224
  Nilgün ACAR-BALAYLAR, Mehmet Ozan ÖZDEMİR
 13. Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0
  Sayfalar 225 - 233
  Mehmet Fatih YALÇIN
 14. Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye
  Sayfalar 235 - 243
  Sıla GENÇ
 15. Sanayi 4.0: Türkiye Açısından Fırsatlar ve Tehditler
  Sayfalar 245 - 252
  Kazım Can KOCA
 16. Sanayi 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Açısından Etkileri
  Sayfalar 253 - 261
  Halit AYDEMİR