Sosyoekonomi
Kapak Resmi
ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Sosyoekonomi

ISSN 1305-5577 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Sosyoekonomi Derneği |
Kapak Resmi

104.615

185.153


Call-for-Papers-Icon.png

5th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society 
October 25-27, 2018 - Milan / ITALIAAcademics and Researchers,

Sosyoekonomi is
 international, scientific, peer-reviewed and quarterly journal. It has been published by Sosyoekonomi Society.

Sosyoekonomi is not only designed for studies and researches on economics, also on public finance, politics, public administration, labour economics, law, sociology and also has been published as hardcopies and via internet.

Sosyoekonomi is covered by several citation and abstracting/indexing databases.

Before the papers are submitted, please read the Notes for Contributors. Submitted papers will be published at least after they have been approved by two reviewers. Please note that all submitted papers will be checked by iThenticate before refereeing process.

I would like to thank you for your interest to our journal in advance and waiting for your opinions and recommendations to convey to our e-mail address.

Ahmet Burcin YERELI
Editor

Cilt: 26 Sayı: 37 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 37 - Tem 2018
 1. Commons ve Mitchell’in “İktisat” ve “Birey” Tahayyülleri
  Sayfalar 11 - 32
  Hüsnü BİLİR
 2. Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: MENA Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi
  Sayfalar 33 - 55
  Deniz GÜVEN, Türker ŞİMŞEK, Ahmet GÜVEN
 3. İstanbul’da Yaratıcı İşgücünün Eğitimi ve Endüstri Pratikleri Üzerine bir Değerlendirme
  Sayfalar 57 - 80
  Ebru KERİMOĞLU, Büşra GÜVEN-GÜNEY
 4. Çalışanların İş Güvencesizliği Algısı: Ebeveyn Olan ve Olmayan Çalışanlar Arasındaki Farklılıklar
  Sayfalar 81 - 102
  Anıl BOZ-SEMERCİ
 5. Scale and Elasticity Properties of Turkish Agricultural Production: Political Economy Approach
  Sayfalar 103 - 116
  Deniz GÜVERCİN
 6. Antalya ve Muğla’ya olan İç Göçün Çekim Modeli ile Analizi
  Sayfalar 117 - 126
  Ali Tarık AKARCA, Aysıt TANSEL
 7. Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması
  Sayfalar 127 - 145
  Işıl Şirin SELÇUK
 8. Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries
  Sayfalar 147 - 170
  Ersan ÖZ, Selçuk BUYRUKOĞLU
 9. Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Sayfalar 171 - 184
  Gökhan DEMİRTAŞ, Ebuzer AKSEL
 10. The Effects of Market Structure on Uncertainty-Investment Relationship: Evidence from Turkish Manufacturing Industry
  Sayfalar 185 - 200
  Aytekin GÜVEN, Arzu AKKOYUNLU-WIGLEY
 11. Pricing of Covered Warrants: An Analysis on Borsa İstanbul
  Sayfalar 201 - 218
  Melek AKSU, Şakir SAKARYA
 12. Firma Bileşenlerinin Halka Açık Perakende Firmalarında Kurumlar Vergisine Etkisi
  Sayfalar 219 - 226
  Tuba DERYA-BAŞKAN, Eda BALIKÇIOĞLU
 13. Education Mismatches in the Labor Markets and Their Impact on Wages across Sectors: Evidence from Turkey
  Sayfalar 227 - 242
  Anıl DUMAN
 14. Bölgesel Kalkınmanın İktisadi Politiği: Siyasal Çoğulculuk ve Yatırım İlişkisi
  Sayfalar 243 - 255
  Necmettin ÇELİK, Mehmet KARAÇUKA
 15. Do Depreciations Really Trigger an Inflow of Foreign Direct Investment? The Case of Turkey
  Sayfalar 257 - 273
  Zeynep ERÜNLÜ