Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 31, Sayfalar 109 - 126 2017-01-31

Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme
Participatory Democracy and Budgeting

Gökhan ÇOBANOĞULLARI [1] , Ahmet Burçin YERELİ [2]

556 794

1980’li yılların sonu itibariyle ortaya çıkan katılımcı bütçeleme anlayışı, vatandaşların, doğrudan bütçe harcamaları ve öncelikleri ile ilgili kararlara özgür iradesi doğrultusunda katılmasını sağlayan bir sistemdir. Bu bütçeleme sistemi son yıllarda büyük gelişme kaydederek özellikle yerel yönetimlerde halkın bütçeleme sürecine doğrudan katılımını sağlamaktadır. Merkezi ve yerel yönetimler bütçeleme sürecine vatandaşların katılımını sağlayarak daha demokratik bir yapıya sahip olabileceklerdir. Ayrıca ulusal ve bölgesel kalkınmayı sağlamak için katılımcı demokrasi ve bütçelemenin gelişmesine ihtiyaç vardır. Çalışmada öncelikle, katılımcı bütçelemenin daha iyi anlaşılabilmesi için bu uygulamanın temelini oluşturan katılımcı demokrasi kavramı ele alınacaktır.

Participatory budgeting, which was emerged at the end of 1980’s and enables citizens to participate in a system that is in accordance with the free will to decide directly related to budget spending and priorities. This budgeting system showed a great development in recent years, particularly to ensure the direct participation of the public in local government budgeting process. Central and local governments will have a more democratic society by ensuring the participation of citizens in the budgeting process. In addition, participatory democracy and budgeting development is a need to provide national and regional development. In this study, participatory democracy concept has discussed in order to describe it comprehensively.

 • Arblaster, A. (1987), Demokrasi, (Çev. Nilüfer Yılmaz), Doruk Yayınları, Ankara.
 • Banger, G. (2011), “Demokrasi, Katılımcı Demokrasi ve Yönetişim”, <http://www.duyguguncesi.net/?p=5439>, 28.04.2015.
 • Belli, A. & A. Aydın (2012), “Yerel Demokrasi ve Katılım: Kahramanmaraş ve Hatay İllerinin Karşılaştırılması”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim, 136-147; <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/18.pdf>, 07.05.2015.
 • Bevan, A. (1978), In Place of Fear, London, Quarter Books. Community Pride Initiative (2005), Bringing Budgets Alive (Participatory Budgeting in Practice), Oxfam UK Poverty Programme, UK.
 • Çukurçayır, M.A. (2002), Siyasal Katılma ve Yerel Demokrasi, Konya, Çizgi Kitabevi.
 • Ebdon, C. & L.A. Franklin (2004), “Searching for a Role for Citizens in the Bugdet Process”, Public Budgeting and Finance, 24(1), 32-49.
 • Ebdon, C. & L.A. Franklin (2006), “Citizen Participation in Budgeting Theory”, Public Administrative Review, May/June, 437-447; <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2006.00600.x/epdf>, 20.04.2015.
 • Goldfrank, B. (2006), Lessons from Latin American Experience in Participatory Budgeting, <http://www.internationalbudget.org/themes/PB/LatinAmerica.pdf>, 07.05.2015.
 • Meriç, M. (2013), “Bütçe Sistemlerinde Dönüşüm ve Değişim”, içinde: Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, ed. F. Altuğ & A. Kesik & M. Şeker, Seçkin Yayınları, Ankara, 155-171.
 • Mill, J.S. (1976), Representative Goverment, In Utilitarianism, On Liberty and Representative Goverment, London, J.M.Dent.
 • Sakınç, S. & S.A. Bursalıoğlu (2014), “Bütçelemede Demokratik Bir Değişim: Katılımcı Bütçeleme”, Electronic Journal of Vocational Colleges, May, 1-10; <http://www.ejovoc.org/makaleler/may_2014/pdf/01.pdf>, 10.05.2015.
 • Schmidt, M.C. (2002), Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çev. M. Emin Köktaş, Vadi Yayınları, Ankara.
 • Schumpeter, J.A. (1950), Capitalism, Socialism and Democracy, London, George Allen and Ullin. TEPAV (2007), İyi Yönetişim İçin Bir Model: Katılımcı Bütçeleme, <http://www.tepav.org.tr/upload/files/1271229711r9770.Iyi_Yonetisim_Icin_Ornek_Bir _Model_Katilimci_Butceleme.pdf>, 10.05.2015.
 • Wampler, B. (2007), “A Guide to Participatory Budgeting”, in: Participatory Budgeting, ed. A. Shah, Washington, D.C.: The World Bank, 21-54. Wampler, B. (2000), A Guide to Particapatory Budgeting, 1-30.
 • Wolf, R.P. (1970), In Defense of Anarchism, New York, Harper and Row.
 • Yıldırım, Y. (2008), “Porto Alegre-Fatsa: Yerel Düzeyde ‘Demokrasiyi Demokratikleştirmek’ Çabaları Üzerine Bir Karşılaştırma”, A.Ü. S.B.F. Dergisi, 63(1), 273-287; <http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ausbf/article/view/5000053411/5000050728>, 03.05.2015.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 1
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan ÇOBANOĞULLARI
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Burçin YERELİ
Kurum: HACETTEPE UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi288626, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {109 - 126}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.288626}, title = {Participatory Democracy and Budgeting}, key = {cite}, author = {ÇOBANOĞULLARI, Gökhan and YERELİ, Ahmet Burçin} }
APA ÇOBANOĞULLARI, G , YERELİ, A . (2017). Participatory Democracy and Budgeting. Sosyoekonomi, 25 (31), 109-126. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.288626
MLA ÇOBANOĞULLARI, G , YERELİ, A . "Participatory Democracy and Budgeting". Sosyoekonomi 25 (2017): 109-126 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/26776/288626>
Chicago ÇOBANOĞULLARI, G , YERELİ, A . "Participatory Democracy and Budgeting". Sosyoekonomi 25 (2017): 109-126
RIS TY - JOUR T1 - Participatory Democracy and Budgeting AU - Gökhan ÇOBANOĞULLARI , Ahmet Burçin YERELİ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.288626 DO - 10.17233/sosyoekonomi.288626 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 109 EP - 126 VL - 25 IS - 31 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.288626 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.288626 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Participatory Democracy and Budgeting %A Gökhan ÇOBANOĞULLARI , Ahmet Burçin YERELİ %T Participatory Democracy and Budgeting %D 2017 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 25 %N 31 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.288626 %U 10.17233/sosyoekonomi.288626
ISNAD ÇOBANOĞULLARI, Gökhan , YERELİ, Ahmet Burçin . "Katılımcı Demokrasi ve Bütçeleme". Sosyoekonomi 25 / 31 (Ocak 2017): 109-126. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.288626