Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 34, Sayfalar 87 - 105 2017-10-31

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği
The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index

İbrahim Yaşar GÖK [1] , Ozan ÖZDEMİR [2]

217 324

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin performansının kıyaslama endeksinin (BIST 100) performansı ile karşılaştırıldığı çalışmada, 4 Kasım 2014 ile 30 Aralık 2016 arası dönem araştırılmıştır. Risk ayarlı getiri analizi perspektifinde, Sharpe rasyosu Sürdürülebilirlik Endeksi için BIST 100 endeksinden daha yüksektir. Yine, Jensen alfası pozitiftir, ancak sıfıra yakın olup istatistiksel olarak anlamlı değildir. Dolayısıyla, Sürdürülebilirlik Endeksi’nin performansı BIST 100 endeksinden sistematik bir şekilde farklılaşmamaktadır. Beta değeri ise 1’in üzerinde ve istatistiksel olarak anlamlıdır ki bu Sürdürülebilirlik Endeksi’nin riskinin BIST 100 endeksinden anlamlı bir şekilde yüksek olduğu anlamına gelmektedir. Hem risk hem getiri bağlamında, ortak hipotez test sonucuna göre ise, Sürdürülebilirlik Endeksi’nin finansal çıktısı, BIST 100 endeksinden anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Endekslerin koşullu volatilite modellemeleri için gerçekleştirilen EGARCH (1,1) tahmin sonuçları ise her iki endeksin de volatilite kalıcılığının yüksek olduğunu ve negatif şokların volatilite üzerinde pozitif şoklardan daha yüksek bir etkiye sahip bulunduğunu göstermektedir. Bu bulgular, yatırımcının kişisel değerleri bir kenara bırakıldığında, Sürdürülebilirlik Endeksi’nin yatırımcılar için finansal çıktı itibariyle finansal bir teşvik ediciye sahip olmadığına işaret etmektedir. Ancak, Sürdürülebilirlik Endeksi’nin yakın zamanlarda hesaplanmaya başlaması ve sosyal sorumlu yatırım yaklaşımının yeni olup, konuya dair farkındalığın artabilecek olması göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcıların tepkileri zaman içerisinde farklılaşabilir.


In this study, the performance of Borsa Istanbul Sustainability Index is compared with the benchmark index (BIST 100 index) and the period between November 4, 2014 and December 30, 2016 is investigated. In the perspective of risk-adjusted return analysis, the Sharpe ratio for Sustainability Index is higher than BIST 100 index. Also, Jensen alpha is positive although near zero and statistically not significant. Hence, the performance of Sustainability Index is not systematically different from BIST 100 index. Beta value is above 1 and statistically significant, which means that the risk of Sustainability Index is significantly higher than BIST 100 index. According to the results for the joint hypothesis in the context of risk and return, the financial output of Sustainability Index is significantly different from BIST 100 index. EGARCH (1,1) estimation results for the conditional volatility modelling of indices demonstrate that for both indices the volatility persistence is high and negative shocks have greater influence on the volatility than positive shocks. These results indicate that leaving aside the investors’s personal values, there is no financial incentives for investors in terms of financial output of Sustainability Index. However, the response of the investors can differentiate in time considering that the Sustainability Index is created recently, the socially responsible investment approach is relatively new and the awareness regarding the subject can be increased.


 • Ang, W. R. (2015), "Sustainable Investment in Korea Does Not Catch a Cold When the United States Sneezes", Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(1-2), 16-26.
 • Borsa İstanbul (2016), BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, <http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebilirlik-endeksi >, 6.12.2016.
 • Borsa İstanbul (2017), BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Araştırma Metodolojisi, <http://www.borsaistanbul.com/docs/default-source/endeksler/bist-sustainability-index-research-methodology.rar?sfvrsn=8?dqeiahfihfbcvoce>, 16.01.2017.
 • Brundtland, G. (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (The Brundtland Report), United Nations, <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf> , 15.01.2017.
 • Çıtak, L. & E. Ersoy (2016), "Firmaların BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Alınmasına Yatırımcı Tepkisi: Olay Çalışması Ve Ortalama Testleri İle Bir Analiz", Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 8(1), 43-57.
 • Collison, D. J. & G. Cobb & D. M. Power & L. A. Stevenson (2008), "The Financial Performance of the FTSE4Good Indices", Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 15(1), 14-28.
 • DJSI (2017), DJSI Family, <http://www.sustainability-indices.com/index-family-overview/djsi-family-overview/index.jsp>, 19.01.2017.
 • Escrig‐Olmedo, E. & M. J. Muñoz‐Torres & M. Á Fernández‐Izquierdo (2013), "Sustainable Development and the Financial System: Society's Perceptions About Socially Responsible Investing", Business Strategy and the Environment, 22(6), 410-428.
 • FTSE (2017), FTSE4Good Index Series, <http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE4Good-brochure.pdf>, 19.01.2017.
 • Global Reporting Initiative (2006), Sustainability Reporting Guidelines, <https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/G3-Guidelines-Incl-Technical-Protocol.pdf>, 15.01.2017.
 • Jensen, M. C. (1968), "The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–1964", Journal of Finance, 23(2), 389-416.
 • Kalev, P. S. & D. Wallace (2012), “Performance of Socially Responsible Investment Funds” in S. Jones & J. Ratnatunga (eds.), Contemporary Issues in Sustainability Accounting, Assurance and Reporting, Bingley, GBR: Emerald Group Publishing, 43-69.
 • Kurtz, L. & D. diBartolomeo (1996), "Socially Screened Portfolios An Attribution Analysis of Relative Performance", The Journal of Investing, 5(3), 35-41.
 • Luck, C. G. & N. Pilotte (1993), "Domini Social Index Performance", The Journal of Investing, 2(3), 60-62.
 • Nelson, D. B. (1991), "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach", Econometrica, 59(2), 347–370.
 • Ortas, E. & J. M. Moneva & M. Salvador (2010), "Conditional Volatility in Sustainable and Traditional Stock Exchange Indexes: Analysis of the Spanish Market", Journal of Globalization, Competitiveness and Governability, Georgetown University–Universia, 4(2), 104-129.
 • Ortas, E. & J. M. Moneva & M. Salvador (2012), "Does Socially Responsible Investment Equity Indexes in Emerging Markets Pay Off? Evidence from Brazil", Emerging Markets Review, 13(4), 581-597.
 • Ortas, E. & J. M. Moneva & M. Salvador (2014), "Do Social and Environmental Screens Influence Ethical Portfolio Performance? Evidence from Europe", BRQ Business Research Quarterly, 17(1), 11-21.
 • Roca, L. C. & C. Searcy (2012), "An Analysis of Indicators Disclosed in Corporate Sustainability Reports", Journal of Cleaner Production, 20(1), 103-118.
 • Sauer, D. A. (1997), "The Impact of Social-Responsibility Screens on Investment Performance: Evidence from the Domini 400 Social Index and Domini Equity Mutual Fund", Review of Financial Economics, 6(2), 137-149.
 • Scholtens, B. (2009), "Corporate Social Responsibility in the International Banking Industry", Journal of Business Ethics, 86(2), 159-175.
 • Schröder, M. (2007), "Is there a Difference? The Performance Characteristics of SRI Equity Indices", Journal of Business Finance & Accounting, 34(1), 331–348.
 • Sharpe, W. (1966), "Mutual Fund Performance", Journal of Business, 39(1), 119-138.
 • SocialFunds (2016), Social Funds, <http://www.socialfunds.com/funds/chart.cgi?sfChartId=desc>, 6.12.2016 .
 • Statman, M. (2000), "Socially Responsible Mutual Funds", Financial Analysts Journal, 56(3), 30-39.
 • Statman, M. (2006), "Socially Responsible Indexes: Composition, Performance, and Tracking error", Journal of Portfolio Management, 32(3), 100-109.
 • Sudha, S. (2015), "Risk-return and Volatility analysis of Sustainability Index in India", Environment, Development and Sustainability, 17(6), 1329–1342.
 • US SIF (2016), SRI Basics, <http://www.ussif.org/sribasics> , 6.12.2016.
 • Yanık, S. & B. T. Içke & Y. Aytürk (2010), "Sosyal Sorumlu Yatirim Fonlari ve Performans Özellikleri", İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (43), 109-134.
 • Young, S. & S. Gates (2013), “Institutional Investors’ Power to Change Corporate Behavior: An Introduction”, in S. Young & S. Gates (eds.), Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, Volume 5: Institutional Investors’ Power to Change Corporate Behavior: International Perspectives, Bradford, GBR: Emerald Group Publishing Limited, 3-16.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi October
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İbrahim Yaşar GÖK
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Yazar: Ozan ÖZDEMİR
Kurum: SULEYMAN DEMIREL UNIV
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi290838, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {87 - 105}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.290838}, title = {The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index}, key = {cite}, author = {GÖK, İbrahim Yaşar and ÖZDEMİR, Ozan} }
APA GÖK, İ , ÖZDEMİR, O . (2017). The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index. Sosyoekonomi, 25 (34), 87-105. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.290838
MLA GÖK, İ , ÖZDEMİR, O . "The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index". Sosyoekonomi 25 (2017): 87-105 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/31046/290838>
Chicago GÖK, İ , ÖZDEMİR, O . "The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index". Sosyoekonomi 25 (2017): 87-105
RIS TY - JOUR T1 - The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index AU - İbrahim Yaşar GÖK , Ozan ÖZDEMİR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.290838 DO - 10.17233/sosyoekonomi.290838 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 105 VL - 25 IS - 34 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.290838 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.290838 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index %A İbrahim Yaşar GÖK , Ozan ÖZDEMİR %T The Performance Characteristic of Borsa Istanbul Sustainability Index %D 2017 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 25 %N 34 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.290838 %U 10.17233/sosyoekonomi.290838
ISNAD GÖK, İbrahim Yaşar , ÖZDEMİR, Ozan . "Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinin Performans Karakteristiği". Sosyoekonomi 25 / 34 (Ekim 2017): 87-105. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.290838