Yıl 2017, Cilt 25, Sayı 34, Sayfalar 161 - 172 2017-10-31

Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme
Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries

Hayal Ayça ŞİMŞEK [1] , Nevzat ŞİMŞEK [2]

191 279

Uluslararası ticareti serbestleştirme çabalarından biri olan bölgesel ekonomik entegrasyonlar, bütünleşmeye giden ekonomilerde mal ve hizmet akımlarına serbesti sağlayıp, ticarete engel olan kısıtlamaları kaldırarak serbest ticareti genişletmeye imkân sağlamaktadır. Günümüz dünyasında çok sayıda entegrasyon çeşidi yer almaktadır. Bu entegrasyonlar ekonomik gerçeklerin ve beklentilerin yanı sıra politik gerçeklerle ve beklentilerle oluşturulmaktadır. Küresel dünyanın bu gerçekleri veri iken, ortak bir tarihi ve kültürü paylaşan Türk dili konuşan ülkelerin olası entegrasyonu bu noktada ilgi çekici hale gelmektedir. Bu ülkelerin kültürel ve coğrafi yönden yakınlığı, olası entegrasyonun en önemli gerekçelerinden biridir. Ortak ekonomik ve sosyal faydalar da bu entegrasyon çabalarının önemini artırmaktadır.

Regional economic integration, which is one of the important efforts to achieve free international trade, can help goods and services flows to move freely in integrating economies and can enlarge free trade opportunities by removing trade barriers. In today’s world, various types of integrations exist. These integrations are formed due to both economic and political realities and expectations. Given these realities of the globalized world, the integration among Turkic speaking countries that share common history, culture and language has become more attractive. The cultural and geographical proximity of these countries is one of the most important reasons to form a possible integration. However, possible common economic and social benefits of these integrations increase the importance of integration efforts.

 • Baldwin, R.E. & A.J. Venables (1995), “Regional Economic Integration”, Chapter 31, Handbook of International Economics, Vol. Iii, Edited by G. Grossman and K. Rogoff, Elsevier.
 • Çeştepe, H. & T. Mistacioğlu (2010), “Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Entegrasyon: ASEAN ve MERCOSUR Örneği”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2), Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Manisa, 2010.
 • Eurasian Economic Commission (2013), “Structure and Activities of the Eurasian Economic Commission”, Section 5, Eurasian Economic Integration: Facts and Figures, <www.eurasiancommission.org>, 11.08.2014.
 • European Bank for Reconstruction and Development (2012), “Regional Trade Integration and Eurasian Economic Union”, Transition Report 2012: Integration across Borders, Chapter 4, <www.ebrd.com>, 07.08.2014.
 • Hancock, K.J. & A. Libman (2013), “The Forgotten Region: Russia and Eurasia”, Seminar in KFG International Conference: Comparative Regionalism: Towards A New Research Agenda, December 13-14, Freie Universitat, Berlin, <www.polsoz.fu-berlin.de>, 24.08.2014.
 • İncekara, A. & M. Savrul (2011), “Küreselleşme, Büyüme ve Ekonomik Entegrasyonlar: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(2), <www.istanbul.edu.tr>, 11.08.2014.
 • Karluk, R. (1996), Uluslararası Ekonomi, Genişletilmiş 4. Baskı, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • Kawai, M. (2004), “Regional Economic Integration and Cooperation in East Asia”, Seminar on The Impact and Coherence of OECD Country Policies on Asian Developing Economies, Policy Research Institute of the Japanese Ministry of Finance and OECD Secretariat, Paris, June 10-11.
 • Kher, P. (2012), “Political Economy of Regional Integration in South Asia”, Background Paper, No. RVC 5, UNCTAD Regional Value Chains, October, <www.unctad.org>, 15.08.2014.
 • Kritzinger, L. (2005), “Regional Integration: Concepts, Advantages, Disadvantages and Lessons of Experience”, Working Paper, World Bank Country Office, 2005, <www.worldbank.org>, 30.07.2014.
 • Lagutina, M. (2006), “Eurasian Economic Union Foundation: Issues of Global Regionalization”, A Research Note, Eurasia Border Review, 5(1).
 • Linn, J.F. & D. Tiomkin (2005), “Economic Integration of Eurasia: Opportunities and Challenges of Global Significance”, Europe After the Enlargement Conference, Studies and Analysis, No. 298, Center for Social and Economic Research, April, 8-9 Warsaw.
 • Linn, J.F. (2012), “Central Asian Regional Integration and Co-operation: Reality or Mirage?”, The Economics of the Post-Soviet and Eurasian Integration, Chapter 6, Eurasian Development Bank Eurasian Integration Year Book.
 • Obydenkova, A. (2006), “New Regionalism and Regional Integration: Exploring the Links between ‘External’ Influences and ‘Internal’ Factors”, Joint Sessions of Workshops of the European Consortium for Political Research, Workshop 10, Nicosia, Cypres, 25-30 April.
 • Pelipas, I. & I. Tochitskaya & E. Vinokurov (2014), “Quantifying Economic Integration of the European Union and the Eurasian Economic Union: Methodological Approaches”, Report 23, Edited by E. Vinokurov, Eurasian Development Bank Centre for Integration Studies and International Institute for Applied Systems Analysis.
 • Seyidoğlu, H. (2009), Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, No. 24, Geliştirilmiş 17. Baskı, İstanbul.
 • Weitz, R. (2008), “Kazakhstan and the New International Politics of Eurasia”, Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute, Silk Road Studies Program July.
 • Wolffgang, H.M. & G. Brovka & I. Belozerov (2012), “The Eurasian Costums Union in Transition”, World Customs Journal, 7(2).
 • Yesdauletova, A. & A. Yesdauletov (2014), “The Eurasian Union: Dynamics and Difficulties of the Post-Soviet Integration”, TRAMES, 18(68/63), 1, 3-17.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi October
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3131-454X
Yazar: Hayal Ayça ŞİMŞEK
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7010-6167
Yazar: Nevzat ŞİMŞEK
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi345493, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2017}, volume = {25}, pages = {161 - 172}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.345493}, title = {Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries}, key = {cite}, author = {ŞİMŞEK, Nevzat and ŞİMŞEK, Hayal Ayça} }
APA ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, N . (2017). Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries. Sosyoekonomi, 25 (34), 161-172. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.345493
MLA ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, N . "Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries". Sosyoekonomi 25 (2017): 161-172 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/31046/345493>
Chicago ŞİMŞEK, H , ŞİMŞEK, N . "Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries". Sosyoekonomi 25 (2017): 161-172
RIS TY - JOUR T1 - Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries AU - Hayal Ayça ŞİMŞEK , Nevzat ŞİMŞEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.345493 DO - 10.17233/sosyoekonomi.345493 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 172 VL - 25 IS - 34 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.345493 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.345493 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries %A Hayal Ayça ŞİMŞEK , Nevzat ŞİMŞEK %T Regional Integrations in Globalization Process: Lessons for Turkic Speaking Countries %D 2017 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 25 %N 34 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.345493 %U 10.17233/sosyoekonomi.345493
ISNAD ŞİMŞEK, Hayal Ayça , ŞİMŞEK, Nevzat . "Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Açısından Bir Değerlendirme". Sosyoekonomi 25 / 34 (Ekim 2017): 161-172. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.345493