Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 35, Sayfalar 59 - 78 2018-01-31

Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period
Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Bu Harcamaları Belirleyen Faktörler: 2002-2014 Dönemi

Yağmur TOKATLIOĞLU [1] , İbrahim TOKATLIOĞLU [2]

124 510

When households must pay fees or co-payments for health care, the amount can be so high in relation to their income that it results in “financial catastrophe” for the individual or the household. Such high expenditure can mean that people should cut down on necessities such as food and clothing, or are unable to pay for their children’s education. Catastrophic heath expenditure occurs when a household’s total out-of-pocket health payments equal or exceed 40% of household’s capacity to pay or non-subsistence spending. In this study, it is aimed to find out general situation of catastrophic health expenditures and determine the factors that affect these expenditures of households in the period between 2002 and 2014 in Turkey. By using micro data set of Household Budget Survey, published by Turkish Statistical Institute, it is found that households incur in catastrophe is averagely 0.49% and households became poor after paying for health services is averagely 0.22% in the period between 2002 and 2014. The logistic regression results indicate that probability to make catastrophic health expenditure is determined by these factors: age, marital status, disability status, household size, access to healthcare services, income level, employment situation, educational level, gender, insurance status, and place of residence.

Hanehalklarının sağlık hizmetlerine ulaşmak için katlandıkları maliyetin veya sağlık harcaması katkı payının gelirleri içerisinde yüksek bir paya sahip olması sonucunda bireyler veya hanehalkları “finansal katastrofi” yaşayabilmektedirler. Yüksek düzeydeki sağlık harcamaları bireyleri gıda, giyinme veya eğitim gibi ihtiyaçlarına yönelik harcamaları azaltmak zorunda bırakabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2002-2014 yılları arasında hanenin cepten yaptığı sağlık harcamasının, hanenin ödeme kapasitesinin veya geçimlik olmayan harcamalarının %40’ına eşit veya üzerinde olması durumu olarak tanımlanan katastrofik sağlık harcamalarının seyri ve bu harcamaları belirleyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. TÜİK’in 2002-2014 yılları arasında Hanehalkı Bütçe Anketi veri seti kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda katastrofik sağlık harcaması yapan hane oranı ortalama olarak %0.49 ve bu harcamalar nedeni ile yoksulluğa sürüklenen hane oranı ise ortalama olarak %0.22 olarak bulunmuştur. Yapılan lojistik regresyon analizine göre katastrofik sağlık harcaması yapma olasılığını yaşın, medeni durumun, bireyin engelinin bulunmasının, hane büyüklüğünün, sağlık hizmetlerine ulaşım durumunun, gelirin, istihdamın, eğitimin, cinsiyetin, sigortalılık durumunun ve ikamet edilen yerin etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

  • Eklenecek...
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yağmur TOKATLIOĞLU
Kurum: Gazi University
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim TOKATLIOĞLU
Kurum: Gazi University

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi302930, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {59 - 78}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.302930}, title = {Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period}, key = {cite}, author = {TOKATLIOĞLU, İbrahim and TOKATLIOĞLU, Yağmur} }
APA TOKATLIOĞLU, Y , TOKATLIOĞLU, İ . (2018). Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period. Sosyoekonomi, 26 (35), 59-78. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.302930
MLA TOKATLIOĞLU, Y , TOKATLIOĞLU, İ . "Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period". Sosyoekonomi 26 (2018): 59-78 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/34267/302930>
Chicago TOKATLIOĞLU, Y , TOKATLIOĞLU, İ . "Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period". Sosyoekonomi 26 (2018): 59-78
RIS TY - JOUR T1 - Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period AU - Yağmur TOKATLIOĞLU , İbrahim TOKATLIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.302930 DO - 10.17233/sosyoekonomi.302930 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 78 VL - 26 IS - 35 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.302930 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.302930 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period %A Yağmur TOKATLIOĞLU , İbrahim TOKATLIOĞLU %T Catastrophic Health Expenditures In Turkey And The Determinants Of These Expenditures: 2002-2014 Period %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 35 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.302930 %U 10.17233/sosyoekonomi.302930
ISNAD TOKATLIOĞLU, Yağmur , TOKATLIOĞLU, İbrahim . "Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamaları ve Bu Harcamaları Belirleyen Faktörler: 2002-2014 Dönemi". Sosyoekonomi 26 / 35 (Ocak 2018): 59-78. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.302930