Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 35, Sayfalar 139 - 152 2018-01-31

2008 Küresel Krizinin Bireysel Emeklilik Fonları Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey

Orkun ÇELİK [1] , Elif ERER [2] , Deniz ERER [3]

93 192

Bu çalışmanın amacı, 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizin, Türkiye’deki bireysel emeklilik sistemi üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın dönem aralığı 05.01.2014-18.11.2016 (Haftalık) dönemini kapsamaktadır. ARMA(9,8)-EGARCH(1,1) modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, küresel krizin bireysel emeklilik fonları oynaklığını arttırdığı görülmüştür. Bu durum, küresel krizin bireysel emeklilik fonlarını olumsuz etkilediğini ifade etmektedir.
The aim of study is to analysis the effect of global crisis on private pension system in Turkey. This is covered 05.01.2014-18.11.2016 (Weekly) period and is employed by ARMA(9,8)- EGARCH(1,1) model. It is infered from the results that global financial crisis increased the volatility of private pension funds. This situation states that global financial crisis affected negatively private pension funds.
 • Antolín, P. & F. Stewart (2009), Private Pensions and Policy Responses to the Financial and Economic Crisis, OECD Working Papers on Insurance and Private Pensions , No. 36, OECD publishing, doi:10.1787/22438687.
 • Bayar, Y. & M. Kılıç (2014), “Küresel Finansal Krizin Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemine Etkileri”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 246-264.
 • Christie, A. A. (1982), “The Stochastic Behavior of Common Stock Variance: Value. Leverage and Interest Rate Effects”, Journal of Financial Economics, 10, 407-432.
 • Çoban, O. & A. Çoban (2016), “Historical Development of Individual Pension System: A Theoretical Analysis”, Journal of Emerging Issues in Economics, Finance and Banking (JEIEFB) An Online International Research Journal (ISSN: 2306-367X), 5(2), 1992-2008.
 • Gökçen, U. & A. Yalçın, (2015), “The Case Against Active Pension Funds: Evidence from thr Turkish Private Pension System”, Emerging Markets, 23.46-67.
 • Kay, S. (2009), “Political Risk and Pension Privatization : The Case of Argentina (1994-2008)”, International Social Security Review, 62(3), 1-21.
 • Kesgingöz, H. (2016), “Türkiye’de Yaşanan 2008 Ekonomik Krizinin Yoksulluk ve Emeklilik Kararları Üzerine Etkisi”, Sosyal Güvenlik Dergisi, 6(1), 126-158.
 • Kirchgassner, G. & J. Wolters (2007), Introduction To Modern Time Series Analysis, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag Berlin Heidelberg.
 • Musalem, A. R. & R. Pasquini (2012), “Private Pension Systems Cross-Country Investment Performance”, Social Protection and Labor Discussion Paper, No: 1214.
 • Natali, D. (2011), “Pensions After the Financial and Economic Crisis: A Comparative Analysis of Recent Reforms in Europe”, ETUI Working Paper 2011.07, <https://www.etui.org/content/download/5206/51958/.../11+WP+2011+07+WEB.pdf>, 01.02.2017.
 • Nelson, D. (1991), “Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A NewApproach”. Econometrica, 59 (2), 347-370.
 • Sancak, E. & N. Demirci (2012), “Ulusal Tasarruflar ve Türkiye’de Sürdürülebilir Büyüme İçin Tasarrufların Önemi”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 159-198.
 • Schwert, G. (1989), “Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?”, Journal of Finance, 44, 1115-1153.
 • Selim, S. & O. Çelik (2014), “Bireysel Emeklilik Fonlarını Belirleyen Faktörler: OECD Örneği”, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ISSN: 2148 – 3043, 14(28), 188-208.
 • Su, C. (2010), “Application of EGARCH Model to Estimate Financial Volatility of Daily Returns: The Empirical Case Of China”, University of Gothenburgs,School of Business, Economics and Law, https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22593/1/gupea_2077_22593_1.pdf, 02.02.2017.
 • Whitehouse, E. (2009), “Pensions During the Crisis: Impact on Retirement Income Systems and Policy Responses”, <http://www.actuaries.org/EVENTS/Congresses/Cape_Town/Papers/Pensions,%20Benefits%20and%20Social%20Security%20(PBSS)/240_final%20paper_Whitehouse.pdf>, 01.02.2017.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orkun ÇELİK
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Elif ERER
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Deniz ERER
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi310266, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {139 - 152}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.310266}, title = {The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey}, key = {cite}, author = {ÇELİK, Orkun and ERER, Elif and ERER, Deniz} }
APA ÇELİK, O , ERER, E , ERER, D . (2018). The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey. Sosyoekonomi, 26 (35), 139-152. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.310266
MLA ÇELİK, O , ERER, E , ERER, D . "The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey". Sosyoekonomi 26 (2018): 139-152 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/34267/310266>
Chicago ÇELİK, O , ERER, E , ERER, D . "The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey". Sosyoekonomi 26 (2018): 139-152
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey AU - Orkun ÇELİK , Elif ERER , Deniz ERER Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.310266 DO - 10.17233/sosyoekonomi.310266 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 152 VL - 26 IS - 35 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.310266 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.310266 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey %A Orkun ÇELİK , Elif ERER , Deniz ERER %T The Effect of 2008 Global Crisis on Volatility of Private Pension Funds: A Case of Turkey %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 35 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.310266 %U 10.17233/sosyoekonomi.310266
ISNAD ÇELİK, Orkun , ERER, Elif , ERER, Deniz . "2008 Küresel Krizinin Bireysel Emeklilik Fonları Oynaklığı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği". Sosyoekonomi 26 / 35 (Ocak 2018): 139-152. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.310266