Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 35, Sayfalar 41 - 58 2018-01-31

Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Amprik Bir Çalışma
The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture

Nesrin DEMİR [1] , Nezih Metin ÖZMUTAF [2]

113 214

Araştırmanın temel amacı STK’ların Süryani kültürü kapsamında bölgesel ticarete olan etkilerinin belirlenmesidir. Bu çerçevede hazırlanan anket formu 2014-2015 tarihleri arasında Güney Doğu Anadolu Bölgesi (Diyarbakır, Mardin, Midyat) ağırlıklı olmak üzere 3 adet STK (Sivil Toplum Kuruluşu) kapsamında 102 Süryani kökene sahip bireye uygulanmıştır. Üç temel bölümden oluşan anket kapsamında; birinci bölümde sosyo-demografik, ikinci bölümde STK ve bölgesel ticarete yönelik yönelik ve üçüncü bölümde STK faaliyetlerinin Süryani kültürü kapsamında bölgesel ticarete etkilerini baz alan 37 önerme yer almıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu bölgede bireylerin STK’larla olan ilişkilerinin, bölgesel ticaretin durumunun, bölgesel ticarete desteğin ve bölgesel ticarete ulaşım olanaklarının yeterli düzeyde algılanmadığı fikrine sahiptir.

The main purpose of the research is to determine the effects of civil society organisations concerned with Assyrian culture on the regional trade. The questionnaire designed in this framework had been applied to 102 Assyrian individuals concerning 4 civil society organisations in the Southeast Anatolia (the city of Mardin and the district of Midyat) between October 2014 and February 2015. The questionnaire is composed of three parts and 37 propositions, which include socio-demografic factors, civil society and regional trade in general and civil society and regional trade with reference to the activities of the civil society organisations and Assyrian culture. Most of the participants share the opinion that the relationship of individuals and civil society organisations, the condition of the regional trade and the support and the ability to access for regional trade are not comprehended adequately.

 • Abulfaraç, Barhebreaus. (2003). Sırlar Odası. Hollanda: Bar- Hebreaus.
 • Altınışık, Kenan. (2004). 5500 Yılın Tanıkları Süryaniler. İstanbul: Matsis.
 • Azimli, Mehmet.(2010). ‘Müslüman – Süryani İlişkilerine Giriş’, Süryaniler ve Süryanilik I, Orient Yayınları, Ankara, ss.31-41.
 • Çelik, Tuma. (2014). Turabdin’de Kalanlar, Yeni Anadolu Yayıncılık, İstanbul.
 • Çulhaoğlu, Metin (2001), “Devlet, Sivil Toplum ve Demokratiklesme”, Sivil Toplum: Devletin Büyümesi, YGS Yayınları, İstanbul, s. 19-65.
 • Dernekler Kanunu, http://www.dernekler.gov.tr/tr/Mevzuat/kanun/5253-Dernekler-Kanunu.aspx, (23/07/2015).
 • Drucker, F. Peter (1995), Gelecek İçin Yönetim, Cev: Fikret Üçcan, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul.
 • Eusebius, Kayserili. (2008). Dünya Tarihi. New Jersey.
 • Güder, N., Sivil Toplumcunun El Kitabı, STGP Yay., Ankara, 2005.
 • Güneş, İsmail (2004), “Sivil Toplum Kuruluşları”, Son Baskı Sanal Dergi, 1(5), http: //www. sonbaski.com/sayi7siviltoplum.htm (20.05.2013).
 • Kaya, Özer, “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kalkınma”, TC İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, 2008.
 • Kocabaş, F. (2008), “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşların İstihdam Yaratma Fonksiyonu”,V.Uluslararası STK’lar Kongresi,Çanakkale, 2008.
 • Mezopotamya, Kültür Sanat, http://mezopotamyadernegi.com/, (23/07/2015).
 • Mikail, Büyük. (2006). Dünya Tarihi (Chronicle), İsveç.
 • Nazumlalı, Oya. (2014). A lump in the throat: claims to ethnic identity, Identities: Global Studies in Culture and Power, 21:2, 168-184.
 • Öz, Esma. (2011). Kültepe Tabletlerine Göre Asur Ticaret Kolonileri Döneminde Anadolu’da Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık, Akademik Bakış, Cilt 5 Sayı 9 Kış, 285-294.
 • Rabo, Gabriel. (2013). Batı Diasporasında Süryaniler ve Süryani Kilisesi, Mukaddime, Sayı 7, 101-122.
 • Tanrıverdi, Eyüp (2005). ‘Süryani Dili’, Süryaniler ve Süryanilik II, Orient Yayınları, Ankara, ss.1-10.
 • Tahincioğlu, Yakup. (2011). Tarihleri, Kültürleri ve İnançlarıyla Süryaniler. İstanbul: Butik.
 • Ürek, Melki. (2013). Süryaniler'in Tarihi ve Sosyolojik Yapısı, Milel ve Nihal, 10 (2), 95-112.
 • Özmutaf, N. M. ve Aktekin, E., (2014), “Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Teknolojilerinden Elde Edşlen Bilgiler Çerççevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları: Yönetici ve Üye Perspektifi, Celal Bayar Ünv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(1): 191-204.
 • P. Brock, Sebastian, David G.K., Taylor.(2001). Antik Arami Mirası, çev. Gabriel Rado, The Syrian Orthodox Church, Cilt I, Italia.
 • Salamon, Lester M.(1999). America’s Nonprofit Sector: A Primer, New York: The Foundation Center,
 • Surkadim, Faaliyetler, http://www.surkadim.org/category/surkadim-faaliyetler/, (23/07/2015).
 • T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü, “Türkiye’deki Farklı İnanç Gruplarına Yönelik Reformlar”, http://kdk.gov.tr/haber/turkiyedeki-farkli-inanc-gruplarina-yonelik-reformlar/523, (23/07/2015).
 • T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, “Cemaaat Vakıfların Cemaat Türlerine Göre Faaliyet Gösterdiği İl / İlçe Dağılımı”, http://www.vgm.gov.tr/db/dosyalar/webicerik241.pdf, (23/07/2015).
 • İstanbul- Ankara Süryani Ortodosk Metropolitiği, 13. Dönem Vakıf Yönetim Kurulunun Faaliyet Planı, http://www.suryanikadim.org/faaliyet.aspx, (23/07/2015).
 • İnanç Özgürlüğü Girişimi, Çalışmalarımız, http://inancozgurlugugirisimi.org/hak kimizda/, (23/07/2015).
 • Vakıflar Yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27010_1.html.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nesrin DEMİR
Ülke: Turkey


Yazar: Nezih Metin ÖZMUTAF

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi319958, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {41 - 58}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.319958}, title = {The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture}, key = {cite}, author = {ÖZMUTAF, Nezih Metin and DEMİR, Nesrin} }
APA DEMİR, N , ÖZMUTAF, N . (2018). The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture. Sosyoekonomi, 26 (35), 41-58. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.319958
MLA DEMİR, N , ÖZMUTAF, N . "The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture". Sosyoekonomi 26 (2018): 41-58 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/34267/319958>
Chicago DEMİR, N , ÖZMUTAF, N . "The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture". Sosyoekonomi 26 (2018): 41-58
RIS TY - JOUR T1 - The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture AU - Nesrin DEMİR , Nezih Metin ÖZMUTAF Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.319958 DO - 10.17233/sosyoekonomi.319958 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 58 VL - 26 IS - 35 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.319958 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.319958 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture %A Nesrin DEMİR , Nezih Metin ÖZMUTAF %T The Effects of Non-Governmental Organizations (NGSs) on Regional Trade within the Scope of Assyrian Culture %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 35 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.319958 %U 10.17233/sosyoekonomi.319958
ISNAD DEMİR, Nesrin , ÖZMUTAF, Nezih Metin . "Sivil Toplum Kuruluşlarının Süryani Kültürü Kapsamında Bölgesel Ticarete Olan Etkileri: Amprik Bir Çalışma". Sosyoekonomi 26 / 35 (Ocak 2018): 41-58. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.319958