Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 35, Sayfalar 207 - 228 2018-01-31

50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010
Türkiye’de Bölgesel Yakınsamanın 50 Yılı: Yeni Veri Seti ve 1960-2010 Dönemi Analizi

Orhan KARACA [1]

161 385

One of the major problems of regional economics literature in Turkey is the lack of data. Regional data in Turkey rarely go before the 1990s. Moreover, outgoing regional data for previous years are not generally comparable. In this study, firstly, a comparable regional income data set was created for the period 1960-2014 through using the results of the studies made for the calculation of regional income data in Turkey. Then, regional convergence analyses were performed using this new data set. These analyses were carried out for the period 1960-2010 and over 26 regions covered by NUTS Level 2. As a result of the analyses made, it is found that there is no convergence between regions in Turkey during the period 1960-2010.

Bölgesel iktisat literatürünün Türkiye’deki önemli sorunlarından biri veri yetersizliğidir. Türkiye’deki bölgesel veriler 1990’lı yılların öncesine nadiren gitmektedir. Daha eskiye giden bölgesel veriler de genelde karşılaştırılabilir nitelikte değildir. Bu çalışmada, önce, Türkiye’de bölgesel gelir verilerinin hesaplanmasına yönelik olarak yapılmış çalışmaların sonuçları kullanılarak, 1960-2014 dönemi için karşılaştırılabilir bir bölgesel gelir veri seti oluşturulmuştur. Daha sonra bu yeni veri seti kullanılarak bölgesel yakınsama analizleri yapılmıştır. Bu analizler 1960-2010 dönemi için ve İBBS Düzey 2 kapsamındaki 26 bölge üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Türkiye’de 1960-2010 döneminde bölgeler arasında yakınsama olmadığı bulunmuştur.
 • Abdioğlu, Z. & T. Uysal (2013), “Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama: Panel Birim Kök Anali-zi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 125-143.
 • Altınbaş, S. & F. Doğruel & M. Güneş (2002), “Türkiye’de Bölgesel Yakınsama: Kalkınmada Öncelikli İller Politikası Başarılı mı?”, VI. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 11-14 Eylül, Ankara.
 • Arellano, M. & S. Bond (1991), “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297.
 • Arellano, M. & O. Bover (1995), “Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Er-ror-Components Models”, Journal of Econometrics, 68(1), 29-51.
 • Baddeley, M. & K. McNay & R. Cassen (2006), “Divergence in India: Income Differentials at the State Level, 1970-97”, Journal of Development Studies, 42(6), 1000-1022.
 • Baltagi, B.H. (2013), Econometric Analysis of Panel Data, 5. Ed., Chichester: John Wiley and Sons.
 • Barro, R. & X. Sala-i-Martin (1992), “Convergence”, Journal of Political Economy, 100(2), 223-251.
 • Berber, M. & R. Yamak & S. Artan (2000), “Türkiye’de Yakınlaşma Hipotezinin Bölgeler Bazında Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir Çalışma: 1975-1997”, 9. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı, 51-59.
 • Blundell, R. & S. Bond (1998), “Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models”, Journal of Econometrics, 87(1), 115-143.
 • Bond, S. & A. Hoeffler & J. Temple (2001), “GMM Estimation of Empirical Growth Models”, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, 3048.
 • Bulutay, T. & H. Ersel (1969), “Türkiye Milli Gelirinin İller, İmalat Sanayii Gelirinin Ücret ve Kâr Arasında Bölünüşü Üzerine Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 24(4), 245-266.
 • Coulombe, S. & F.C. Lee (1995), “Convergence across Canadian Provinces, 1961 to 1991”, The Canadian Journal of Economics, 28(4), 886-898.
 • Çiller, T. (1982), İl Düzeyinde Milli Gelir Dağılımı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Dobson, S. & C. Ramlogan (2002), “Convergence and Divergence in Latin America, 1970-1998”, Applied Economics, 34(4), 465-470.
 • Doğruel, F. & A.S. Doğruel (2003), “Türkiye’de Bölgesel Gelir Farklılıkları ve Büyüme”, Köse, A.H. & F. Şenses & E. Yeldan (ed.), İktisat Üzerine Yazılar I: Küresel Düzen, Birikim, Devlet ve Sınıflar-Korkut Boratav’a Armağan içinde, İstanbul: İletişim Yayınları, 287-318.
 • Erk, N. & S. Ateş & T. Direkçi (2000), “Convergence and Growth Within GAP Region (South Eastern Anatolia Project) and Overall Turkey’s Regions”, IV. ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi, 13-16 Eylül, Ankara.
 • Erlat, H. (2005), “Türkiye’de Bölgesel Yakınsama Sorununa Zaman Dizisi Yaklaşımı”, Erlat, H. (ed.), Bölgesel Gelişme Stratejileri ve Akdeniz Ekonomisi içinde, Ankara: Türkiye Ekonomi Kurumu, 251-276.
 • Filiztekin, A. (1998), “Convergence Across Industries and Provinces in Turkey”, Koç University Working Paper, 1998/08.
 • Gezici, F. & G.J.D. Hewings (2004), “Regional Convergence and the Economic Performance of Peripheral Areas in Turkey”, Review of Urban & Regional Development Studies, 16(2), 113-132.
 • Islam, N. (2003), “What Have We Learnt from the Convergence Debate?”, Journal of Economic Surveys, 17(3), 309-362.
 • Jurkat, E.H. (1966a), Employment and Value Added on the Regions and Vilayets of Turkey, Ankara: Ministry of Reconstruction and Resettlement Regional Planning Department.
 • Jurkat, E.H. (1966b), Geçmişteki ve Gelecekteki Katma Değer ve Çalışan Nüfusun Tahmini, Ankara: İmar ve İskan Bakanlığı Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü Bölge Planlama Dairesi.
 • Karaca, O. (2004), “Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Farklılıkları: Yakınsama Var mı?”, Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni, 2004/7.
 • Kim, J. (2005), “Convergence Hypothesis of Regional Income in Korea”, Applied Economics Letters, 12(7), 431-435.
 • Le Gallo, J. & B. Fingleton (2013), “Regional Growth and Convergence Empirics”, Fischer, M.M. & P. Nijkamp (ed.), Handbook of Regional Science içinde, Heidelberg: Springer, 291-315.
 • Lopez-Rodriguez, J. (2008), “Regional Convergence in the European Union: Results from a Panel Data Model”, Economics Bulletin, 18(2), 1-7.
 • Munteanu, A. (2015), “Regional Convergence in Romania: From Theory to Empirics”, Procedia Economics and Finance, 32, 160-165.
 • Özmucur, S. (1989), “Bölgeler Arası Gelir Dağılımı”, Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti, Türkiye’de Bölgesel Politika, İstanbul: Acar Matbaacılık, 9-68.
 • Özötün, E. (1980), İller İtibariyle Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası-Kaynak ve Yöntemler, 1975-1978, Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü.
 • Özötün, E. (1988), Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının İller İtibariyle Dağılımı, 1979-1986, İstanbul: İstanbul Sanayi Odası Araştırma Dairesi.
 • Roodman, D. (2009a), “A Note on the Theme of Too Many Instruments”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 71(1), 135-158.
 • Roodman, D. (2009b), “How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata”, The Stata Journal, 9(1), 86-136.
 • Sakikawa, K. (2012), “Regional Convergence in Mexico, 1970-2005: A Panel Data Approach”, Growth and Change, 43(2), 252-272.
 • Sala-i-Martin, X. (1996), “The Classical Approach to Convergence Analysis”, The Economic Journal, 106(437), 1019-1036.
 • Siriopoulos, C. & D. Asteriou (1998), “Testing for Convergence Across the Greek Regions”, Regional Studies, 32(6), 537-546.
 • Windmeijer, F. (2005), “A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-Step GMM Estimators”, Journal of Econometrics, 126(1), 25-51.
 • Yamanoğlu, K.B. (2008), “Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İller Arası Yakınsama Üzerine Etkileri”, İstatistikçiler Dergisi, 1(1), 33-49.
 • Zeren, F. & V. Yılancı (2011), “Türkiye’de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması”, Business and Economics Research Journal, 2(1), 143-151.
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Orhan KARACA
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi343016, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {207 - 228}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.343016}, title = {50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010}, key = {cite}, author = {KARACA, Orhan} }
APA KARACA, O . (2018). 50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010. Sosyoekonomi, 26 (35), 207-228. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.343016
MLA KARACA, O . "50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010". Sosyoekonomi 26 (2018): 207-228 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/34267/343016>
Chicago KARACA, O . "50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010". Sosyoekonomi 26 (2018): 207-228
RIS TY - JOUR T1 - 50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010 AU - Orhan KARACA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.343016 DO - 10.17233/sosyoekonomi.343016 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 228 VL - 26 IS - 35 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.343016 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.343016 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi 50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010 %A Orhan KARACA %T 50 Years of Regional Convergence in Turkey: New Data Set and Analysis for the Period 1960-2010 %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 35 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.343016 %U 10.17233/sosyoekonomi.343016
ISNAD KARACA, Orhan . "Türkiye’de Bölgesel Yakınsamanın 50 Yılı: Yeni Veri Seti ve 1960-2010 Dönemi Analizi". Sosyoekonomi 26 / 35 (Ocak 2018): 207-228. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.343016