Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 36, Sayfalar 145 - 160 2018-04-30

An Analysis of January Effect On Different BIST Indexes In Turkish Stock Markets
Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi

Hakan BİLİR [1]

96 267

Behavioral finance attempts to give some explanations about these anomalies as psychological and emotional factors involved in the stock market and that affect the behavior of investors and the market efficiency. In this article, january effect known as market anomalies is tested by power ratio method which is developed by Gu (2003). Monthly logarithmic returns of years 2009-2016 for XU100, XUHIZ, XUMAL, XUSIN ve XUTEK Indexes are used in the analysis. Consequently, except one, existence of january effect is found at five of four indexes in Turkey stock market. 


Davranışsal finans, sermaye piyasalarındaki anomalileri, yatırımcı davranışlarına ve piyasa etkinliğine yön veren psikolojik ve duygusal faktörler ile açıklamaya çalışmaktadır. Çalışmada bir piyasa anomalisi olarak kabul edilen Ocak ayı etkisi, Gu (2003) tarafından geliştirilen güç oranı yöntemiyle test edilmiştir. Analizde, 2008-2016 yıllarını kapsayan dönem bakımından XU100, XUHIZ, XUMAL, XUSIN ve XUTEK Endeksleri aylık logaritmik getirileri kullanılmıştır. İlgili dönem bakımından, bir tanesi hariç olmak üzere, beş endeksin kalan dört tanesinde Ocak ayı etkisinin varlığı saptanmıştır.


 • Andrew, W. Lo (2005). “Reconciling Efficient Markets with Behavioural Finance: The Adaptive Markets Hypothesis”, Recent Research, V.7, N.2.
 • Ardalan, Kavous (1996). “Game Theory, Information Economics, Rational Expectations, and Efficient Market Hypothesis: Overviews and Exposition of Interconnections”, International Journal of Business, 1 (2).
 • Atakan, Tülin (2008); “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Haftanın Günü Etkisi ve Ocak Ayı Anomalilerinin ARCH-GARCH Modelleri İle Test Edilmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110, www.ifdergisi.org
 • Aytekin, Sinan ve Şakir Sakarya (2104); “Ocak Ayı Anomalisi: Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Bir Uygulama”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 10, Sayı 23, 2014, 137 – 156.
 • Chuvakhin, Nikolai (2001). “Efficient Market Hypothesis And Behavioral Finance – Is A Compromise In Sight?”, http://ncbase.com/papers/EMH-BF.pdf (12.01.2016)
 • Ege, İlhan, Emre Esat Topaloğlu ve Dilek Coşkun (2012); “Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin BIST’de Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ekim 2012, 175 – 190.
 • Fırat, Duygu ve Sibel Fettahoğlu (2011). “Investors’ Purchasing Behaviour via Behavioural Finance Approach”, International Journal of Business and Management, V.6, N.7, July. www.cesenet.org/ijbm
 • Güler, Sevinç (2013); “January Effect In Stock Returns: Evidence From Emerging Markets”, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol 5, No 4, August 2013, 641 -648.
 • Gu, Anthony Yanxiang, (2003), “The Declining January Effect: Evidences from the U.S. Equity Markets”, The Quarterly Review of Economics and Finance, No. 43, 395- 404.
 • Jain, Vaibhav (2012). “An Insight Into Behavioral Finance Models, Efficient Market Hypothesis and Its Anomalies”, Researchers World, Journal of Arts, Science & Commerce, V.III, Issue – 3(1), July. www.researchersworld.com
 • Kulalı, İhsan (2016); “Etkin Piyasalar Hipotezi ve Davranışsal Finans Çatışması”, Finans ve Bankacılık Çalışmaları Dergisi, Özel Sayı, Cilt 5, No, 2
 • Küçüksille, Engin (2012); “BIST Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi”, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ocak 2012, 129 – 139.
 • Latif, Madiha, Shanza Arshad, Mariam Fatima and Samia Farooq (2011). “Market Efficiency, Market Anomalies, Causes, Evidences, and Some Behavioral Aspects of Market Anomalies, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.2, No 9/10.
 • Malkiel, Burton G. (2003). “The Efficient Market Hypothesis and Its Critics”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, N.1, Winter, 59 – 82.
 • Moosa, Imad A (2011). “The Failure of Neoclassical Financial Economics: CAPM and its Pillars as an Illustration”, Journal Article, 33, The Capco Institute Journal of Financial Transformation.
 • http://www.capco.com/uploads/articlefiles/292/file_0_1420618741.pdf
 • Novickyte, Lina and Augustas Degutis (2014). “The Efficient Market Hypothesis: A Critical Review of Literature And Methodology”, Ekonomika, V. 93 (2).
 • Özarı, Çiğdem ve Kemal Kağan Turan (2016); “Vadeli İşlem Piyasalarında Haftanın Günü ve Ocak Ayı Etkisi: Karşılaştırmalı Analiz (VIOB AND BIST)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 42, Şubat 2016, 1604 -1619, www.sosyalarastirmalar.com
 • Sharma, Amlan Jyoti (2014). “The Behavioural Finance: A Challenge or Replacement to Efficient Market Concept”, The SIJ Transactions on Industrial, Finance & Business Management (IFBM), Vol. 2, No.6, August.
 • Shefrin, Hersh and Meir Statman (2011). Behavioral Finance in the Financial Crisis: Market Efficiency, Minsky, and Keynes”, November, Santa Clara University, November.
 • http://www.russellsage.org/sites/all/files/RethinkingFinance/Shefrin%20Statman%2001272012.pdf
 • Statman, Meir (1999). “Behavioural Finance: Past Battles and Future Engagements”, Association for Investment Mangement and Research, November/December.
 • http://www.scu.edu/business/finance/research/upload/bfpastbat.pdf (12.01.2016)
 • Tunçel, Ahmet Kamil (2012); “İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Yılın Ayı Etkisi”, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 19, 2012, 1-30.
 • Yalçın, Kadir Can (2010). “Market Rationality: Efficient Market Hypothesis versus Market Anomalies”, European Journal of Economic and Political Studies, ejeps – 3 (2).
 • Yiğiter, Şule Yüksel ve Kübra Saka Ilgın (2015). “BIST 100 Endeksinde Ocak Ayı Anomalisinin Güç Oranı Yöntemiyle Test Edilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 30, Sayı:2, 171 – 187.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9947-7199
Yazar: Hakan BİLİR
Kurum: Rekabet Kurumu
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi296801, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {145 - 160}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08}, title = {Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi}, key = {cite}, author = {BİLİR, Hakan} }
APA BİLİR, H . (2018). Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi. Sosyoekonomi, 26 (36), 145-160. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08
MLA BİLİR, H . "Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi". Sosyoekonomi 26 (2018): 145-160 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/36541/296801>
Chicago BİLİR, H . "Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi". Sosyoekonomi 26 (2018): 145-160
RIS TY - JOUR T1 - Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi AU - Hakan BİLİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 160 VL - 26 IS - 36 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi %A Hakan BİLİR %T Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 36 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08
ISNAD BİLİR, Hakan . "Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre Analizi". Sosyoekonomi 26 / 36 (Nisan 2018): 145-160. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.08