Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 36, Sayfalar 103 - 124 2018-04-30

The Comparative Advantage of Contagion Channels of EU Debt Crisis to Turkish Economy
AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü

İsmail ÇEVİŞ [1] , Reşat CEYLAN [2] , Nihat YAYLA [3]

113 208

In this study, examining the contagion channels of EU debt crisis to Turkey, a financial fragility index is composed for the period of 2004:Q1-2014:Q3 to represent the debt crises. The relationship between this index and capital and finance channel (IIP), foreign trade channel (TTV), expectations channel (CCI and RCI) was analyzed by ARDL (Bound Test) method. Findings illustrates that there is a long run relationship between financial fragility index, real sector confidence index, trade volume and international investment position and that direction of the causality is from financial fragility index to other variables. As a result, EU debt crisis affects Turkey from all three channels, but the expectations channel has a comparative advantage.
AB borç krizinin Türkiye’ye yayılma kanallarının incelendiği çalışmada borç krizini temsil etmek üzere 2004:Q1-2014:Q3 dönemi için bir finansal kırılganlık endeksi oluşturulmuştur. Bu endeks ile sermaye ve finans kanalı (IIP), dış ticaret kanalı (TTV) ve beklentiler kanalı (CCI ve RCI) arasındaki ilişki ARDL (Sınır Testi) yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, finansal kırılganlık endeksi ile reel kesim güven endeksi, ticaret hacmi ve uluslararası yatırım pozisyonu arasında uzun dönemli bir ilişki olduğunu ve ilişkinin yönünün finansal kırılganlık endeksinden diğer üç değişkene doğru olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, borç krizi her üç kanaldan da Türkiye’yi etkilemekte ancak beklentiler kanalı karşılaştırmalı üstünlüğe sahip bulunmaktadır.
 • Acharya, V.V. and Richardson, M. (2009), “Causes of the Financial Crisis”, Critical Review, Vol: 21, Isuse 2-3.
 • Adom, P.K., Bekoe, W. and Akoena, S.K.K. (2012), “Modeling Aggregate Domestic Electricity Demand in Ghana: An Autoregressive Distributed Lag Bounds Cointegration Approach”, Energy Policy, 42, pp:530-537.
 • Akaike, H. (1971), “Statistical Predictor Identification”, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 22, pp:203-217.
 • Alantar, D. (2008), “Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı”, Maliye Finans Yazıları, Ekim 2008, Sayı 81.
 • Aysan A. F. and Ermişoğlu E. (2013), “Eurozone Debt Crisis and its Effects on Turkish Economy”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No, 50501.
 • Berberoğlu, B. (2011), “2008 Global krizinin Türkiye Ve Avrupa Birliği’ndeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol:11, s.1.
 • Crotty, J. (2009), “Structural Causes of The Global Financial Crisis, A Critical Assessment of The New Financial Architecture”, Cambridge Journal of Economics, 33, pp: 563-580.
 • Çınar, B., Erdoğan, Ö. and Gürgür Polat T. (2010), “Küresel Kriz, Etkileşim Kanalları ve Türkiye Ekonomisi”, Ekonomi Notları, TCMB, Sayı:2010-7.
 • Çiftçi, D. and Çeviş İ. (2012), “European Union Debt Crisis and Credit Default Swaps, in Light of Global Financial Crisis”, İktisat İşletme ve Finans, 27 (321), pp:57-84.
 • Doğru B. (2012), “ABD ve AB Bölgesindeki Bir Finansal Krizin Türkiye’ye Etkileri: Cari Açık Üzerine Bir Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, s,113-128.
 • Duasa, J. (2007), “Determinants of Malaysia Trade Balance: An ARDL Bound Testing Approach”, Global Economic Review, 36(1), pp:89–102.
 • Engle, R. F. and Granger, C.W.J. (1987), “Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing”, Econometrica, 55, pp:391-407.
 • Erer E. ve Erer, D. (2012), “AB Borç Krizinin Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye Üzerine Etkisi: Panel Veri Analizi, Debt Dynamics, Financial Instability and The Great Recession, International Conference of Economics, The Turkish Economic Association, ICE-TEA 2012, November 1-3, 2012 İzmir-Turkey, http://www,teacongress,org/, 13,06,2017.
 • Eurostat, http://epp,eurostat,ec,europa,eu, 16,01,2017.
 • Gros, D. and Mayer, T. (2010), “How to Deal with Sovereign Default in Europe: Create The European Monetary Fund Now!”, CEPS Policy Brief, No: 202.
 • IMF (2010), “How Did Emerging Markets Cope in The Crisis?”, IMF Policy Paper, https://www,imf,org/external/np/pp/eng/2010/061510,pdf, 06,02,2017.
 • Işık, N. ve Tönen, T. (2010), “Türev Ürünlerinin, 2008, Küresel Finansal Krizindeki Rolü”, Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi- I Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetişim, s,836-866.
 • Johansen, S. (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models”, Econometrica, 59(6), pp:1551–1580.
 • Kaya, N., Barlas, Y. ve Kalafatçılar K. (2011), “Euro Bölgesi Çevre Ülkelerinin Krılganlıkları ve Bankacılık Sektörlerinin Karşılıklı Duyarlılıkları”, Ekonomi Notları, TCMB, Sayı:2011-9.
 • Kibritçioğlu A. (2011a), “Avro Bölgesi’ndeki Ülkelerin Güncel Borç Krizi”, İktisat ve Toplum Dergisi, Sayı 10, s, 30-41.
 • Kibritçioğlu A. (2011b), “The Components and Complexity of the Global Economic Crisis of 2006-2011”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No, 33515.
 • Kibritçioğlu A. (2011c), “Current Sovereign Debt Crisis in Eurozone Countries”, Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No, 33528.
 • Kutlay, M. (2011), “Krizdeki Birlik Euro Bölgesi’nin Borç Sarmalı ve AB’nin Geleceği”, USAK Raporları, Rapor No, 11-01, Mart 2011.
 • Küçüksaraç, D., Özlü, P. ve Ünalmış, D. (2012a), “Küresel Kriz, Avrupa Borç Krizi ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Bulaşıcılık Etkisi”, Ekonomi Notları, TCMB, Sayı:2012-4.
 • Küçüksaraç, D., Özlü, P. ve Ünalmış, D. (2012b), “Küresel Kriz, Avrupa Borç Krizi ve Gelişmekte Olan Piyasalarda Bulaşıcılık Etkisi”, Central Bank Review, Vol, 12 (July 2012), pp,25-35.
 • Lee, Mv., Park, D., Abdon, A, and Estrada,G,B, (2013), “Economic Impact of Eurozone Sovereign Debt Crisis on Developing Asia”, Asian Development Bank (ADB) Economics Working Paper Series, No, 336.
 • Mishkin, F. (2000), “Financial Policies and The Prevention of Financial Crisis in Emerging Market Countries, NBER Working Papers, September, No:,3.
 • Murphy, A. (2008), “An Analysis of The Financial Crisis of 2008: Causes and Solutions”, Working Paper, Social Science Research Network https://papers,ssrn,com/sol3/papers,cfm?abstract id= 1295344, 16,01,2017.
 • Neri, S. and Ropele, T. (2015), “The Macroeconomic Effects of The Sovereign Debt Crisis in The Euro Area, Banca D’İtalia, Temi di Discussion, Working papers, Number 1007, March 2015.
 • Pesaran, M.H. and Shin, Y. (1998), “An Autoregressive Distributed-lag Modelling Approach to Cointegration Analysis”, Econometric Society Monographs, 31, pp:371-413.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. and Smith, R. (2001), “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, 16(3), pp: 289-326.
 • Rengasamy, E. (2012), “Sovereign Debt Crisis in The Euro Zone and Its Impact on the BRICS’s Stock Index Returns and Volatility”, Economics and Finance Review, Vol, 2(2) pp: 37–46.
 • Rose, A. K. and Spiegel, M.M. (2009), “Cross-Country Causes and Consequences of The 2008 Crisis: Early Warning”, Working Paper, 15357, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 • Stracca, L. (2013), “The Global Effects of The Euro Debt Crisis, European Central Bank (ECB)”, Working Paper Series, No, 1573.
 • TCMB (2012a), Tüketici Eğilim Anketi ve Tüketici Güven Endeksi-Genel Açıklama, http://www,tcmb,gov,tr/tuketanket/metodoloji,pdf, 16.01.2017.
 • TCMB (2012b), Reel Kesim Güven Endeksi (MBRKGE)’ne İlişkin Yöntemsel Açıklama, http://www,tcmb,gov,tr/ikt-yonelim/RKGE-YontemselAciklama,pdf
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İsmail ÇEVİŞ
Ülke: Turkey


Yazar: Reşat CEYLAN

Yazar: Nihat YAYLA

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi332306, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {103 - 124}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06}, title = {AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü}, key = {cite}, author = {ÇEVİŞ, İsmail and CEYLAN, Reşat and YAYLA, Nihat} }
APA ÇEVİŞ, İ , CEYLAN, R , YAYLA, N . (2018). AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü. Sosyoekonomi, 26 (36), 103-124. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06
MLA ÇEVİŞ, İ , CEYLAN, R , YAYLA, N . "AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü". Sosyoekonomi 26 (2018): 103-124 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/36541/332306>
Chicago ÇEVİŞ, İ , CEYLAN, R , YAYLA, N . "AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü". Sosyoekonomi 26 (2018): 103-124
RIS TY - JOUR T1 - AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü AU - İsmail ÇEVİŞ , Reşat CEYLAN , Nihat YAYLA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 124 VL - 26 IS - 36 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü %A İsmail ÇEVİŞ , Reşat CEYLAN , Nihat YAYLA %T AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 36 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06
ISNAD ÇEVİŞ, İsmail , CEYLAN, Reşat , YAYLA, Nihat . "AB Borç Krizinin Türkiye Ekonomisini Etkileme Kanallarının Karşılaştırmalı Üstünlüğü". Sosyoekonomi 26 / 36 (Nisan 2018): 103-124. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.06