Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 36, Sayfalar 209 - 224 2018-04-30

Capital Adequacy and Profitability Relationship for Foreign Deposit Banks in Turkey
Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi

Nilgün ACAR-BALAYLAR [1] , Mehmet Ozan ÖZDEMİR [2]

122 272

In this study the relationship between profitability and the capital requirements was analysed for the foreign capital deposit banks in Turkey. Although there are many studies in the Turkish banking sector on profitability analysis, the studies on bank groups is limited. In this study the capital requirements and the profitability relationship for the foreign capital banks was analysed with data from 2004-2016 based on ARDL approach. The study concludes that there is a significant and positive relationship between the capital requirements and probability for foreign capital deposit banks in Turkey. Similar results were also found in our previous study on national capital deposit banks for the relationship between capital requirements and profitability.In this study the relationship between profitability and the capital requirements was analysed for the foreign capital deposit banks in Turkey. Although there are many studies in the Turkish banking sector on profitability analysis, the studies on bank groups is limited. In this study the capital requirements and the profitability relationship for the foreign capital banks was analysed with data from 2004-2016 based on ARDL approach. The study concludes that there is a significant and positive relationship between the capital requirements and probability for foreign capital deposit banks in Turkey. Similar results were also found in our previous study on national capital deposit banks for the relationship between capital requirements and profitability.

Bu çalışmada, Türkiye’de bankacılık sektöründe yer alan yabancı sermayeli mevduat bankalarının sermaye yeterlilikleri ile karlılıkları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Türkiye’de bankacılık sektöründe karlılığı etkileyen birçok çalışma olmasına karşın banka grupları açısından yapılan çalışmalar sınırlıdır. Çalışmada yabancı bankalar için 2004-2016 dönemine ait verilerden hareketle sermaye yeterliliği ile karlılık arasındaki ilişki, ARDL Sınır Testi yaklaşımı kullanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı mevduat bankalarında sermaye yeterliliği ile karlılık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki ortaya çıkmıştır. Daha önce tarafımızdan yapılan aynı döneme ilişkin yerli sermayeli mevduat bankaları için sermaye yeterliliği ve karlılık arasındaki ilişkiyi analiz ettiğimiz çalışmada da benzer sonuç elde edilmiştir.

 • Bai, J. & Perron, P. (1998), “Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes”, Econometrica, 66.
 • BDDK (2006), Bankacılıkta Yapısal Gelişmeler, Sayı: 1, Aralık, www.bddk.gov.tr.
 • BDDK (2005) Bankacılık Sektörüne Yabancı Girişi: Küresel Gelişmeler ve Türkiye, BBDK ARD Çalışma Raporları, No:2005/9, Münür Yayla, Yasemin Türker Kaya, İbrahim Ekmen <http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Calisma_Raporlari/13012005-6.pdf>, 06.05.2017.
 • BDDK (2011) “Türk Bankacılık Sektörünün Rekabet Yapısının Analizi”, BDDK Kitapları: 10, Hazırlayan Gamze Göçmen Yağcılar, Ankara.
 • BDDK (2010) “Sorularla Basel III” Risk Yönetimi Dairesi, <http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Basel/8742sorularla_basel_iii_29_11_2010_.pdf>, 01.05.2017.
 • BDDK (2001) ” Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Diger_Raporlar/15279C8914BD.pdf, 05.12.2017
 • Cardenas, J. ve Graf, J. P. ve O‟Dogherty, P. (2003) “Foerign Banks Entry in Emerging Market Economies:A Host Country Perspective”, Banco de Mexico Paper, <www.bis.org>.
 • DICKEY, David A. ve Wayne A. FULLER (1979). “Distrubition of the Estimators for Autogressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, Cilt:74, Sayı: 366.
 • ENGEL, R.F., GRANGER, C.W.J. (1987). Co-İntegration And Error Correction Representation, Estimation And Testing. Econometrica, vol. 55, No.2.
 • Europen Cenral Bank (2016) , Report on financial structures ,October, <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201610.en.pd>.01.01.2017.
 • JOHANSEN, S. (1988) Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 12, No. 2/3.
 • Hellman, T. F. ve. Murdock, K. C. ve Stiglitz, J. E. (2000) “Liberalization, Moral Hazard in Banking and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough? “, American Economic Review , Vol 90, No:1. <www. strategy.sauder.ubc.ca>,01.02.2017.
 • Mazgit İsmail, Acar Balaylar Nilgün, (2013), “ Türkiye’de Yabancı Sermayeli Bankaların Etkinlik Analizi” Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi – Sayı:21.
 • Maria Soledad Martinez Peria and Ashoka Mody (2004) “How Foreign Participation and Market Concentration Impact Bank Spreads: Evidence from Latin America” World Bank Policy Research Working Paper 3210, February 2004, <http://documents.worldbank.org/curated/en/330521468752964741/pdf/wps3210.pdf>, 03.15.2017.
 • Öztin Akgüç (2007) “Türkiye’de Yabancı Bankalar”, Journal MUFAD, Sayı 36, <http://journal.mufad.org/attachments/article/353/1.pdf>, 04.25.2017.
 • PESARAN, M. Hashem, Yongcheol SHIN ve Richard J. SMITH (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationship”, Journal of Applied Econometrics, Cilt:16, Sayı:3.
 • PHILLIPS, P.C.B., PERRON, P. (1988). Testing for A Unit Root in Time Series Regression. Biomètrika, 75 (2).
 • SPK (2005), “Finansal Bütünleşme” Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, Hazırlayan: Nurhan Erka, <http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=936&ct=f&action=displayfile>, 05.08.2017.
 • TBB (2005) “Türkiye’de Yabancı Bankalar, Münür Yayla, Yasemin Türker Kaya, İbrahim Ekmen, Bankacılar Dergisi, Sayı 52, <https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/turkiyede_yabanci_bankalar.pdf>, 15.03.2017.
 • TBB (2012), “Türkiye’de Bankacılık Sektörü Piyasa Yapısı, Firma Davranışları ve Rekabet Analizi”, Çoşkun, N., Ardor, H.,N.,Çermikli, A., H , Eruygur, H. O., Öztürk, F., Tokatlıoğlu, İ., Aykaç, G., Dağlaroğlu, T. , İstanbul.
 • TBB (2008) “50. Yılında Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye’de Bankacılık Sistemi (1950-2007)” Keskin Ekrem, İnan Emre A., Mumcu Melike, Erdönmez Pelin, TBB Yayın No: 262, <https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/808/2tbb50yil.pdf>, 30.02.2017.
 • TBB, Türkiye’de Bankacılık Sistemi 1959-2005, <www.tbb.org.tr>, 22.01.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7024-5279
Yazar: Nilgün ACAR-BALAYLAR
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4224-1190
Yazar: Mehmet Ozan ÖZDEMİR

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi336284, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {209 - 224}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12}, title = {Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi}, key = {cite}, author = {ACAR-BALAYLAR, Nilgün and ÖZDEMİR, Mehmet Ozan} }
APA ACAR-BALAYLAR, N , ÖZDEMİR, M . (2018). Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi. Sosyoekonomi, 26 (36), 209-224. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12
MLA ACAR-BALAYLAR, N , ÖZDEMİR, M . "Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi". Sosyoekonomi 26 (2018): 209-224 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/36541/336284>
Chicago ACAR-BALAYLAR, N , ÖZDEMİR, M . "Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi". Sosyoekonomi 26 (2018): 209-224
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi AU - Nilgün ACAR-BALAYLAR , Mehmet Ozan ÖZDEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 224 VL - 26 IS - 36 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi %A Nilgün ACAR-BALAYLAR , Mehmet Ozan ÖZDEMİR %T Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 36 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12
ISNAD ACAR-BALAYLAR, Nilgün , ÖZDEMİR, Mehmet Ozan . "Türkiye’de Yabancı Sermayeli Mevduat Bankalarında Sermaye Yeterliliği ve Karlılık İlişkisi". Sosyoekonomi 26 / 36 (Nisan 2018): 209-224. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.12