Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 36, Sayfalar 225 - 233 2018-04-30

Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0
Industry 4.0, Turning Point in the Global Competition in Terms of Turkey

Mehmet Fatih YALÇIN [1]

269 846

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler dünyayı, Sanayi 4.0 devriminin eşiğine getirmiştir. Bilişim teknolojileri temelinde gelişen bu devrim, ekonomik alanda köklü değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bu devrimin, ölçek ekonomileri ve küresel rekabet üzerinde yaratacağı etkiler, yaşanan devrimin önemini artırmaktadır. Bu çalışmada; yaşanan teknolojik gelişmelerin ve Sanayi 4.0’ın Türkiye üzerinde yaratacağı olası etkileri değerlendirilecektir.

Rapid developments in technology in the World accelerated the industrial 4.0 revolution. This revolution that is developing on the basis of information technologies, so that economic environment brings radical changes. The impact on this revolution on scale economies and global competition increases the importance of the revolution. In this study; technological developments and industry 4.0 describe the possible effects it will have on Turkey.
 • Acar, S. (2000), “Bilgi Çağı Ekonomisine Teorik Bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 87-101.
 • Alçın, S. (2016), “Üretimde Yeni Bir İzlek: Sanayi 4.0”, Journal of Life Economics Dergisi, (8), 1930.
 • EBSO Ege Bölgesi Sanayi Odası (2015), Sanayi 4.0, <http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/sanayi-40_88510761.pdf>, 01.05.2017.
 • Ege, B. (2014), “4. Endüstri Devrimi Kapıda mı?”, Bilim Teknik Dergisi, (Mayıs), 26-29.
 • EMO Elektrik Mühendisleri Odası (2016), “Endüstri 4.0 Fırsat mı, Tehdit mi?”, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Aralık, (459), 30-37.
 • Karabacak, B. (2011), “Kritik Altyapılara Yönelik Siber Tehditler ve Türkiye İçin Siber Güvenlik Önerileri”, Siber Güvenlik Çalıştayı, Bilgi Güvenliği Derneği, 29 Eylül 2011.
 • Küçükkalay, A.M. (2014), Dünya İktisat Tarihi, 1. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Önder, Y. (2007), “Dalgalanma Korkusu ve Türkiye Örneği”, T.C. Merkez Bankası Uzmanlık Yeterlilik Tezi.
 • Schwab, K. (2017), Dördüncü Sanayi Devrimi, Çev. Z. Dicleli, Optimist Yayınları, İstanbul. Siemens (2016), Endüstri 4.0 Yolunda, <http://cdn.endustri40.com/file/ab05aaa7695b45c5a6477b6fc06f3645/End%C3%BCstri _4.0_Yolunda.pdf>, 15.04/2017.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013), İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, <http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_2_adaylik_sureci/2_2_8_d iger/tckb_sege_2013.pdf>, 10.05.2017.
 • TGBD Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (2017a), <http://www.tgbd.org.tr/WebContent/WebContent/4707>, 05.05.2017.
 • TGBD Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, (2017b), <http://www.tgbd.org.tr/5242>05.05.2017.
 • TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi (2017), <http://www.tim.org.tr/tr/inpressdt-87fe9f23-cab0-46de- a222-103d3b6a8c5e.html?tags=%C4%B0hracat%20Haberleri>, 02.05.2017.
 • TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi (2016), Ekonomi ve Dış Ticaret Raporu 2016, <http://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/Tim_Ekonomi_Raporu_2016.pdf>, 03.05.2017.
 • TÜBİTAK (2016), Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Yol Haritası, <http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v27aralik2016 .pdf>, 28.04.2016.
 • TÜSİAD (2016), Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0, <http://www.tusiad.org/indir/2016/sanayi-40.pdf>, 24.04.2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5003-2524
Yazar: Mehmet Fatih YALÇIN (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi414772, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {225 - 233}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13}, title = {Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0}, key = {cite}, author = {YALÇIN, Mehmet Fatih} }
APA YALÇIN, M . (2018). Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0. Sosyoekonomi, 26 (36), 225-233. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13
MLA YALÇIN, M . "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0". Sosyoekonomi 26 (2018): 225-233 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/36541/414772>
Chicago YALÇIN, M . "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0". Sosyoekonomi 26 (2018): 225-233
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0 AU - Mehmet Fatih YALÇIN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 225 EP - 233 VL - 26 IS - 36 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0 %A Mehmet Fatih YALÇIN %T Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0 %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 36 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13
ISNAD YALÇIN, Mehmet Fatih . "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0". Sosyoekonomi 26 / 36 (Nisan 2018): 225-233. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.13