Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 36, Sayfalar 235 - 243 2018-04-30

Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye
Turkey’s Proceed on Industry 4.0

Sıla GENÇ [1]

421 772

Günümüzde Sanayi 4.0 kavramı rekabet gücü ve ekonomik büyüme açısından küresel bir önem taşımakta ve Türkiye’nin sanayi dönüşümünde bir çıpa olacağı beklenmektedir. Dönüşüm için istikrarlı ve büyük adımların atılması gerekmektedir. Bu çalışmada; sanayi devrimlerinin gelişimine değinilecek ardından dördüncü sanayi devriminin Türkiye ekonomisi açısından etkileri değerlendirilerek öneriler sunulacaktır.

At the present time, the concept of industrial 4.0 has a global significance in terms of competitiveness and economic growth and this is expected to be an anchor in the Turkey’s industry transformation. It is necessary to take stable and considerable steps for transformation. In this study; it will be mentioned the development of industrial revolutions thereafter the effects of the fourth industrial revolution to Turkey’s economy will be evaluated an offered suggestion.
 • Aydın, N. (2016), Moore Yasası ve Geleceği, <http://www.endustri40.com/moore-yasasi-ve- gelecegi/>, 07.05.2017.
 • Capital (2013), Kendi Kendini Organize Edebilen Fabrikaların Temelini Atmak, <http://www.capital.com.tr/gelecek-trendler/kendi-kendini-organize-edebilenfabrikalarin- temelini-atmak-haberdetay-10268>, 08.05.2017.
 • EBSO (2015), Sanayi 4.0 Uyum Sağlamayan Kaybedecek, <http://www.inovasyon.org/pdf/EBSO.Sanayi4.0_Raporu.Ekim.2015.pdf>, 01.05.2017.
 • Ghafory, I. (2016), Siber Fiziksel Sistemler, <http://www.Endustri40.Com/Siber-Fiziksel- sistemler/>, 04.05.2017.
 • İktisadiyat (2009), Schumpeter, Yenilik ve Yaratıcı Yıkım, <http://www.iktisadiyat.com/2009/03/18/schumpeter-yenilik->, 01.05.2017.
 • Kabaklarlı, E. (2016), Endüstri 4.0 ve Dijital Ekonomisi; Dünya ve Türkiye Ekonomisi İçin Fırsatlar, Etkiler ve Tehditler, 1. Basım, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
 • Lohr, S. (2012), The Age of Big Data, <http://www.Nytimes.com/2012/02/12/Sunday- review/bigdatas-impact-in-the-world.html>,04.05.2017.
 • MTSO Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (2017), <http://www.mtso.org.tr/tr/haberler/turkiye-avrasyanin-endustri-4-0-merkezi-olabilir>, 04.05.2017.
 • More, C. (2002), Understanding the Industrial Revolution, Routledge, İngiltere.
 • NTV Bilim (2009), “Yapay Zeka”, NTV Bilim Dergisi, 1(2009).
 • Schwab, K. (2016), Dördüncü Sanayi Devrimi, Çev. Z. Dicleli, Optimist Yayınları, İstanbul.
 • TÜBİTAK (2017), Yeni Sanayi Devrimi Akıllı Üretim Sistemleri Teknoloji Yol Haritası, <http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/akilli_uretim_sistemleri_tyh_v2- 03ocak2017.pdf>, 03.01.2017.
 • TÜSİAD (2016), Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0: Gelişmekte Olan Ekonomi Perspektifi, Yayın no: TÜSİAD-T/2016-03/576.
 • TÜİK (2016), “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması”, Haber Bülteni, 21782, <http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21782>, 04.05.2017.
 • TİM (2016) Küresel İnovasyon Endeksi 2016 Verileri Açıklandı, <http://www.tim.org.tr/tr/basin- odasi-timden-haberler-kuresel-inovasyon-endeksi-2016-verileri-aciklandi.html>, 04.05.2017.
 • Ünlü, M. (2017), Küresel siber saldırıdan 75 binden fazla bilgisayar etkilendi, Anadolu Ajansı, <http://aa.com.tr/tr/dunya/kuresel-siber-saldiridan-75-binden-fazla- bilgisayaretkilendi/817859>, 04.05.2017.
 • Ziewitz, M. & I. Brown (2013), Research Handbook on Governance of the Internet, Edward Elgar Publishing.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3489-2572
Yazar: Sıla GENÇ (Sorumlu Yazar)

Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi414775, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {235 - 243}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14}, title = {Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye}, key = {cite}, author = {GENÇ, Sıla} }
APA GENÇ, S . (2018). Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye. Sosyoekonomi, 26 (36), 235-243. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14
MLA GENÇ, S . "Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye". Sosyoekonomi 26 (2018): 235-243 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/36541/414775>
Chicago GENÇ, S . "Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye". Sosyoekonomi 26 (2018): 235-243
RIS TY - JOUR T1 - Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye AU - Sıla GENÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 235 EP - 243 VL - 26 IS - 36 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye %A Sıla GENÇ %T Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 36 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14
ISNAD GENÇ, Sıla . "Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye". Sosyoekonomi 26 / 36 (Nisan 2018): 235-243. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.02.14