Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 37, Sayfalar 127 - 145 2018-07-31

Energy Efficiency of Turkish Energy Sector: Extended Analysis of Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition
Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması

Işıl Şirin SELÇUK [1]

67 121

In this paper, energy efficiency was examined within the context of the Turkish industry. With the help of the Logarithmic Mean Divisia Index Decomposition Method, the total energy intensity of the industrial sector was divided into the real energy intensity effect and the structural change of the sector for the period from 2003 to 2011. Afterwards, the total contribution to the real energy intensity of each sub-sector was calculated by the attribution analysis by extending the decomposition. Thus, it can be possible to learn detailed information on the contribution of each subsector to change in energy intensity.
Bu çalışmada enerji verimliliği kavramı, Türkiye sanayisi kapsamında incelenmiştir. Logaritmik Ortalama Divisia Endeks ayrıştırma yöntemi yardımıyla 2003-2011 yılları kapsamında sanayi sektörü için toplam enerji yoğunluğu reel enerji yoğunluğu etkisi ve sektör yapısı değişim etkisi olarak ikiye ayrıştırılmıştır. Daha sonra ayrıştırma genişletilerek niteliklendirme analizi ile her bir alt sektörün reel enerji yoğunluğuna olan toplam katkısı hesaplanmıştır. Böylelikle her bir alt sektörün enerji yoğunluğuna olan katkısı hakkında daha detaylı bir bilgi edinmek mümkün olmuştur.
 • 2000/27. (2000, 10 04), Başbakanlık Genelgesi. 2008/2. (2008, 08 12), Başbakanlık Genelgesi.
 • 22460. (1995), Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması için Alacakları Önlemler Hakkında Yönetmelik.
 • 28097. (2011), Enerji Kaynaklarının ve enerjinin Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmelik.
 • 5627. (2007), Enerji Verimliliği Kanunu.
 • Albrecht, J., Francois, D., & Schoors, K. (2002), “A Shapley Decomposition of Carbon Emissions Without Residuals”, Energy Policy, 727-736.
 • Ang , B. W., & Xu, X. Y. (2013), “Tracking Industrial Energy Efficiency Trends Using Index Decomposition Analysi”, Energy Economics 40, 1014-1021.
 • Ang, B. W. (1994), “Decomposition of Industrial Energy Consumption: The Energy Intensity Approach”, Energy Economics, 163-174.
 • Ang, B. W. (2004), “Decomposition Analysis For Policymaking in Energy: Which is the Preferred Method?”, Energy Policy, 1131-1139.
 • Ang, B. W., & Choi, K.-H. (1997), “Decomposition of Aggregate Energy and Gas Emission Intensities for Industry: A Refined Divisia Index Method”, The Energy Journal, 59-73.
 • Ang, B. W., & Lee, S. (1994), “Decomposition of Industrial Energy Consumption: Some Methodological and Application Issues”, Energy Economics, 83-92.
 • Ang, B. W., Liu, F. L., & Chung, H. S. (2003), “Perfect Decomposition Techniques in Energy and Environmental Analysis”, Energy Policy, 1561-1566.
 • Aşık, S. T., Tunç, G. İ., & Akbostancı, E. (2008), “Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik”, İktisat İşletme ve Finans, 5-16.
 • Balk, B. M. (2004), “Decompositions of Fisher Indexes”, Economics Letters 82, 107-113.
 • Choi, K.-H., & Ang, B. W. (2012), “Attribution of changes in Divisia real energy intensity index: An Extention to index decomposition analysis”, Energy Economics, 171-176.
 • Choi, K.-H., & Oh, W. (2014), “Extended Divisia Index Decomposition of Changes in Energy Intensity: A Case of Korean Manufacturing Industry”, Energy Policy, 275-283.
 • Dünya Bankası. (2011), Türkiye’de Enerji Tasarrufu Potansiyelini Kullanmak.
 • Ediger, V. Ş., & Huvaz, O. (2006), “Examining the sectoral energy use in Turkish economy ((1980–2000) with the help of decomposition analysis”, Energy Conversion and Management 47, 732-745.
 • EİE Resmi Web Sitesi. (2014), www.eie.gov.tr/eieweb/turkce/en_tasarrufu/uetm/etkk.html
 • Ertuğrul, H. M. (2010), “Türkiye’de Enerji Sektöründeki Yapısal Reformların Enerji Verimliliği Üzerine Etkileri” Enerji, Piyasa ve Düzenleme, 145-171.
 • Gales, B., Kander, A., Malanima, P., & Rubio, M. (2007), “North versus South: Energy Transition and Energy Intensity in Europe over 200 Years”, European Review of Economic History, 11, 219-253.
 • Gonzalez, P. F., Landajo, M., & Presno, M. J. (2013), “The Divisia real energy intensity indices: Evolution and attribution of percent changes in 20 European countries from 1995 to 2010”, Energy, 340-349.
 • HasanBeigi, A., Price, L., Fino-Chen, C., Lu, H., & Ke, J. (2013), “Retrospective and prospective decomposition analysis of Chinese manufacturing energy use and policy implications”, Energy Policy, 562-574.
 • IEA. (2014), Energy Efficiency Indicators:Essentials for Policy Making. Paris: OECD/IEA.
 • IEA. (2014), Energy Policy Highlights. Paris: OECD/IEA.
 • IEA. (2014), The Energy Efficiency Market Report 2014 Executive Summary. Paris: OECD/IEA.
 • IEA. (2014), Tracking Clean Energy Progress 2014. Paris: OECD/IEA.
 • IEA Veritabanı. (2014), “Energy Statistics of OECD countries: Beyond 2020 Documentation”, OECD/IEA.
 • Inglesi-Lotz, R., & Pouris, A. (2012), “Energy efficiency in South Africa: A decomposition exercise”, Energy, 113-120.
 • Keskin, T., & Ünlü, H. (2010), Türkiye’de Enerji Verimliliğinin Durumu ve Yerel Yönetimlerin Rolü, Heinrich Böll Stiftung Derneği.
 • Liao, H., & Wei, Y.-M. (2010), “China's energy consumption: A perspective from Divisia aggregation approach”, Energy, 28-34.
 • Ma, C., & Stern, D. I. (2008), “China's Changing Energy Intensity Trend: A Decomposition Analysis”, Energy Economics, 1037-1053.
 • Okajima, S., & Okajima, H. (2013), “Analysis of Energy Intensity in Japan”, Energy Policy, 574-586.
 • Ramirez, C. A., Patel, M., & Blok, K. (2005), “The non-energy intensive manufacturing sector: An energy analysis relating to the Netherlands”, Energy, 749-767.
 • Reddy, A., & Goldemberg, J. (1990), “Energy for the Developing World”, Scientific American, s. 111-118.
 • Reddy, B. S., & Ray, B. K. (2011), “Understanding Industrial Energu Use: Physical Energy Intensity Changes in Indian Manufacturing Sector”, Energy Policy, 7234-7243.
 • Reisendorf, M. B., Diewert, W. E., & Ehemann, C. (2002), “Additive decompositions for Fisher, Törnqvist and geometric mean indexes”, Journal of Economic and Social Measurement, 51-61.
 • Rühl, C., Appleby, P., Fennema, J., Naumov, A., & Schaffer, M. (2012), “Economic Development and the Demand for Energy: A Historical Perspective on the Next 20 Years” Energy Policy, 50, 109-116.
 • Shahiduzzaman, M., & Alam, K. (2013), “Changes in energy efficiency in Australia: A decomposition of aggregate energy intensity using logarithmic mean Divisia Approach”, Energy Policy, 341-351.
 • Su, B., & Ang, B. W. (2012), “Structural Decomposition Analysis Applied to Energy and Emissions: Some Methodological Developments”, Energy Economics, 177-188.
 • Sun, J. W. (1998), “Changes in Energy Consumption and Energy Intensity: A Complete Decomposition Model”, Energy Economics, 85-100.
 • The World Bank. (2015), World Development Indicators.
 • United Nations. (1992), Agenda 21.
 • Voigt, S., De Chian, E., Schymura, M., & Verdolini, E. (2014), “Energy Intensity Developments in 40 Major Economies: Structural Change or Technology Improvement?”, Energy Economics, 47-62.
 • World Energy Council. (2013), World Energy Perspective: Energy Efficiency Policies –What Works and What Does Not, London: World Energy Council.
 • Yilmaz, M., & Atak, M. (2010), “Decomposition Analysis of Sectoral Energy Consumption in Turkey”, Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 224-231.
 • Yüksek Planlama Kurulu. (2012), Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023. 28215 sayılı Resmi Gazete.
 • Zhao, Y., Ke, J., Ni, C. C., McNeil, M., Khanna, N., Zhou, N., Li, Q. (2014), “A Comparative Study of Energy Consumption and Efficiency oj Japanese and Chinese Manufacturing Industry”, Energy Policy, 45-56.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9556-2396
Yazar: Işıl Şirin SELÇUK
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi338401, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {127 - 145}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07}, title = {Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması}, key = {cite}, author = {SELÇUK, Işıl Şirin} }
APA SELÇUK, I . (2018). Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması. Sosyoekonomi, 26 (37), 127-145. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07
MLA SELÇUK, I . "Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması". Sosyoekonomi 26 (2018): 127-145 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/38370/338401>
Chicago SELÇUK, I . "Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması". Sosyoekonomi 26 (2018): 127-145
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması AU - Işıl Şirin SELÇUK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 145 VL - 26 IS - 37 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması %A Işıl Şirin SELÇUK %T Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 37 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07
ISNAD SELÇUK, Işıl Şirin . "Türkiye Sanayi Sektörü Enerji Verimliliği: Genişletilmiş Logaritmik Ortalama Divisia Endeks Ayrıştırma Yöntemi Uygulaması". Sosyoekonomi 26 / 37 (Temmuz 2018): 127-145. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.07