Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 37, Sayfalar 147 - 170 2018-07-31

Avrupa Birliği ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Yatırım Teşvikleri
Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries

Ersan ÖZ [1] , Selçuk BUYRUKOĞLU [2]

90 141

Bu çalışmada, Avrupa Birliği ve seçilmiş dünya ülkeleri olan; ABD, Çin, Japonya, Rusya ve Güney Kore’de uygulanan yatırım teşvik politikalarına ve yatırım teşvik araçlarına yer verilmiştir. İlk olarak, Avrupa Birliğinde genel kabul görmüş teşvik politikasının birliğe ait mevzuattaki yeri ele alınmıştır. Ayrıca her bir AB üyesi ülkenin yatırım teşvik araçlarına da toplu bir tablo halinde yer verilmiştir. Avrupa Birliğinde yatırım teşviklerine ilişkin açıklamalardan sonra ise yukarıda sayılan ülkeler sırasıyla ele alınmıştır. Bu ülkelerde uygulanan yatırım teşvik politikaları ve araçları ele alınarak, ilgili ülkelerin yatırımlara vermiş oldukları öneme vurgu yapılmıştır.
In this study, investment incentive policies and investment promotion tools employed in the European Union and other selected world countries such as the USA, China, Japan, Russia and South Korea were examined. Firstly, place of the incentive policy recognized throughout the European Union within the Union’s legislation is given. In addition, investment promotion tools of each EU member state have been tabulated in a collective manner. After explaining investment incentives employed in the European Union each country stated above were discussed upon one by one. Investment promotion policies and tools applied in these countries were given to underline importance given by those countries to investment.
 • Başbakanlık AB Genel Sekreterliği (2011). Avrupa Birliği Antlaşması ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma, Ofset Fotomat, Ankara.
 • Baş Uçar, R. (2013), “Amerika’da Yatırım Fırsatları”, Para Dergisi, Sayı: 427, 26-34.
 • Bilici, N. (2007), Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri (Temel Bilgiler, İktisadi-Mali Konular), Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Brickman, A. (2010), Guide to Federal Incentives and Programs Available to Investors, Invest in America, U.S. Commercial Services.
 • Eker, A. (1995), Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Teşvik Sistemleri ve Teşvik Politikaları, Doğuş Matbaacılık Ticaret Limited Şirketi, Ankara.
 • EU (2010), Foreign Direct Investment in the European Union, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation.
 • European Commision (2012), Facts and figures on State aid in the EU Member States, Commission Staff Workıng Paper, Autumn 2012 Update.
 • Giray, F. (2008). Vergi Teşvik Sistemi, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • İnce, Mahir Güneş (2008), Yatırım Teşviklerin Yatırım Kararına Olan Etkisi ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Jackson, J. K. (2012), Foreign Direct Investment in the United States: An Economic Analysis, Congressional Research Service.
 • Karabörklü, Hakkı (2013), “Hoş geldin Rusya”, Gümrük Müşaviri Dergisi, Sayı: 39.
 • Kim, W-S. (2004), “Korea’s Institutional Reforms for Creating an FDI-friendly Environment”, APEC High-Level Conference on Structural Reform, http://www.mofa.go.jp/policy/economy/apec/conference/present0409/session5-2.pdf, 21.05.2013.
 • Kutlu, Erol ve Canatay Hacıköylü, (2007), “Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 367-390.
 • Li, Qun (2008), “Tax Incentive Policies for Foreign-Invested Enterprises in China and their Influence on Foreign Investment”, Revenue Law Journal, 18 (1), Article 5.
 • MESS (2012), “Rekabete İlişkin AB Müktesebat Rehberi”, http://www.mess.org.tr/content/MESS%20Rekabet%20Rehberi%20Nisan%202012.pdf, 13.05.2013.
 • METI (2010), “Inward Investment Promotion Program”, http://www.meti.go.jp/english/policy/economy/inward_investment/full_report.pdf, 15.07.2013.
 • Özdaş, Yasemin (2009), Türkiye'de Uygulanan Yatırım Teşvikleri ve Diyarbakır Bölgesinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Özkarabüber, M. M. (2003), Avrupa Birliği ve Türkiye’de Devlet Yardımlarının Kontrolü, Rekabet Kurumu, Yayın No: 0135, Ankara.
 • Özkumur, Neslihan (2008), Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları ve Türkiye’nin Uyumu, AB Uzmanlık Tezi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, Ankara.
 • Payne, D. ve F. Yu (2011), Foreign Direct Investment in the United States, U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Issue Brief: #02-11.
 • PCNC (2009), KOREA Offering Opportunities: A year of regulatory reform by the Lee Myung-bak Administration, Presidential Council on National Competitinevess, Publication Number: 12-9780000-000009-14.
 • Pekin Büyükelçiliği (2014), Ticaret Müşavirliği, http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=901&dil=TR&ulke, 10.04.2014.
 • Pınar, Abuzer ve Güven Sak (2002), “Avrupa Birliği Kapsamında Devlet Yardımları ve Türkiye’de Kamu Bankacılığı Deneyimi Üzerine Gözlemler”, 17.Türkiye Maliye Sempozyumu, Fethiye.
 • Pınar, Abuzer ve Sibel İnce Arıkan (2003), “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Bağlamında Devlet Yardımları”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 3, No:1, 93-111.
 • PKF (2013), “Doing Business in South Korea”, http://www.pkf.com/media/131978/doing%20business%20in%20south%20korea.pdf. 11.02.2014.
 • Seitzinger, M. V. (2013), Foreign Investment in the United States: Major Federal Statutory Restrictions, Congressional Research Service.
 • Seul Büyükelçiliği (2014), Ticaret Müşavirliği, http://www.musavirlikler.gov.tr/altdetay.cfm?AltAlanID=901&dil=TR&ulke=GK, 18.04.2014.
 • Shinwon Accounting Corporation (2012), Doing Business in South Korea, http://www.cpaai.com/asiapacific/Doing_Business_in_Korea_-September2012.pdf, 12.03.2013.
 • Soylu, Hülya (2008), Devlet Yardımları ve Ekonomik Etkinlik: Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Sistem, Yayınlanmanış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sunesen R. Eva, Joseph F. Francois ve Martin H. Thelle (2010), Assessment of Barrıers to Trade and Investment Between The EU and Japan, Final Report, Copenhagen Economics, Copenhagen.
 • TEPAV (2012), Rusya Federasyonu’nun Dünya Ticaret Örgütü’ne Katılımına İlişkin Değerlendirme, www.deik.org.tr/Contents/FileAction/3780, 15.05.2013.
 • UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), (2000), Tax Incentives and Foreign Direct Investment: A Global Survey, United Nations Conference on Trade And Development, ASIT Advisory Studies, No: 16.
 • U.S. Census Bureau, (2012), Statistical Abstract of the United States: 2012, http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s1297.pdf, 11.03.2012.
 • U.S. Commercial Service (2012), Doing Business in Korea: 2012 Country Commercial Guide for U.S. Companies, U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State.
 • Yavan, N. (2011), Teşviklerin Sektörel ve Bölgesel Analizi: Türkiye Örneği, Ekonomik ve Mali Araştırma Yarışması, Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Yayınları, Ankara.
 • Zemheri, Osman (2009). AB’ye Üyelik Yolunda Devlet Yardımlarının Düzenlenmesi, Uzmanlık Tezi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • http://invest.gov.ru/en/why/reasons/, 10.03.2013.
 • http://invest.gov.ru/en/government_support/, 10.03.2013.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1847-8841
Yazar: Ersan ÖZ (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0003-4335-1575
Yazar: Selçuk BUYRUKOĞLU
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi358522, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {147 - 170}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08}, title = {Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries}, key = {cite}, author = {BUYRUKOĞLU, Selçuk and ÖZ, Ersan} }
APA ÖZ, E , BUYRUKOĞLU, S . (2018). Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries. Sosyoekonomi, 26 (37), 147-170. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08
MLA ÖZ, E , BUYRUKOĞLU, S . "Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries". Sosyoekonomi 26 (2018): 147-170 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/38370/358522>
Chicago ÖZ, E , BUYRUKOĞLU, S . "Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries". Sosyoekonomi 26 (2018): 147-170
RIS TY - JOUR T1 - Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries AU - Ersan ÖZ , Selçuk BUYRUKOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 170 VL - 26 IS - 37 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries %A Ersan ÖZ , Selçuk BUYRUKOĞLU %T Investment Incentives in the European Union and Selected World Countries %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 37 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08
ISNAD ÖZ, Ersan , BUYRUKOĞLU, Selçuk . "Avrupa Birliği ve Seçilmiş Dünya Ülkelerinde Yatırım Teşvikleri". Sosyoekonomi 26 / 37 (Temmuz 2018): 147-170. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.08