Yıl 2018, Cilt 26, Sayı 37, Sayfalar 171 - 184 2018-07-31

The Role of the Government in Regional Development: An Empirical Analysis on Turkey
Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz

Gökhan DEMİRTAŞ [1] , Ebuzer AKSEL [2]

165 271

The aim of this study is to analyze the effect of public investments and investment incentives on regional development in Turkey by using panel data method with the period of 2004-2010. For that purpose, the NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) Level 2 which divides Turkey into 26 separate regions is used for division of regions. According to the results of the Fixed Effects Model regression, there are two main findings. The first one states that the public investments effect regional development positively. If it is considered in details, the positive effects of public investments on transportation and education is greater than the effects of other public investments. Secondly, the domestic investment incentives do not contribute to the regional development of Turkey while the foreign incentives have positive impact on regional development.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kamu yatırımları ve yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınma üzerine etkisini panel veri yöntemiyle incelemektir. Bu amaçla bölgelerin ayrımında Türkiye’yi 26 farklı bölgeye ayıran İBBS (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması) Düzey 2’den yararlanılmıştır. Çalışmada belirtilen bölgelerin 2004-2010 dönemine ilişkin verileri kullanılmıştır. Sabit Etkiler Modeliyle yapılan tahmin sonuçlarına göre çalışmanın iki temel sonucu bulunmaktadır. İlk olarak kamu yatırımlarının bölgesel kalkınma üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Detaylı olarak bakıldığında ise ulaşım ve eğitim alanında yapılan yatırımların bölgesel kalkınma üzerindeki etkisi, diğer kamu yatırımlarına göre yüksektir. İkinci olarak Türkiye’nin bölgesel kalkınmasında yabancı teşvikler pozitif etkiye sahipken yerli teşviklerin herhangi bir etkisi yoktur.
 • Acconcia, A. & A. Del Monte (2000), “Regional Development and Public Spending The Case of Italy”, Studi Economici, 72(3), 5-24.
 • Ağır, H. & M. Kar (2010), “Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Gelişmişlik Düzeyi İlişkisi: Yatay Kesit Analizi”, Sosyoekonomi, 12(12), 149-176.
 • Arısoy, İ. (2005), “Türkiye’de Kamu Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi (1950-2003)”, TEK Tartışma Metni, 2005/15, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara.
 • Arzoz, P. P. & M. R. Gárate, & J. V. Ríos (2014), “Regional Development Di_erentials in Europe: An Empirical Analysis using Lisbon Strategy Targets”, XXI Encuentro Economía Pública, p.31, Universitat de Girona, Spain.
 • Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition, West Sussex: John Wiley & Sons.
 • Çetin, M. & M. Ecevit (2010), “Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regrasyon Analizi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11(2), 166-182.
 • Demir, M. & E. Sever (2008), “Kamu Altyapı Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme (1980-2007)”, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), 99-118.
 • Dökmen, G. (2012), “Bölgesel Yenilik Sistemlerinde Devletin Rolü: Düzey 2 Bölgelerine İlişkin Ampirik Bir Analiz”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 143-163.
 • Drezgic, S. (2011), “Public investment and regional income convergence: empirical analysis of Croatian regions”, Social Research, 3(24), 44-55.
 • Erden, L. & H. Karaçay-Çakmak (2004), “Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımları ve Kamu Destekleme Politikaları: Türkiye’den Bölgesel Panel Veri Setiyle Ampirik Bir Analiz”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(3), 77-96.
 • González-Páramo, J. M. & D. M. López (2002), “Public Investment and Convergence in the Spanish Regions. Public investment and convergence in the Spanish regions”, Studies on the Spanish Economy 112, FEDEA, Morges, Switzerland.
 • Gül, E & H. Yavuz (2011), “Türkiye’de Kamu Harcamaları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik ilişkisi.1963-2008 Dönemi”, Maliye Dergisi, 160, 72-85.
 • Gül, E. & H. Yavuz (2010), “AB’nin Yeni Üyeleri ile Türkiye’de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme ilişkisi:1996-2008 Dönemi”, Maliye Dergisi, 158, 164-178.
 • Kar, M. & S. Taban, S. (2003), “Kamu Harcama Çeşitlerinin Ekonomik Büyümeye Etkileri”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58(3), 145-169.
 • Manso, J. R. P. & A. J. F. de Matos & C. C. Carvalho (2015), “Determinants of Regional Growth in Portugal: An Empirical Analysis”, Economics & Sociology, 8(4), 11-31.
 • Pereira, A. M. & J. M. Andraz, (2006), “Public investment in transportation infrastructures and regional asymmetries in Portugal”, The Annals of Regional Science, 40(4), 803-817.
 • Shi, Y. (2012), “The Role of Infrastructure Capital in China’s Regional Economic Growth”, International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, 18-24 August, 2012, Foz do Iguaçu, Brazil.
 • Sun, H. & A. Parikh (2001), “Exports, inward foreign direct investment (FDI) and regional economic growth in China”, Regional Studies, 35(3), 187-196.
 • Şahin, M. & Ö. Uysal (2011), “Bölgesel Kalkınma Çerçevesinde Yatırım Teşviklerinin Shift-Share Analizi”, Maliye Dergisi, 160, 111-138.
 • Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge: MIT Press.
 • Yushkov, A. (2015), “Fiscal decentralization and regional economic growth: Theory, empirics, and the Russian experience”, Russian Journal of Economics, 1(4), 404-418.
 • Yüksel, C. & M. Songur (2011), “Kamu harcamalarının bileşenleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ampirik bir analiz (1980-2010)”, Maliye Dergisi, 161, 365-378.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Temmuz
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6757-5613
Yazar: Gökhan DEMİRTAŞ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1937-7628
Yazar: Ebuzer AKSEL
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sosyoekonomi364409, journal = {Sosyoekonomi}, issn = {1305-5577}, address = {Sosyoekonomi Derneği}, year = {2018}, volume = {26}, pages = {171 - 184}, doi = {10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09}, title = {Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Gökhan and AKSEL, Ebuzer} }
APA DEMİRTAŞ, G , AKSEL, E . (2018). Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz. Sosyoekonomi, 26 (37), 171-184. DOI: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09
MLA DEMİRTAŞ, G , AKSEL, E . "Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz". Sosyoekonomi 26 (2018): 171-184 <http://dergipark.gov.tr/sosyoekonomi/issue/38370/364409>
Chicago DEMİRTAŞ, G , AKSEL, E . "Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz". Sosyoekonomi 26 (2018): 171-184
RIS TY - JOUR T1 - Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz AU - Gökhan DEMİRTAŞ , Ebuzer AKSEL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09 DO - 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09 T2 - Sosyoekonomi JF - Journal JO - JOR SP - 171 EP - 184 VL - 26 IS - 37 SN - 1305-5577- M3 - doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09 UR - http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyoekonomi Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz %A Gökhan DEMİRTAŞ , Ebuzer AKSEL %T Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz %D 2018 %J Sosyoekonomi %P 1305-5577- %V 26 %N 37 %R doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09 %U 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09
ISNAD DEMİRTAŞ, Gökhan , AKSEL, Ebuzer . "Bölgesel Kalkınmada Kamunun Rolü: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Analiz". Sosyoekonomi 26 / 37 (Temmuz 2018): 171-184. http://dx.doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2018.03.09