Söylem Filoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi


Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.


2018/1 sayısı 30 Haziran 2018'de yayımlanacaktır.Sitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://gunceyayincilik.com/ic-logo-biale-tlo.png

  saif_logo_medium.png               logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi
Kapak Resmi

11.762

28.191


Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.


2018/1 sayısı 30 Haziran 2018'de yayımlanacaktır.Sitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://gunceyayincilik.com/ic-logo-biale-tlo.png

  saif_logo_medium.png               logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpg

Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Jenerik 2017/2
  Sayfalar 164 - 169
  Söylem Filoloji
 2. Edebî Metinlerde Zenginleşen Türkçe
  Sayfalar 171 - 179
  Prof.Dr. Saadettin Yıldız
 3. İlk Kadın Romancımız Fatma Aliye'nin Yetiştiği Sosyal ve Kültürel Ortam
  Sayfalar 180 - 192
  Prof.Dr. Nevzat Özkan
 4. Eleştirinin ve Polemiğin Kıskacında Nurullah Ataç ve Necip Fazıl
  Sayfalar 194 - 212
  Yrd.Doç.Dr. Cafer Gariper, Yrd.Doç.Dr. Yasemin Bayraktar
 5. Bir Sadistin Karanlık Nesnesi Olarak Düşmüş Kadın
  Sayfalar 213 - 219
  Yrd.Doç.Dr. Türkan Yeşilyurt
 6. Şehzade Mustafa Mersiyesi’nin Metaforik Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 220 - 231
  Yrd.Doç.Dr. Nagehan Uçan Eke
 7. Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazireleri
  Sayfalar 232 - 249
  Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Tanç
 8. Begil Oğlu Emren Anlatısında ‘Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’
  Sayfalar 250 - 266
  Yrd.Doç.Dr. Aysun Dursun, Damla Torun
 9. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" Adlı Şiirini Özdeşleyimci Kurama Göre Okuma Denemesi
  Sayfalar 267 - 274
  Senem Gezeroğlu
 10. Vedat Örfi Bengü'nün Çıldıran Adam Romanında Sosyete
  Sayfalar 275 - 282
  Doktora Erhan Gürpınar
 11. Dr. Caligari'nin Muayenehanesi ve Sapık Filmlerinde Çarpıtılmış Gerçeklik ve Benliğin Çözülmesi
  Sayfalar 283 - 291
  Arş.Gör. Gülden YÜKSEL
 12. Türkçe ve Japoncada Kanıtsallık
  Sayfalar 293 - 313
  Yrd.Doç.Dr. Cahit Kahraman, Doç.Dr. Sonel Bosnalı
 13. Psikodilbilimsel Konuşma Üretimi Modellerine İlişkin Bir İnceleme
  Sayfalar 314 - 347
  Dr. Ayşe Altıparmak
 14. Kırım Türklerinin Edebî Dil Gelenekleri: Kırım Hanı Bora Gazi Giray'ın Şiir ve Mektupları Üzerine
  Sayfalar 348 - 361
  Yrd.Doç.Dr. Oleg Rustemov
 15. Modern Türk Edebiyatı
  Sayfalar 363 - 365
  Dr. Bilal Öngül
 16. Şiir Nasıl Okunur?
  Sayfalar 366 - 368
  Okutman Kamil Parın
 17. Ev ile Yazı Arasında Mekik Dokuyan Denemeler: Nurdan Gürbilek’ten Ev Ödevi
  Sayfalar 369 - 371
  Arş.Gör. Ahmet Duran Arslan
 18. James Wood: Kurmaca Nasıl İşler?
  Sayfalar 372 - 379
  Evren Uzar