Kapak Resmi
4.982     |     10.256
Dergi Sayıları
http://dergipark.gov.tr/soylemdergi


Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.


2017/2 Sayısı 30 Aralık'ta yayımlanacaktır.


Söylem yazım kuralları "Duyurular" bölümünde yer almaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen yazarlarımızın öncelikle ilgili sayfayı okumalarında yarar vardır.


1507569.png   

                 Img.aspx?img=Sis-Logo.png