http://dergipark.gov.tr/soylemdergi


Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.


5. sayımız (2018/1 sayısı) 30 Haziran'da yayımlanacaktır.


Söylem yazım kuralları "Duyurular" bölümünde yer almaktadır. Dergimize makale göndermek isteyen yazarlarımızın öncelikle ilgili sayfayı okumalarında yarar vardır.

ic-logo-biale-tlo.png


  saif_logo_medium.png                                         1507569.png                 


                 Img.aspx?img=Sis-Logo.png


2017/2 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Ara 2017