Söylem Filoloji Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi

Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg    ic-logo-biale-tlo.png

  saji-logo.jpg?1523416935                 logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpglogo.png

logo_cropped.jpg

Söylem Filoloji Dergisi

e-ISSN 2548-0502 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Yusuf ÇETİN | http://dergipark.gov.tr/soylemdergi
Kapak Resmi

18.184

61.038

Söylem;  dil, dilbilim, dil felsefesi, edebiyat araştırmaları, edebiyat kuramı, karşılaştırmalı edebiyat, edebî eleştiri, göstergebilim, anlatıbilim, halkbilim, çeviribilim, edebiyat sosyolojisi, edebiyat felsefesi, dil ve edebiyat eğitimi alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmalara, kitap tanıtımlarına ve çevirilere yer veren; haziran ve aralık olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda  yayımlanan ulusal-hakemli bir dergidir.

Sitemizi ziyaret edebilirsiniz http://gunceyayincilik.com/

59bfc506177c1-bpfull.jpg    ic-logo-biale-tlo.png

  saji-logo.jpg?1523416935                 logo_wcmasthead_en.png              


   1507569.png              Img.aspx?img=Sis-Logo.png   

 ESJIndex_logo.png           road-issn_0.png
                          

  erihplus-vk1.png
DRJI_Logo.jpglogo.png

logo_cropped.jpg

Söylem 2018/2 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Jenerik, Yazım Kuralları ve İçindekiler
  Sayfalar 104 - 110
  Yayın Kurulu
 2. Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler
  Sayfalar 111 - 125
  Yasemin Mumcu
 3. İhsan Oktay Anar'ın Yedinci Gün Anlatısında Parodi ve Pastiş
  Sayfalar 126 - 137
  Yasemin Bayraktar, Cafer Gariper
 4. Zaman ve Hız Odağında Hüsn-ü Aşk
  Sayfalar 138 - 145
  Jale Özata Dirlikyapan
 5. The Importance of the Author in the Creation of Textual Meaning from the Perspectives of Ransom, Bakhtin and Barthes
  Sayfalar 146 - 152
  Kenan Yerli
 6. Emilio Cecchi’s Travel to Greece between Arcadian Myth, Modernity of antiquity and Western Intellectual Stereotypes
  Sayfalar 153 - 167
  Cristiano Bedin
 7. The Reversal of Courtly Love Tradition in Thomas Malory’s Le Morte Darthur: The Case of Tristan and Isolde
  Sayfalar 168 - 187
  Meriç Tutku Özmen, Şafak Horzum
 8. Cengiz Aytmatov’un Son Romanı Ebedî Gelin-Dağlar Yıkıldığı Zaman’da Mekân Meselesi
  Sayfalar 188 - 196
  Mehmet Aydın, Mehmet Aydıb
 9. Sarıkamış/Beyaz Hüzün Romanında Savaş Ortamının Duygular Üzerinden Aktarımı
  Sayfalar 197 - 208
  Selami Alan
 10. Üç Hikâye Üç Varoluş Biçimi: Cemil Kavukçu'da Ben/Öteki ve Toplum
  Sayfalar 209 - 216
  Emel Aras
 11. Lâmi'î'nin Mesnevîlerinde Kadın Algısı
  Sayfalar 217 - 251
  Süleyman Yiğit
 12. Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık
  Sayfalar 252 - 271
  Yusuf Topaloğlu
 13. ḳa Zamiri ve Onun Türevleri Hakkında Bazı Tespitler
  Sayfalar 272 - 283
  Mehdi Rezaei
 14. Dragor Nehri’nin Taşıdığı Deyimler
  Sayfalar 284 - 289
  Filiz Mehmetoğlu
 15. Latin Harfli Kırgızca "Nutuk-Kyep" Adlı Eser Üzerine
  Sayfalar 290 - 299
  Ali Çelik
 16. Kurmaca Dünyadan Kadınlık Deneyimleri
  Sayfalar 300 - 304
  Gizem Ece Gönül
 17. Edebiyat Teorilerinin Felsefi Temelleri
  Sayfalar 305 - 310
  Emrah Peksoy
 18. Kolektif Endişe: İnsan Olmak
  Sayfalar 311 - 313
  Ahmet Duran Arslan
 19. Batı Edebiyatında Akımlar Hakkında
  Sayfalar 324 - 325
  Bilal Öngül