Kabul Edilmiş Makaleler

 • Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüyaları” ve “Yaz Yağmuru” İsimli Hikayelerinin Alegori Açısından Mukayesesi
  ONUR AKBAŞ 8 Oca 2019
 • “GÜLÜN ADI” ADLI ROMANIN TOPLUMSAL DİL BİLİMİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  ENSAR KILIÇ 30 Oca 2019
 • Burhan Sönmez'in Labirent Adlı Eserinde Bir Yapısöküm Okuması- Çağdaş Bir Metnin Sınıf-içi Uyarlaması
  Esra Başak AYDINALP 30 Oca 2019
 • Sevgi Soysal'ın "Yürümek" Adlı Romanını Bildungsroman ve Kadın Bildungsromanı Olarak Okumak
  Güzel Zeynep Tunçok 27 Şub 2019