Kabul Edilmiş Makaleler

 • Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık
  Yusuf Topaloğlu 26 Tem 2018
 • Cengiz Aytmatov'un Son Romanında Mekân Meselesi
  Mehmet Aydın, Mehmet Aydıb 3 Ağu 2018
 • Sarıkamış/Beyaz Hüzün Romanında Savaş Ortamının Duygular Üzerinden Aktarımı
  Selami Alan 5 Ağu 2018
 • Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler + Küçük Prens'i Bir de Çevirmeninden Dinleyin! (Söyleşi)
  Yasemin Mumcu, Songül Arslan Karakul, Sema Kahraman 9 Ağu 2018
 • ḳa Zamiri ve Onun Türevleri Hakkında Bazı Tespitler
  Mehdi Rezaei 9 Ağu 2018
 • Dragor Nehri’nin Taşıdığı Deyimler
  Filiz Mehmetoğlu 18 Ağu 2018
 • Latin Harfli Kırgızca "Nutuk-Kyep" Adlı Eser Üzerine
  Ali Çelik 18 Eyl 2018
 • Lâmi'î'nin Mesnevîlerinde Kadın Algısı
  Süleyman Yiğit 29 Eki 2018
 • Kolektif Endişe: İnsan Olmak
  Ahmet Duran Arslan 6 Kas 2018
 • Arkadyalı Mit, Antiğin Modernliği ve Batılı Entelektüel Stereotipiler Arasında EmIlIo CecchI’nin Yunanistan Seyahati
  Cristiano Bedin 6 Kas 2018
 • Edebiyat Teorilerinin Felsefi Temelleri
  Emrah Peksoy 23 Kas 2018
 • Zaman ve Hız Odağında Hüsn-ü Aşk
  Jale Özata Dirlikyapan 25 Kas 2018
 • Kurmaca Dünyadan Kadınlık Deneyimleri
  Gizem Ece Gönül 29 Kas 2018
 • Ransom, Bakhtin ve Barthes'ın Bakış Açılarından Metinsel Anlamın Oluşumunda Yazarın Önemi
  Kenan Yerli 30 Kas 2018
 • Üç Hikâye Üç Varoluş Biçimi: Cemil Kavukçu'da Ben/Öteki ve Toplum
  Emel Aras 2 Ara 2018
 • Thomas Malory'nin Arthur'un Ölümü Eserinde Saraylı Usulü Aşk Geleneğinin Tersyüz Edilmesi: Tristan ve İsolde Meselesi
  Meriç Tutku Özmen, Şafak Horzum 8 Ara 2018