Kabul Edilmiş Makaleler

 • Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık
  Yusuf TOPALOĞLU 26 Tem 2018
 • Cengiz Aytmatov'un Son Romanında Mekân Meselesi
  Mehmet AYDIN, Mehmet AYDIB 3 Ağu 2018
 • Sarıkamış/Beyaz Hüzün Romanında Savaş Ortamının Duygular Üzerinden Aktarımı
  Selami Alan 5 Ağu 2018
 • ḳa Zamiri ve Onun Türevleri Hakkında Bazı Tespitler
  Mehdi REZAEI 9 Ağu 2018
 • Küçük Prens’te Anlatısallık ve Anlatısallığı Sağlayan Dönüşümler (Makale) & Küçük Prens'i Bir de Çevirmeninden Dinleyin! (Söyleşi)
  Yasemin (Makale); Songül&Sema (Söyleşi) MUMCU, ASLAN KARAKUL&KAHRAMAN 9 Ağu 2018
 • Dragor Nehri’nin Taşıdığı Deyimler
  Filiz Mehmetoğlu 18 Ağu 2018
 • LATİN HARFLİ KIRGIZCA “NUTUK-KYEP” ADLI ESER ÜZERİNE
  Ali Çelik 18 Eyl 2018