Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 98 - 101 2018-06-22

Narrative Discourse: an essay on the method
Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme

Kamil Parın [1]

122 345

Gérard Genette tarafından kaleme alınan Anlatının Söylemi, 2011 yılında Ferit Burak Aydar tarafından çevirisi yapılır ve Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından basılır. Eser; Ön söz ve Giriş kısmından sonra Düzen, Süre, Sıklık, Kip ve Ses olmak üzere beş bölümden oluşur. Son söz, Kaynakça ve Dizin ile sona erer. Eserin alt başlıkları şu şekildedir: 1. Düzen; Anlatı Zamanı? Anakroniler, Erim-Kapsam, Analepsisler, Prolepsisler, Anakroniye Doğru. 2. Süre; Anisokroniler, Özet, Ara, Eksilti, Sahne. 3. Sıklık; Tekilci/Yinelemeli, Belirlenim-Saptama-Kaplam, İçsel ve Dışsal Artzamanlılık, Münavebe-Geçişler, Zamanla Oynanan Oyun. 4. Kip; Anlatı Kipleri, Mesafe, Olay Anlatıları, Sözcük Anlatıları, Perspektif, Odaklanmalar, Değiştirmeler, Çok-Kiplilik. 5. Ses; Anlatılama Edimi, Anlatılama Zamanı, Anlatı Düzeyleri, Üst Öyküsel Anlatı, Metalepsis, Jean Santeuil’den Kayıp Zaman’a: Sözde Öyküselin Zafer, Şahıs, Kahraman/Anlatıcı, Anlatıcının İşlevleri, Anlatılan.

Eserin beş bölümden oluştuğunu ifade etmiştik. Şimdi bölümlerde neleri ele almış bunlara değineceğiz. Birinci bölüm, olayların nasıl sıralandığıyla ilgili düzen bölümüdür. Genette anlatıdaki olayların kronolojik olmayan düzenini “anakroni” (hikâye ile anlatının iki düzenlenişi arasındaki farklı uyumsuzluktur) terimiyle ifade eder. Genette “öngörü” ve “geriye dönüş” terimlerini kullanmak yerine anakroniyi ikiye ayırır: Analepsis ve Prolepsis. Analepsis: Anlatıcı önceden olmuş bir olayı ya da olayları anlatır. Prolepsis: Sonra yer alacak bir olayı şimdiden anlatılamak ya da çağrıştırmaktan ibaret olan anlatı manevrası. Genette, eksilti ya da geri dönüşsüz ileri atlamayı anakroni olarak kabul etmez, yalnızca anlatının hızlandırılmasıdır der. Ayrıca halk anlatısının, en azından en önemli eklemlenişlerinde kronolojik sıraya alışkanlıkla uyum gösterdiğini, oysa Batılı edebi geleneğin tam tersine anakroninin tipik bir etkisiyle başladığını düşünür. Anakronileri, geriye dönüş ve öngörü üzerinden analepsis ve prolepsis olarak adlandırdıktan sonra herhangi bir benzerlik (mekânsal, zamansal ya da başka türlü) tarafından yönetilen anakronik öbeklere de silepsis (beraber olma olgusu) adını verir.

  • Gerard, Genette, Anlatının Söylemi Yöntem Hakkında Bir Deneme (Çev. Ferit Burak Aydar), Boğaziçi Yayın Evi, İstanbul:2011.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Kitap Tanıtım
Yazarlar

Yazar: Kamil Parın (Sorumlu Yazar)
Kurum: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { soylemdergi345416, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {Yusuf ÇETİN}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {98 - 101}, doi = {10.29110/soylemdergi.345416}, title = {Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme}, key = {cite}, author = {Parın, Kamil} }
APA Parın, K . (2018). Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme. Söylem Filoloji Dergisi, 3 (1), 98-101. DOI: 10.29110/soylemdergi.345416
MLA Parın, K . "Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 98-101 <http://dergipark.gov.tr/soylemdergi/issue/37705/345416>
Chicago Parın, K . "Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 98-101
RIS TY - JOUR T1 - Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme AU - Kamil Parın Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.345416 DO - 10.29110/soylemdergi.345416 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 101 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.345416 UR - http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.345416 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme %A Kamil Parın %T Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme %D 2018 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 3 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.345416 %U 10.29110/soylemdergi.345416
ISNAD Parın, Kamil . "Anlatının Söylemi: Yöntem Hakkında Bir Deneme". Söylem Filoloji Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 98-101. http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.345416