Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 39 - 49 2018-06-22

AROUND AN EXTRAORDINARY CHILD FIGURE: RECAİZADE MAHMUT EKREM'S NİJAD TYPOLOGY
Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi

Bilgin Güngör [1]

108 204

Recaizade Mahmut Ekrem, who is one of the leading names of Tanzimat period and Turkish romantism, is known for his opinions about literary theories rather than literary works and hence, he is recognized by his contemporaries as “master”. He often brought his son Nijad Ekrem, whom he lost at the age of 15, into his poems and prose-poems. In these works, Nijad appears as an extraordinary figüre in the face of the reader: He, like a philosopher, goes to deep thoughts; has almost the same aesthetic sensitivity as artists who have the finest pleasures; his national and religious sensitivities improved greatly, and he has respect and grace of mature people.

This work will focus on the characterization of Nijad as an extraordinary figure in the context of mentioned features, and an interpretation will be made on the typological orientation in Ekrem's works Tefekkür and Nijad Ekrem by means of a more work-centered reading perspective.

Tanzimat döneminin ve Türk romantizminin öncü isimlerinden olan; edebi eserlerinden çok edebiyat kuramına dönük olarak ortaya koyduğu eserleriyle bilinen ve bu nedenle çağdaşları tarafından “üstad” kabul edilen Recaizade Mahmut Ekrem, 15 yaşında kaybettiği oğlu Nijad Ekrem'i sıklıkla şiirlerine ve mensur şiirlerine konu edinmiştir. Bu eserlerde Nijad, okurun karşısına olağanüstü bir figür olarak çıkar: Bir filozof gibi derin düşüncelere yönelir; en ince zevkleri bulunan sanatçılarla hemen hemen aynı estetik duyarlılığı taşır; milli ve dini hassasiyetleri son derece gelişmiştir; olgun insanlara yakışır şekilde saygı ve nezaket sahibidir vs. İşte bu çalışmada, söz konusu özellikler ekseninde, Nijad'ın olağanüstü bir figür olarak tipleştirilmesinin üzerinde durulacak ve daha çok eser-merkezli bir okuma perspektifinden hareketle Ekrem'in Tefekkür ve Nijad Ekrem adlı eserlerinde beliren tipolojik yönelim üzerine bir yorumsamaya gidilecektir. 

  • Kavaz, İbrahim (2002). Belgelerle Âkif Paşa: Hayatı ve Eserleri, Elazığ: Üniversite Kitabevi.
  • Kris, Ernest-Kurz Otto (2016). Sanatçı İmgesinin Oluşumu: Efsane, Mit ve Büyü. Sabri Gürses (Çev.), İstanbul: İthaki Yayınları.
  • Parlatır, İsmail (2012). Recaî-zade Mahmut Ekrem. Ankara: Akçağ Yayınları.
  • Recaizade Mahmut Ekrem (2014a). Bütün Eserleri 1: Nijad Ekrem-Tefekkür. Hakan Sazyek vd. (Haz.), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
  • Recaizade Mahmut Ekrem (2014b). Bütün Eserleri 2: Takdîr-i Elhân-Kudemadan Birkaç Şair-Pejmürde-Takrizat. Hakan Sazyek vd (Haz.), Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
  • Shiner, Larry (2013). Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi. İsmail Türkmen (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
  • Tanpınar, Ahmet Hamdi (2007). XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi. Abdullah Uçman (Haz.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
  • Tevfik Fikret (2010). Rübâb-ı Şikeste ve Diğer Eserleri. Fahri Uzun (Haz.), İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
  • Todorov, Tzvetan (2012). Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. Nedret Öztokat (Çev.), İstanbul: Metis Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Bilgin Güngör
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi383362, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {Yusuf ÇETİN}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {39 - 49}, doi = {10.29110/soylemdergi.383362}, title = {Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi}, key = {cite}, author = {Güngör, Bilgin} }
APA Güngör, B . (2018). Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi. Söylem Filoloji Dergisi, 3 (1), 39-49. DOI: 10.29110/soylemdergi.383362
MLA Güngör, B . "Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 39-49 <http://dergipark.gov.tr/soylemdergi/issue/37705/383362>
Chicago Güngör, B . "Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 39-49
RIS TY - JOUR T1 - Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi AU - Bilgin Güngör Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.383362 DO - 10.29110/soylemdergi.383362 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 49 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.383362 UR - http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.383362 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi %A Bilgin Güngör %T Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi %D 2018 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 3 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.383362 %U 10.29110/soylemdergi.383362
ISNAD Güngör, Bilgin . "Bir Olağanüstü Çocuk Figürünün Etrafında: Recaizade Mahmut Ekrem’in Nijad Tipolojisi". Söylem Filoloji Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 39-49. http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.383362