Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 1, Sayfalar 74 - 85 2018-06-22

THE FUNCTION OF AGGRESSIVE HUMOUR STYLE IN PROVERBS
Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi

Ahmet Akgöl [1]

151 212

In this study, the relation between proverbs and humour was examined to understand what the function of the aggressive humour style, which takes attention in humorous proverbs, is in proverbs and how they are created as a result of certain relations. The proverbs included in the study were selected from the book “Proverbs and Maxims 1” written by Ömer Asım Aksoy with random sampling method, and were examined for the purpose of the study.

In the examination stage, the relation between humorous elements and the missing points that caused the creation of aggressive humour were determined, and the humorous elements were assessed in the context of humour theories. The data were classified according to the missing points and humor theories separately. According to the classification results, the issue of after which relations the humorous elements were created and the function of aggressive humor in proverbs were discussed. According to the discussion results, it was determined that the aggressive humor in proverbs were created for the purpose of highlighting the message carried by the proverbs; helping the message to be understood, remembered and conveyed.  It was also determined that aggressive humor is made by associating it with an animal or reproductive and excretory organs for the purpose of attacking and humiliating someone. 

Mizahi atasözlerinde varlığı oldukça dikkat çeken saldırgan mizah tarzının atasözlerindeki işlevinin ne olduğunu ve atasözlerinde hangi ilişkiler sonucu yaratıldığını anlamak için bu çalışmada atasözleri ve mizah arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya dâhil edilen atasözleri Ömer Asım Aksoy’un Deyimler ve Atasözleri 1 adlı eserinden örneklem yoluyla seçilmiş ve çalışmanın amacı doğrultusunda incelenmiştir.

İnceleme aşamasında, saldırgan mizahın yaratılmasına sebep olan eksiklikler tespit edilmiş ve mizahi unsurlar mizah kuramları bağlamında değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, eksikliklere ve mizah kuramlarına göre ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma sonucuna göre atasözlerindeki saldırgan mizahın, işlevi ve hangi ilişkiler sonucu yaratıldığı tartışılmıştır. Tartışma sonucuna göre atasözlerinde var olan saldırgan mizahın, atasözlerinin taşıdığı mesaja dikkat çekmek, mesajın; anlaşılmasına, hatırlanmasına ve aktarılmasına yardımcı olmak gibi bir işlevi olduğu ayrıca saldırgan mizahın genellikle bir hayvan veya üreme ve boşaltım organlarıyla yapılan ilişkilendirmeler başta olmak üzere; küçük düşürmeye dönük bir anlayışla yaratıldığı tespit edilmiştir.

 

 • Aksan, D. (1996). Türkçenin Söz Varlığı. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Aksoy, Ö. A. (1988). Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü 1. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Baudelaire, C. (1997). Gülmenin Özü. (İ. Yalçın, Çev.) İstanbul: İris Yayıncılık.
 • Bergson, H. (2011). Gülme. (Y. Avunç, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Çobanoğlu, Ö. (2003). Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü. Ankara: AKM Yayınları.
 • Devellioğlu, F. (2010). Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın kitabevi.
 • Feingberg, L. (2004). Mizahın Sırrı. Millî Folklor(62), s. 10-113.
 • Freud, S. (1999). Espiri Sanatı. (E. Alkan, Çev.) İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 • Kortantamer, T. (2007). Temmuzda Kar Satmak. Ankara: Phoenix Yayınları.
 • Morreall, J. (1997). Gülmeyi Ciddiye Almak.(Ş. S. Kubilay Aysevener, Çev.) İstanbul.
 • Ong, W. J. (2010). Yazılı ve Sözlü Kültür: Sözün Teknolojileşmesi.(S. P. Banon, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Oruç, Ş. (2010). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Mizah Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 56-73.
 • Oy, A. (1972). Tarih Boyunca Türk Atasözleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Öngören, F. (1983). Türk Mizahı ve Hicvi. Ankara : İş Bankası Yayınları.
 • Özdolap, M. (2015). Mizah Tarzları ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi.Bilim Üniversitesi. İstanbul
 • Özünlü, Ü. (1999). Gülmecenin Dilleri.Ankara : Doruk Yayınları.
 • Sanders, B. (2001). Kahkahanın Zaferi- Yıkıcı Tarih Olarak Gülme. (K. Atakay. Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Yerlikaya, E. E. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları İle Algılanan Stres, Kaygı ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • TDK (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Basım evi.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Yayımlanma Tarihi Haziran 2018
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet Akgöl (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dile ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { soylemdergi412605, journal = {Söylem Filoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0502}, address = {Yusuf ÇETİN}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {74 - 85}, doi = {10.29110/soylemdergi.412605}, title = {Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi}, key = {cite}, author = {Akgöl, Ahmet} }
APA Akgöl, A . (2018). Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi. Söylem Filoloji Dergisi, 3 (1), 74-85. DOI: 10.29110/soylemdergi.412605
MLA Akgöl, A . "Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 74-85 <http://dergipark.gov.tr/soylemdergi/issue/37705/412605>
Chicago Akgöl, A . "Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi". Söylem Filoloji Dergisi 3 (2018): 74-85
RIS TY - JOUR T1 - Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi AU - Ahmet Akgöl Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29110/soylemdergi.412605 DO - 10.29110/soylemdergi.412605 T2 - Söylem Filoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 85 VL - 3 IS - 1 SN - -2548-0502 M3 - doi: 10.29110/soylemdergi.412605 UR - http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.412605 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Söylem Filoloji Dergisi Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi %A Ahmet Akgöl %T Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi %D 2018 %J Söylem Filoloji Dergisi %P -2548-0502 %V 3 %N 1 %R doi: 10.29110/soylemdergi.412605 %U 10.29110/soylemdergi.412605
ISNAD Akgöl, Ahmet . "Atasözlerinde Saldırgan Mizah Tarzının İşlevi". Söylem Filoloji Dergisi 3 / 1 (Haziran 2018): 74-85. http://dx.doi.org/10.29110/soylemdergi.412605