Kapak Resmi
0     |     0
Arşiv

Sportif Performans Araştırmaları Dergisi yılda üç kez yayımlanan, yaygın süreli ve hakemli bir dergidir. Dergi, Türkçe olarak Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanındaki özgün araştırma makaleleri ile derlemeleri yayınlar.

59675c51f0851.jpg