Yıl 2017, Cilt 17, Sayı 39, Sayfalar 59 - 74 2017-12-25

AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI
Investigation of Family Functionality with Marital Satisfaction

MERVE ÇALIŞKAN [1]

200 528

Bu çalışmanın amacı evli bireylerin aile işlevsellikleri ile evlilik doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir.  Araştırmanın çalışma grubunu 19-66 yaş aralığında (=34.74, Ss= 8.94)  olan evli 135 (%66.83) kadın ve 67 (%33.17) erkek olmak üzere 202 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Aile Değerlendirme Ölçeği (Bulut, 1990) ve Evlilik Yaşamı Ölçeği (Tezer, 1996) kullanılmıştır. Veri analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu ve Çoklu Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, evlilik doyumu ile aile işlevselliği ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca yapılan analizler sonucunda evlilik doyumunun %42’sinin aile işlevselliği alt boyutları tarafından açıklandığı söylenebilir. Evlilik doyumunu yordayan boyutlar önem sırasıyla roller, iletişim, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, problem çözme ve davranış kontrolü şeklindedir.

The aim of this study is to investigate the relationship between marrital satisfaction and family

functionality of married individuals. The sample were consisted of 202 participants including 135

female (66.83%) and 67 male (33.17%) whose age ranges from 19 to 66 years (X=34.74, SD= 8.94). As

data collection tools, Family Assesment Scale (Bulut, 1990) and Marital Life Scale (Tezer, 1996) were

administered to the participants. Pearson Moment Correlation, Multiple Linear Regression analyses

were conducted to analyse data. According to the results, a significant relationship between marital

satisfaction and family functioning and its sub-dimensions was found. In addition, the results also

indicated that a total of 42% of marital satisfaction was explained by the sub dimensions of family

functioning, which are namely roles, communication, affective responsiveness, affective involvement,

problem solving, and behavior control

 • Alacahan, O. (2010). Aile birliğini oluşturan faktörler ve işlevleri. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1), 289-298.
 • Alea, N., Vick, S.C. (2010). The first sight of love: relationship-defining memories and marital satisfaction across adulthood. Memory, 18(7), 730-742. DOI:10.1080/09658211.2010.506443
 • Ayub, M., Iqbal, S. (2012). The factors predicting marital satisfaction: a gender difference in pakistan. The International Journal of Interdisciplinary Social Science,6(7), 63-73.
 • Bulut, I.(1990). Aile değerlendirme ölçeği (Adö) el kitabı. Ankara: Özgüzeliş Matbaası.
 • Carr, A. (2006). Family therapy concepts, process and practice (2. bs.). England: John Wiley & Sons.
 • Chung, M.S. (2014). Pathways between attachment and marital satisfaction: the mediating roles of rumination, empatyh, and forvigeness. Personality and Individual Differences 70, 246-25.
 • Dalgleish, T.L, Johson, S.M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M.F., Wiebe, S., Tasca, G.A. (2015). Predictıng chance in marital satisfaction throughout emotionally focused couple therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 41(3), 276-291. Doi: 10.1111/jmft.12077
 • Ekşi, H., Kahraman, Z. (2012). Bir evlilik ve aile hayatı eğitim programının evli kadınlarda evlilik uyumuna ve aile sistemine etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 129-145.
 • Eskin, M. (2012). Evlilik terapisi için başvuran çiftlerin evlilik doyumu ve evlilik terapisiyle hakkındaki görüşleriyle ilişkili etmenler. Klinik Psikiyatri 15, 226-237.
 • Gholami, M. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral based group trainings on marital adjustment and satisfaction of married women. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 5(S3), 1149-1155.
 • Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2007). Family therapy an overview (7. bs.). United States of America: Thomson Brooks/Cole.
 • Gorman-Smith, D. Henry, D.B., Tolan, P.H. (2004). Exposure to community violence and violence perpetration: the protective effects of family functioning. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 33(3), 439-449.
 • Hallaç, S., Öz, F. (2014). Aile kavramına kuramsal bir bakış: a theoretical perspective of family concept. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 6(2), 142-153. Doi: 10.5455/cap.20130625102321
 • Henderson, C.E., Dakof, G.A., Schwartz, S.J., Liddle, H.A. (2006). Family functioning, self-concept, and problems. J Child Fam Stud, 15, 721- 73.DOI 10.1007/s10826- 006-9045-x
 • Kabasakal, Z. (2013). The effects of mother education programs on the functionaltiy, anger management and conflict solution levels of families. Eurosian Journal of Educational Research, 52,1-20.
 • Kaynak, B. D. (2014). İlişki çatışmalarında duygu ifade biçimleri:yatırım modeli açısından bir inceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Khalatbari, J., Ghorbanshiroudi, S., Azari, K.N., Bazleh, N., Safaryazdi, N. (2013). The relationship between marital satisfaction (based on religious criteria) and emotional stability. Procedia-Social and Behavioral Science, 84,869- 873.
 • Matejevic, M., Jovanovic, D. (2011). The functionality of families with children with special needs from the systemic perspective. Philosophy, Sociology, Psychology and History, 10(1), 57-66.
 • Matejevic, M., Jovanovic, D., Lazarevic, V. (2014). Functionality of family relationships and parenting style in families of adolescents with substance abuse problems. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 128, 281-287.
 • McCreary, L.L., Dancy, B.L. (2004). Dimensions of family functioning: perspectives of low- income african american single-parent families. Journal of Marriage and Family 66, 690-701.
 • Meydan, F. (2010). İntihar girişiminde bulunan çocuk ve ergenlerin anne ve/veya babalarında psikopatoloji ve aile işlevselliğinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Meyers S.A., Varkey, S., Aguirre, A.M. (2012). Ecological correlates of family functioning. The American Journal of Family Therapy, 30, 257- 273.
 • Norgren, M.B.P., Souza, R.M., Kaslowlll, F., Hammerschmidt, V., Sharlin, V.S.A. (2004). Possível. [marital satisfaction in long-lasting marriages: a feasible construction.] Estudos de Psicologia (Natal), 9 (3), 575-584.
 • Oliveira, S.C., Paverini, S.C., Orlandi, F.S., Mendiondo, M. S. Z. (2014). Family functionality: a study of Brazilian institutionalized elderly individuals. Archieves of gerontology and Geriatrics 58, 170- 176.
 • Pakstis, D., Hsieh, P.C. (2015). How family leisure influences family functionality in single- parent families. Therapeutic Recreation Journal, 49(4), 331-335.
 • Povee, K, Robert, L, Bourke, J., Leonard, H (2012). Family funtioning in families with a child with down syndrome: a mixed methods approach. Journal of Intellectual Disability Research, 56(10), 961-973. Doi: 10.1111/j.1365- 2788.2012.01561.x
 • Rostami, M., Taheri, A., Abdi, M., Kermani, N. (2014). The effectiveness of insturcting emotion-focused approach in improving the marital satisfaciton in couples. Procedia- Social and Behavioral Sciences 114, 693-698.
 • Sharif, F., Soleimani, S., Mani, A., Keshavarzi (2012). The effect of conflict resolution training on marital satisfaction in couples referring to counseling centers in Shiraz, southern Iran. IJCBNM,1(1), 26-34.
 • Sperry, L. (2004). Assesment of couples and families: contemporary and cutting-edge strategies. New York: Brunner-Routledge.
 • Temel, Z. (2011). Suça yönelmiş çocuklarda aile işlevselliğinin belirlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Tezer, E. (1996). Evlilik ilişkisinden sağlanan doyum: evlilik yaşamı ölçeği. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(7), 1-7.
 • Thenmozhi, S, 2015. Relationship between marital satisfaction, self efficacy and work engagement among male employees in the ITES sector. Annamalai International Journal of Business, 69-73.
 • Turğut M., Feyzioğlu, D. (2014). Türkiye aile yapısı araştırması tespitler, öneriler. İstanbul, Çizge Tanıtımm ve Kırtasiye.
 • TÜİK, (2015). İstatistiklerle Aile. Haber Bülteni, Sayı:18624, Mayıs. www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18624
 • Walsh, F. (2012). Normal Family Processes: Growing Diversity And Complexity. Froma Walsh (Ed). The Guilford Press, New York.
 • Yucel, D., Koydemir, S. (2015). Predictors of marital satisfaction ın north cyprus: exploring the gender effects. Journal of Family Studies, 21(2), 120-143. http://dx.doi.org/10.1080/13229400.2015.1017908
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran-Aralık
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: MERVE ÇALIŞKAN
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { spcd337721, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, address = {Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {59 - 74}, doi = {10.21560/spcd.v17i33911.337721}, title = {AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, MERVE} }
APA ÇALIŞKAN, M . (2017). AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 17 (39), 59-74. DOI: 10.21560/spcd.v17i33911.337721
MLA ÇALIŞKAN, M . "AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 17 (2017): 59-74 <http://dergipark.gov.tr/spcd/issue/33911/337721>
Chicago ÇALIŞKAN, M . "AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 17 (2017): 59-74
RIS TY - JOUR T1 - AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI AU - MERVE ÇALIŞKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21560/spcd.v17i33911.337721 DO - 10.21560/spcd.v17i33911.337721 T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 74 VL - 17 IS - 39 SN - 2148-9424- M3 - doi: 10.21560/spcd.v17i33911.337721 UR - http://dx.doi.org/10.21560/spcd.v17i33911.337721 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI %A MERVE ÇALIŞKAN %T AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI %D 2017 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424- %V 17 %N 39 %R doi: 10.21560/spcd.v17i33911.337721 %U 10.21560/spcd.v17i33911.337721
ISNAD ÇALIŞKAN, MERVE . "AILE İŞLEVSELLIĞININ EVLILIK DOYUMUYLA İNCELENMESI". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 17 / 39 (Aralık 2017): 59-74. http://dx.doi.org/10.21560/spcd.v17i33911.337721