Spiritual Psychology and Counseling
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-9675 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) | http://spiritualpc.net/

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve bunlarla ilgili araştırma konuları derginin yayın kapsamına girmektedir. Derginin vizyonu, alanındaki bilimsel araştırma, kuram ve uygulama arasındaki bağları güçlendirmek, canlandırmak ve ulusal, uluslararası ve disiplinler arası bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır. SPC, bilimsel yöntem, etik ve bilimsel katkıların akademik sunumu ile ilgili uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası bir forum olmayı amaçlamaktadır.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.

Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte Türkçe makaleler de değerlendirme süreci sonunda İngilizce’ye çevrilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınmaktadır. Makale gönderimi ve tüm iletişimler için editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com e-posta adresleri kullanılmaktadır.

Spiritual Psychology and Counseling

e-ISSN 2458-9675 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) | http://spiritualpc.net/
Kapak Resmi

4.431

6.880

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve bunlarla ilgili araştırma konuları derginin yayın kapsamına girmektedir. Derginin vizyonu, alanındaki bilimsel araştırma, kuram ve uygulama arasındaki bağları güçlendirmek, canlandırmak ve ulusal, uluslararası ve disiplinler arası bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır. SPC, bilimsel yöntem, etik ve bilimsel katkıların akademik sunumu ile ilgili uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası bir forum olmayı amaçlamaktadır.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.

Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte Türkçe makaleler de değerlendirme süreci sonunda İngilizce’ye çevrilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınmaktadır. Makale gönderimi ve tüm iletişimler için editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com e-posta adresleri kullanılmaktadır.