Spiritual Psychology and Counseling
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-9675 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) | http://spiritualpc.net/

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve bunlarla ilgili araştırma konuları derginin yayın kapsamına girmektedir. Derginin vizyonu, alanındaki bilimsel araştırma, kuram ve uygulama arasındaki bağları güçlendirmek, canlandırmak ve ulusal, uluslararası ve disiplinler arası bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır. SPC, bilimsel yöntem, etik ve bilimsel katkıların akademik sunumu ile ilgili uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası bir forum olmayı amaçlamaktadır.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.

Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte Türkçe makaleler de değerlendirme süreci sonunda İngilizce’ye çevrilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınmaktadır. Makale gönderimi ve tüm iletişimler için editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com e-posta adresleri kullanılmaktadır.

Spiritual Psychology and Counseling

e-ISSN 2458-9675 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi) | http://spiritualpc.net/
Kapak Resmi

3.956

5.444

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular üzerinde yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve bunlarla ilgili araştırma konuları derginin yayın kapsamına girmektedir. Derginin vizyonu, alanındaki bilimsel araştırma, kuram ve uygulama arasındaki bağları güçlendirmek, canlandırmak ve ulusal, uluslararası ve disiplinler arası bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır. SPC, bilimsel yöntem, etik ve bilimsel katkıların akademik sunumu ile ilgili uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası bir forum olmayı amaçlamaktadır.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.

Derginin yayım dili İngilizcedir. Bununla birlikte Türkçe makaleler de değerlendirme süreci sonunda İngilizce’ye çevrilmesi kaydıyla değerlendirmeye alınmaktadır. Makale gönderimi ve tüm iletişimler için editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com e-posta adresleri kullanılmaktadır.

Cilt 3 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Maternal Spiritual Coping Scale: Development and Validation
  Sayfalar 9 - 21
  K. Gamze Yaman, Hatice Sanver Gürsoy, A. Nilgün Canel, Halil Ekşi
 2. The Spiritual Bypass Scale-Brazilian Adaptation: How Religious Affiliation, Age, and Gender Can Predict Levels of Psychological Avoidance and Spiritualizing
  Sayfalar 23 - 46
  Gabriela Picciotto, Jesse Fox, Craig S. Cashwell, Félix Neto
 3. Using Spiritual Genograms in Family Therapies
  Sayfalar 47 - 60
  Yahya Şahin
 4. Spiritual Interventions in Juvenile Delinquency
  Sayfalar 61 - 84
  Umut Kermen
 5. Spiritual Counseling for Bereaved Parents
  Sayfalar 85 - 106
  Nur Başer Baykal