Amaç

 • Yazım kurallarını (güncellendi) okuyunuz ve sisteme girdiğiniz bilgileri kontrol ediniz.
 • Editörlük, hatalı giriş yapılan ya da yazım kurallarına uymayan makalelere red verecektir.
 • Editörlük, tarafından kontrolü tamamlanmış makalelerin hakem süreci başlayacaktır.
 • Editörlük, gerekli gördüğünde makalelerde "iThenticate" taraması yapabilecektir.
 • Editörlük, makalelerin yayımlanma zamanında ve sırasında değişiklik yapabilir.
 • "Telif Formu" belgesi editör tarafından ayrıca istenecektir.
 • Arşivimiz için http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=17 adresinden faydalanabilirsiniz.

Kapsam

Dergimiz aşağıda belirtilen alanlarda makale kabul etmektedir:

 • Spor Yöneticiliği
 • Rekreasyon
 • Sporcu Sağlığı
 • Hareket ve Antrenman Bilimi
 • Beden Eğitimi Öğretmenliği