Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-5237 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul

Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/
Kapak Resmi

33.501

89.727

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul

Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Cilt 7 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Türk Bankacılık Sektöründe Cam Tavan Sorunu
  Sayfalar 1 - 8
  Ahmet Menteş
 2. The Effect of Personality Types A and B to the Alacrity for Job Embeddedness from Maslow's Hierarchy of Needs Perspective
  Sayfalar 9 - 23
  H.Tezcan UYSAL, M. Güçlü KAYHAN
 3. Türkiye'de Fındık Üretim Miktarı ve Fiyat İlişkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
  Sayfalar 24 - 41
  Nadide Hüsnüoğlu
 4. Yoksulluğun Giderilmesinde Sosyal Yardım Alan Yetişkinlerin Meslek Eğitimi
  Sayfalar 42 - 46
  Ahmet Kubaş
 5. Araştırma – Geliştirme’ye Bütçe Ayıran Şirketlerin Çok Değişkenli İstatistiksel Teknikler İle Analizi
  Sayfalar 47 - 54
  Dilek ALTAŞ, Selay Giray Yakut, Özlem Yorulmaz
 6. Investigating Fresh Fruit and Vegetables Losses at Contemporary Food Retailers
  Sayfalar 55 - 62
  M.Ömer AZABAĞAOĞLU
 7. The Contribution of ICT to Poverty Reduction: A Panel Data Evidence
  Sayfalar 63 - 75
  Rasim YILMAZ, Jülide Yalçınkaya Koyuncu
 8. Küresel Vatandaşlık: Belirsizlik Mi, Fırsat Mı?
  Sayfalar 76 - 81
  MİRAY ÖZDEN, ERTUĞRUL RECEP ERBAY
 9. THE DIFFERENCES IN CREATING RHYTHM IN TV SERIES
  Sayfalar 82 - 89
  Hakan UĞURLU
 10. Türkiyede’ki İllerin Kadın Temsiliyetine Göre Kümelenmesi: Optimal Ölçeklemeye Dayalı Kümeleme Analizi Yaklaşımı
  Sayfalar 90 - 98
  Seda BAĞDATLI KALKAN
 11. Üniversite Gençlerinin Duygu Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 99 - 121
  Semra TETİK, Bülent AKKAYA
 12. İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Beklentilerine Yönelik Sunulan Makro Trendler
  Sayfalar 122 - 133
  gül yılmaz
 13. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Darbe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 134 - 148
  YÜCEL ATİLA ŞEHİRLİ
 14. Girişimcilerin Yatırım Kararı Süreçleri
  Sayfalar 149 - 154
  Ahmet Kubaş
 15. A Research on Environmental Sustainability Practices in the Aviation Sector
  Sayfalar 155 - 171
  Güzide Karakuş, Emre KARŞIGİL, Leyla POLAT
 16. Temel Finansal Tablolar Analizinin Etkin Bir Vergi Denetimi Açısından Önemi
  Sayfalar 172 - 182
  Havva ARABACI, Fatih ÇAVDAR
 17. Puşkin’in Yevgeni Onegin Örneklemiyle Rus Kültür Ve Edebiyatında “Balo”
  Sayfalar 183 - 196
  Gülhanım Bihter YETKİN
 18. Marketing Strategies Followed by FMGC Companies and Suggestions for Better Brand Position in Turkey
  Sayfalar 197 - 203
  Yasemin Oraman, M. Ömer Azaboğlu
 19. İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamada Müşteri İlişkileri Yönetiminin Etkisi:Sigortacılık Alanında Bir Araştırma
  Sayfalar 204 - 218
  İlknur Kumkale, Mısra Pancaroğlu
 20. Döviz Kuru İle Faiz Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 2006-2018 Dönemi
  Sayfalar 219 - 230
  Sacit Sarı
 21. CUSTOMER CLUB MEMBERSHIP CARDS MANAGEMENT IN CONTEMPORARY FOOD RETAILERS
  Sayfalar 231 - 239
  M.Ömer AZABAĞAOĞLU, Yasemin Oraman
 22. Gümüş Sörfçüler: Yaşlıların İnternet Hakkındaki görüşleri, deneyimleri ve düşünceleri
  Sayfalar 240 - 254
  Haluk Birsen
 23. Kentler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Gerçekleştirilmesine Nasıl Yardımcı Olabilirler?
  Sayfalar 255 - 268
  Ertuğrul Recep Erbay, Miray Özden
 24. Çok Düzeyli Çalışmalarda Propensity Skor Yönteminin Kullanımı
  Sayfalar 269 - 282
  ELİF ÇİĞDEM ALTUNOK, DİLEK ALTAŞ, DENİZ KIRAÇ
 25. Dönüşen Radyo, değişen Dinleyici
  Sayfalar 283 - 290
  Özgül Birsen
 26. “Dans veya Bale’nin, Figüratif Soyutlama Çalışan Heykeltıraşlarımızın Yapıtlarında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 291 - 314
  derya uzun aydın