Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2147-5237 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Aims & Scope: Social Sciences Research Journal is the official journal of Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD). Publication type is the academic journal. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences defined in the classical sense, that is in the social sciences, the humanities, and the natural sciences (education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration). The journal serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul

Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/
Kapak Resmi

23.145

43.865

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Aims & Scope: Social Sciences Research Journal is the official journal of Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD). Publication type is the academic journal. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences defined in the classical sense, that is in the social sciences, the humanities, and the natural sciences (education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration). The journal serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul

Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Cilt: 7 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. İktidar ve Basın İlişkilerinde Yönetsel Güç
  Sayfalar 1 - 17
  Tan Baykal
 2. Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’de Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Ödemeler Dengesine Etkileri
  Sayfalar 18 - 40
  Umut Akduğan, Seyhun Doğan
 3. Ekonometride Yeni Bir Ufuk: Büyük Veri ve Makine Öğrenmesi
  Sayfalar 41 - 53
  Ebru Çağlayan Akay
 4. İlk Osmanlı Genel Seçim Uygulamalarına Hukuksal Açıdan Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 54 - 67
  Tan Baykal, Hülya Baykal, Mustafa Özbey
 5. A RESEARCH ON THE EFFECTS OF R & D BASED INNOVATION ACTIVITIES AND STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE
  Sayfalar 68 - 81
  Bülent Demir
 6. Validity of Purchasing Power Parity in Fragile Five Countries: The Bayesyen Unit Root Analysis
  Sayfalar 82 - 90
  Burcu Yıldırım Tıraşoğlu, Nilgün ÇİL
 7. A RESEARCH ON THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND PERFORMANCE APPRAISAL SYSTEM SATISFACTION ON INTENT TO LEAVE WORK
  Sayfalar 91 - 106
  Bülent Demir, Gülbeniz Akduman, Zeynep Hatipoğlu
 8. THE ROLE OF ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND WORK ENGAGEMENT
  Sayfalar 107 - 125
  Bülent Demir, Gülbeniz Akduman, Zeynep Hatipoğlu
 9. VHF EPIRB CİHAZI İLE İLGİLİ GMDSS MEVZUATININ İNCELENMESİ VE ALTERNATİF MEVZUAT ÖNERİLERİ
  Sayfalar 126 - 150
  Tayfun ACARER
 10. Örgütlerde Etkinlik ve Etkililik için Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
  Sayfalar 151 - 160
  Tan Baykal
 11. Kamu Konut Politikaları Açısından Türkiye’de Konut Maliyetleri ve Konut Arzı Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi
  Sayfalar 161 - 171
  Tan Baykal, Hüseyin Dikme, Rıdvan Karacan
 12. Kayıt Dışı İstihdamın Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 172 - 189
  HÜSEYİN KUTBAY
 13. Türkiye’de İlk Seçimler ve Yasal Dayanakları
  Sayfalar 190 - 205
  Tan Baykal
 14. Türk Halı Sanatının Gelişimi Çerçevesinde Halı Ticaretinin Türkiye Ekonomisindeki Boyutu
  Sayfalar 206 - 213
  Levent Çinko
 15. 1919 Seçimlerinin Türk Basınındaki Yansımaları
  Sayfalar 214 - 229
  Tan Baykal, Hülya Baykal, Mustafa Özbey
 16. Turizmde Pazarlama Eğitimi ile Pazarlama Etiği Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
  Sayfalar 230 - 245
  Tuba TÜRKMENDAĞ, Zafer TÜRKMENDAĞ, Azize HASSAN
 17. YAPAY SİNİR AĞLARI VE MONTE CARLO TREE SEARCH ALGORİTMASI İLE TAVLA OYUNU UYGULAMASI
  Sayfalar 246 - 261
  Emre EKİN, Ömer Çağatay AKDOĞAN
 18. Osmanlı Üretim İlişkileri Tartışmalarında Farklı Bir Yaklaşım: Hikmet Kıvılcımlı Örneği
  Sayfalar 262 - 276
  özkan aydar
 19. Malatya’da Katı Atık Yönetimi: Kentleşmenin Yerel Çevre Politikaları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 277 - 295
  Hakan Evin, Berkan Demiral
 20. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Yeterlilikleri
  Sayfalar 296 - 314
  Kaya Yıldız, Sevilay Yıldız
 21. Ege Bölgesi Tahtacılarına Ait Müzikal Unsurlar: Nefesler Ve Semahlar Aydın İli Örneği
  Sayfalar 315 - 321
  Rıza AKYÜREK