Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

e-ISSN 2147-5237 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Denta Florya ADSM Limited Company | http://www.socialsciencesresearchjournal.com/
Kapak Resmi

17.777

27.188

ISSN: 2147-5237 (Online)

International Journal


Publication Details for "Social Sciences Research Journal"


Aims & Scope: Social Sciences Research Journal is the official journal of Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD). Publication type is the academic journal. The principal purpose of the journal is to publish scholarly work in the social sciences defined in the classical sense, that is in the social sciences, the humanities, and the natural sciences (education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration). The journal serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Publisher information:

Denta Florya ADSM Limited Company (DENTAWORLD)/Florya Street, No: 41, Şenlikköy-Bakırköy/İstanbul

Bibliographic records: 12/2012 to present


Publication type: Academic Journal


Subjects: Social sciences include: Education, communication, geography, history, linguistics, psychology, anthropology, philosophy, philology, musicology, fine arts, sociology, archaeology, economics, international relations, social work, political science, international studies, business management, applied econometrics, applied statistics, law, public administration


Description: Serves as a publication medium for the solution of problems in the field of social sciences.


Frequency: Quarterly


Peer Reviewed: Yes

Cilt: 6 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 4 - Ara 2017
 1. Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları
  Sayfalar 1 - 10
  Havva ARABACI
 2. Sunflower Production and Agricultural Policies in Turkey
  Sayfalar 11 - 19
  Sema Konyalı
 3. The Association between Corruption and Globalization in African Countries
  Sayfalar 20 - 28
  Julide Yalçınkaya KOYUNCU, Mustafa ÜNVER
 4. Finansal Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Bir Regülasyon Analizi: Bankacılık Ürün ve Hizmet Ücretleri Düzenlemesi Örneği
  Sayfalar 29 - 44
  Ramazan BAŞ
 5. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Psikolojik Sözleşme İhlal Algılarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi Tekirdağ Örneği
  Sayfalar 45 - 58
  hasan cinnioğlu, Hamide Salha, hasibe yazıt
 6. Ortaokul Türkçe Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşımın Uygulanma Düzeyinin Değerlendirilmesi (Zonguldak İli Örneği)*
  Sayfalar 59 - 69
  Özcan GÖL
 7. İçeriden Öğrenenler Ticaretine Yaklaşımlar
  Sayfalar 70 - 82
  M.Fevzi Esen
 8. Motivasyon, Duygusal Emek, Duygusal Uyumsuzluk ve Etkileşim Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumu Çalışanları Üzerinde Araştırma
  Sayfalar 83 - 98
  Ali ACARAY, Ayşe GÜNSEL
 9. Zeka İşgücü Verimliliğini Artırır mı? Kesit Veri Kanıtı
  Sayfalar 99 - 115
  İsmail Hakkı İŞCAN, Cuneyt Koyuncu
 10. Tekirdağ İlinde Sanayileşme ve Çevre Yönetimi
  Sayfalar 116 - 121
  Ahmet Kubaş
 11. How Terrorist Attacks Affect Voter Turnout Rate In Turkey: Regional Analysis?
  Sayfalar 122 - 136
  Deniz Guvercin
 12. Bazı Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge Vergi Teşvik Sistemi
  Sayfalar 137 - 148
  ışıl fulya orkunoğlu şahin
 13. Teori ve Sosyal Arastirma
  Sayfalar 149 - 156
  Erdem Erciyes
 14. Trakya Bölgesinde Girişimcilik Ekosistemi ve Eğitimi
  Sayfalar 157 - 161
  Ahmet Kubaş
 15. BİR SAĞLIK TURİZMİ DESTİNASYONU OLARAK TRAKYA BÖLGESİ
  Sayfalar 162 - 178
  Gülüm Burcu Dalkıran
 16. Sinema İkonografisinde Kostüm ve Makyaj
  Sayfalar 179 - 190
  Nuray Hilal Tuğan
 17. Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusuna Asker Alımı (Hamid Sancağı ve Isparta Örneği)
  Sayfalar 191 - 213
  Evren Gökçe
 18. Ekonomik Büyüme – İhracat İlişkisi: 2001-2016 Türkiye Örneği
  Sayfalar 214 - 222
  Ayhan Aytaç
 19. Üniversite Öğrencilerinin Kent Marka İmajına Yönelik Algı ve Tutumları: Edirne İlinde Bir Uygulama
  Sayfalar 223 - 243
  EMEL GÖNENÇ GÜLER, Çağatay AKDOĞAN, Gamze YAKAR
 20. ZİYA GÖKALP’TE KADIN VE AİLE
  Sayfalar 244 - 252
  Ali ALBAYRAK
 21. Kaos: Örgütler İçin Bir Risk Mi Yoksa Bir Fırsat Mı
  Sayfalar 253 - 269
  Beris Artan Özoran
 22. İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCELİ-ESNEKLİK MODELİ VE PİYASA ARAÇLARININ İSTİHDAMA ETKİLERİ
  Sayfalar 270 - 286
  Seyhun DOĞAN, Mehmet Sencer GİRGİN
 23. THE EFFECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES AND RISK PERCEPTION ON COMPETITIVE ADVANTAGE
  Sayfalar 287 - 297
  Bülent Demir
 24. Bir Osmanlı Aydınının Düşünce Dünyası: Krikor Zohrab’la “Hayat, Olduğu Gibi”
  Sayfalar 298 - 309
  Rıfat Atay
 25. HÂRİCÎLERDE İDEOLOJİK FARKLILAŞMA ÖRNEĞİ: ACÂRİDE FIRKASI DOĞUŞU, GÖRÜŞLERİ VE YAYILIŞI
  Sayfalar 310 - 318
  Ömer Faruk TEBER, Ayşe Gül ÖZ
 26. Söylem, Temsil, Faillik ve Anlatı: Yeni Yoksulluk Literatürünün Bir Eleştirisi
  Sayfalar 319 - 330
  Yrd.Doç.Dr. Erdem Yörük
 27. Örgütsel Demokrasi ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişki: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Sayfalar 331 - 346
  Tahsin GEÇKİL, Nezahat KOÇYİĞİT
 28. Demokrasi Ekonomik Kalkınma İçin Ön Koşul Mudur?
  Sayfalar 347 - 358
  MİRAY ÖZDEN, ERTUĞRUL RECEP ERBAY
 29. Türkiye'de Kırmızı Et İşletmelerinin Kapasite Kullanım Oranlarına Göre Karşılaştığı Sorunların Analizi
  Sayfalar 359 - 369
  M.Ömer AZABAĞAOĞLU, Celal Demirkol