Kapak Resmi
44.710     |     138.177
Dergi Sayıları

SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707


Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir; Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal published biannually, in April and October.


Sahibi  |  Owner

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına  |  On behalf of Faculty of Letters

Prof. Dr. Eşref ABAY  (Dekan | Dean)


Baş Editör  |  Editor in Chief

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY


Editör  |  Managing Editor

Arş. Gör. Ender ÖZBAY


Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY            Prof. Dr. Bozkurt ERSOY            Doç. Dr. Lale DOĞERAkademik Danışma Kurulu  |  Academic Advisory Board

                                                                  Doç. Dr. Leyla ALPAGUT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Ayşe AYDIN (Sıtkı Koçman Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Serpil BAĞCI (Hacettepe Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Sedat BAYRAKAL (Uşak Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Svitlana BILYAYEVA (Ulusal Bilimler Akademisi, Kiev)

                                                                  Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Halit ÇAL (Gazi Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Ertan DAŞ (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Semra DAŞCI (Ege Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP (Ege Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP (Anadolu Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ (Akdeniz University, Antalya)

                                                                  Doç. Dr. Lale DOĞER (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Birsen ERAT (Adnan Menderes Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Nina ERGİN (Koç Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Ege Üniversitesi)

                                                                  Dr. Joachim GIERLICHS (Qatar National Library)

                                                                  Doç. Dr. Sevinç GÖK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Sakarya Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Kasım İNCE (Pamukkale Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Machiel KIEL (NIT) 
                                                                  Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Andreas KÜLZER (Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana)

                                                                  Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (İstanbul)

                                                                  Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN (Anadolu Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Gönül ÖNEY (İzmir)

                                                                  Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Mustafa ÖZER (Medeniyet Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK (Gazi Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. M. Sacit PEKAK (Hacettepe Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Şebnem TAMCAN PARLADIR (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Zeren TANINDI (Uludağ Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi & AKMED)

                                                                  Dr. Hans THEUNISSEN (Leiden Üniversitesi, Leiden)

                                                                  Doç. Dr. Emine TOK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Gül TUNÇEL (Gazi Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL (Ankara)

                                                                  Prof. Dr. Uşun TÜKEL (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Ceren ÜNAL (Celal Bayar Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL (İzmir)

                                                                  Doç. Dr. H. Sibel ÜNALAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Harun ÜRER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Grafik Tasarım - Mizampaj - Redaksiyon  |  Graphic Desing - Layout - Redaction

Arş. Gör. Ender ÖZBAY  (Tel: 0 232 3113927    E-mail: ender.ozbay@ege.edu.tr)


Yazışma Adresi  |  Correspondence Adress

Sanat Tarihi Dergisi Editörlüğü,

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,

35100, Bornova, İzmir, Türkiye

Faks: 0 232 388 11 02   ■   Tel: 0 232 3111330

E-Mail: sanattarihidergisi@gmail.com  ■  inci.kuyulu.ersoy@ege.edu.tr  ■    ozbayender@gmail.com


İnternet Sayfası  |  Internet Page

http://ulakbim.dergipark.gov.tr/std

http://dergipark.gov.tr/std

http://sanattarihi.ege.edu.tr/dergiler.htmlT.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679


Basım Yeri  |  Place of Publication: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İzmir, Türkiye.


İçerik Kullanım ve Paylaşım İlkesi

59d277a0f2b7b.png

(CC BY-NC-ND 4.0)

Sanat Tarihi Dergisi'nin içeriğindeki tüm makaleler Creative Commons <Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası> ile lisanslanmıştır.

Derginin içeriğini oluşturan makaleler veya makalelerin bazı bölümleri, kaynak göstermek kaydıyla, değişikliğe uğratılıp varyasyonu türetilmemek kaydıyla ve ticari amaçlarla kullanılmamak kaydıyla alıntılanabilir ve paylaşılabilir.

Ticari nitelikli kullanım ve paylaşımlar için öncelikle yazar ve yayıncıyla iletişim kurulmalıdır.

Akademik-bilimsel yayınlardaki kullanımlarda, alıntı ve esinlenmeler durumunda, bilimsel-akademik etik açısından "kaynak gösterme", "gönderme" ilkesine uyulması beklenmektedir.