Sanat Tarihi Dergisi

ISSN 1300-5707 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

63.061

183.314

SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707


Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir;

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.


Sahibi  |  Owner

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına  |  On behalf of Faculty of Letters (of Ege University)

Prof. Dr. Eşref ABAY  (Dekan | Dean)


Editörler   |   Editors

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY              Arş. Gör. Ender ÖZBAY


Yayın Kurulu  |  Editorial Board

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY            Prof. Dr. Bozkurt ERSOY            Doç. Dr. Lale DOĞER


Grafik Tasarım, Redaksiyon, Teknik Uygulamalar | Graphic Desing, Redaction, Tecnical implementations

Ender ÖZBAY  (Tel: 0 232 3115084    E-mail: ender.ozbay@ege.edu.tr, ozbayender@gmail.com)


Yazışma Adresi  |  Correspondence Adress

Sanat Tarihi Dergisi Editörlüğü,

Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,

35100, Bornova, İzmir, Türkiye

Faks: 0 232 388 11 02   ■   Tel: 0 232 3115084

E-Mail: sanattarihi.dergisi@gmail.com

Web: http://sanattarihi.ege.edu.tr/eng/yayinlar.html  &  http://dergipark.gov.tr/std


Basım Yeri  |  Place of Publication: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, İzmir, Türkiye.


T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 18679

XXVI-2, Ekim 2017 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. VAKFİYELERE GÖRE VÂKIF, BÂNİ, BİNÂ UNVAN VE SIFATLARI
  Sayfalar 193 - 219
  Dr. Nilgün Çevrimli
 2. KARAMANLILARIN SOY KÜTÜKLERİ: KARAMANLICA (GREK HARFLİ TÜRKÇE) KİTABELİ MEZAR TAŞLARI
  Sayfalar 221 - 241
  Cemal EKİN
 3. MANİSA SULTAN (MESİR) CAMİSİ’NİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 243 - 259
  Arş.Gör. Fatma Yelkenci Sert, Yrd.Doç.Dr. Halil İbrahim Alpaslan, Doç.Dr. Özgül Yılmaz Karaman
 4. SULTAN II. ABDÜLHÂMİD’İN SANAT HÂMİLİĞİ
  Sayfalar 261 - 293
  Dr. Ayşe ERSAY YÜKSEL
 5. ANNA KOMNENA’NIN ALEXIAD’INDA İSTANBUL SURDIŞI YERLEŞMELERİ
  Sayfalar 295 - 313
  Lale Yılmaz
 6. ANKARA DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA BULUNAN, SAİP TUNA’YA AİT “NÜ” İSİMLİ TABLONUN RESTORASYONU
  Sayfalar 315 - 331
  Dr. Berna ÇAĞLAR ERYURT, Prof.Dr. Bekir ESKİCİ
 7. MYNDOS (ASAR ADASI) GEÇ ANTİK DÖNEM SERAMİKLERİ
  Sayfalar 333 - 361
  Yrd.Doç.Dr. Sinan Mimaroğlu
 8. KAYSERİ ÇİFTE MEDRESE’DE GEVHER NESİBE DARÜŞŞİFASI’NIN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 363 - 377
  Dr. Mehmet KUTLU
 9. ANTİK PHRYGIA’DA BİZANS SİKKE DOLAŞIMI
  Sayfalar 379 - 393
  Doç.Dr. Zeliha Demirel-Gökalp
 10. I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SANAT DİLİNE ETKİLERİ; Max Beckmann’ın Die Hölle (Cehennem), Käthe Kollwitz’in Der Krieg (Savaş) Baskı Dosyaları
  Sayfalar 395 - 421
  Ali Şahan KURU
 11. PROF. NEJAT DİYARBEKİRLİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
  Sayfalar 423 - 431
  Fatma Nalan Türkmen
 12. PROF. NEJAT DİYARBEKİRLİ: BİR “HAREKET” VE DÜŞÜNCE ADAMI (17.06.1928 - 13.07.2017)
  Sayfalar 433 - 445
  Yaşar ÇORUHLU
 13. “DENİZLİ TESLİM BABA TEKKESİ” (Kitap Tanıtımı)
  Sayfalar 447 - 449
  Arş.Gör. Başaran Doğu GİTAL
Makale Gönder
İçerik Kullanım ve Paylaşım İlkesi

59d277a0f2b7b.png

(CC BY-NC-ND 4.0)

Sanat Tarihi Dergisi'nin içeriğindeki tüm makaleler Creative Commons <Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası> ile lisanslanmıştır.

Derginin içeriğini oluşturan makaleler veya makalelerin bazı bölümleri, kaynak göstermek kaydıyla, değişikliğe uğratılıp varyasyonu türetilmemek kaydıyla ve ticari amaçlarla kullanılmamak kaydıyla alıntılanabilir ve paylaşılabilir.

Ticari nitelikli kullanım ve paylaşımlar için öncelikle yazar ve yayıncıyla iletişim kurulmalıdır.

Akademik-bilimsel yayınlardaki kullanımlarda, alıntı ve esinlenmeler durumunda, bilimsel-akademik etik açısından "kaynak gösterme", "gönderme" ilkesine uyulması beklenmektedir.