Sanat Tarihi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Ege Üniversitesi |

SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir;

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

Sanat Tarihi Dergisi

ISSN 1300-5707 | e-ISSN 2636-8064 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1982 | Yayıncı Ege Üniversitesi |
Kapak Resmi

80.163

249.454

SANAT TARİHİ DERGİSİ

(JOURNAL OF ART HISTORY)

ISSN 1300-5707              e-ISSN 2636-8064


Sanat Tarihi Dergisi hakemli, bilimsel bir dergidir;

Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.


Journal of Art History is a peer-reviewed, scholarly, periodical journal

published biannually, in April and October.

XXVII-1, Nisan 2018 Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Tire Kutu Han Kazısı, Beylikler Ve Osmanlı Dönemi Seramikleri
  Sayfalar 1 - 33
  Hasan Uçar, Aygül UÇAR
 2. İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ortaya Çıkarılan Pişmiş Toprak Kalıp Parçalarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 35 - 51
  Vesile Belgin Demirsar Arlı, Şennur Kaya
 3. Tarihî Ahşap Bir Köprü: Çaykara - Eğridere Köyü Kiremitli Köprü
  Sayfalar 53 - 81
  Mehmet Sami BAYRAKTAR
 4. The Late Antique and Byzantine Road-Network In Western Anatolia: Some Additions To A Widely Ramified System [Batı Anadolu’da Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi Yol Ağı: Geniş Çapta Kollara Ayrılmış Yol Sistemine Bazı Eklemeler]
  Sayfalar 83 - 95
  Andreas - Külzer
 5. Mardin Çarşılarının Tarihî Ve Mimarî Özelliklerine Dair Tespitler
  Sayfalar 97 - 117
  Evindar Yeşilbaş
 6. Edirne Yemiş Kapanı ve Restitüsyon Önerisi
  Sayfalar 119 - 133
  Bozkurt ERSOY
 7. Üretken Bir Mimar Ve Ankara’da Modern Bir Bina: Bruno Taut ve Atatürk Lisesi
  Sayfalar 135 - 161
  Leyla ALPAGUT
 8. Uşak Merkez Köylerinde Yer Alan Çeşmelerin Tipolojisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 163 - 179
  Türkan Acar
 9. Alaşehir (Sülün Muslu Paşa) Hamamı
  Sayfalar 181 - 195
  Aygül UÇAR, Şakir ÇAKMAK, Hasan UÇAR
 10. Üsküdar Ayazma Camii Haziresindeki Mezar Taşları
  Sayfalar 197 - 249
  Sahure YARİŞ
 11. Bir Ana Mendieta Varmış, Bir Ana Mendieta Yokmuş
  Sayfalar 251 - 263
  Nur BALKIR
 12. 15 ve 16. Yüzyıl Mavi-Beyaz Seramikleri: Osmanlı, Safevi ve Çin Hanedanlığı Örneklerinin Üslup Bağlamında Karşılaştırılması
  Sayfalar 265 - 301
  Sevcan ÖLÇER
Makale Gönder
İÇERİK KULLANIMI ve PAYLAŞIM İLKESİ

59d277a0f2b7b.png

(CC BY-NC-ND 4.0)

Sanat Tarihi Dergisi'nin içeriğindeki tüm makaleler Creative Commons <Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası> ile lisanslanmıştır.

Derginin içeriğini oluşturan makaleler veya makalelerin bazı bölümleri (kaynak göstermek kaydıyla, değişikliğe uğratılıp varyasyonu türetilmemek kaydıyla ve ticari amaçlarla kullanılmamak kaydıyla) tam metin olarak okunabilir, pdf dokümanı olarak indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, içeriklerinde arama-tarama yapılabilir, link olarak paylaşılabilir, alıntılanabilir.

Fakat ticari nitelikli kullanım ve paylaşımlar için öncelikle yazar ve yayıncıyla iletişim kurulmalıdır. Bunun yanı sıra, akademik-bilimsel-yazınsal yayınlardaki kullanımlarda alıntı ve esinlenmeler konusunda kullanıcıların etik ilkeler ve telif hakları açısından dikkatli ve saygılı olmaları beklenmektedir.