Yayın Kurulu

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1037)


Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=824)


Doç. Dr. Lale DOĞER (Bizans Sanatı Anabilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1286)

Baş Editör

Prof.Dr. İnci KUYULU ERSOY

Turkey
inci.kuyulu.ersoy@ege.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: EGE UNIV

Editör

Arş.Gör. Ender ÖZBAY

Turkey
ozbayender@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi,Sanat
Hakkında: https://ege.academia.edu/Ender%C3%96zbay
Kurum: Ege Üniversitesi

Akademik Danışma Kurulu

                                                                  Prof. Dr. Ayşe AYDIN (Sıtkı Koçman Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Serpil BAĞCI (Hacettepe Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Sedat BAYRAKAL (Uşak Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Svitlana BILYAYEVA (Ulusal Bilimler Akademisi, Kiev)

                                                                  Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Halit ÇAL (Gazi Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN (Ankara Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Ertan DAŞ (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Semra DAŞCI (Ege Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP (Ege Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP (Anadolu Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Lale DOĞER (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Ege Üniversitesi)

                                                                  Dr. Joachim GIERLICHS (Qatar National Library)

                                                                  Doç. Dr. Sevinç GÖK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (Sakarya Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Kasım İNCE (Pamukkale Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Machiel KIEL (NIT) 
                                                                  Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Andreas KÜLZER (Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana)

                                                                  Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (İstanbul)

                                                                  Doç. Dr. Tarkan OKÇUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN (Anadolu Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Gönül ÖNEY (İzmir)

                                                                  Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Mustafa ÖZER (Medeniyet Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK (Gazi Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. M. Sacit PEKAK (Hacettepe Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Şebnem TAMCAN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Zeren TANINDI (Uludağ Üniversitesi)

                                                                  Dr. Hans THEUNISSEN (Leiden Üniversitesi, Leiden)

                                                                  Doç. Dr. Emine TOK (Ege Üniversitesi)

                                                                  Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR (Ege Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Ceren ÜNAL (Celal Bayar Üniversitesi)

                                                                  Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL (İzmir)

                                                                  Doç. Dr. H. Sibel ÜNALAN (Adnan Menderes Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Harun ÜRER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

                                                                  Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN (Mimari Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)