Yayın Kurulu

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1037)


Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Türk ve İslam Sanatları Anabilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=824)


Doç. Dr. Lale DOĞER (Bizans Sanatı Anabilim Dalı Bşk.)

(http://akademik.ege.edu.tr/?q=tr/bilgiler&id=1286)

Editör

Prof.Dr. İnci KUYULU ERSOY

Turkey
inci.kuyulu.ersoy@ege.edu.tr
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: EGE UNIV

Editör

Arş.Gör. Ender ÖZBAY

Turkey
ozbayender@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi,Sanat
Hakkında: https://ege.academia.edu/Ender%C3%96zbay
Kurum: Ege Üniversitesi

Akademik Danışma Kurulu

Doç. Dr. Leyla ALPAGUT (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe AYDIN (Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Serpil BAĞCI (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali BAŞ (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Seyfi BAŞKAN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Sedat BAYRAKAL (Uşak Üniversitesi)

Sadi BAYRAM (Vakıflar Genel Müdürlüğü) (Emekli)

Prof. Dr. Svitlana BILYAYEVA (Ulusal Bilimler Akademisi, Kiev)

Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Rüstem BOZER (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Şakir ÇAKMAK (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Halit ÇAL (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Muharrem ÇEKEN (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar ÇORUHLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.)

Yrd. Doç. Dr. Ertan DAŞ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Semra DAŞÇI (Ege Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Yekta DEMİRALP (Ege Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP (Anadolu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Lale DOĞER (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Remzi DURAN (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Birsen ERAT (Adnan Menderes Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman ERAVŞAR (Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Nina ERGİN (Koç Üniversitesi)

Öğr. Gör. Ferhat ERÖZ (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Bozkurt ERSOY (Ege Üniversitesi)

Dr. Joachim GIERLICHS (Qatar National Library)

Doç. Dr. Sevinç GÖK İPEKÇİOĞLU (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Dr. Kasım İNCE (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Gül İREPOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Machiel KIEL (NIT) 

Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.)

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Andreas KÜLZER (Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana)

Prof. Dr. Zeynep MERCANGÖZ (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM (İstanbul)

Doç. Dr. A. Tarkan OKÇUOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Nilüfer ÖNDİN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.)

Prof. Dr. Gönül ÖNEY (İzmir)

Prof. Dr. Yıldıray ÖZBEK (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa ÖZER (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Şenay ÖZGÜR YILDIZ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurşen ÖZKUL FINDIK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Sacit PEKAK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Yaşar Selçuk ŞENER (Gazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Şebnem PARLADIR (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeren TANINDI (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Oğuz TEKİN (Koç Üniversitesi & AKMED)

Dr. Hans THEUNISSEN (Leiden Üniversitesi, Leiden)

Doç. Dr. Emine TOK (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TUNÇEL (Ankara)

Prof. Dr. Gül TUNÇEL (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Uşun TÜKEL (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Hasan UÇAR (Ege Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Aygül UÇAR (Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Enst.)

Yrd. Doç. Dr. Çilem UYGUN (Mustafa Kemal Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Osman UYSAL (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Doç. Dr. Ceren ÜNAL (Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Rahmi Hüseyin ÜNAL (İzmir)

Doç. Dr. H. Sibel (ÜNALAN) ÖZDEMİR (Adnan Menderes Üniv.)

Doç. Dr. Harun ÜRER (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Zeynep YASA YAMAN (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Nurcan YAZICI METİN (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniv.)

İçerik Kullanım ve Paylaşım İlkesi

59d277a0f2b7b.png

(CC BY-NC-ND 4.0)

Sanat Tarihi Dergisi'nin içeriğindeki tüm makaleler Creative Commons <Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası> ile lisanslanmıştır.

Derginin içeriğini oluşturan makaleler veya makalelerin bazı bölümleri, kaynak göstermek kaydıyla, değişikliğe uğratılıp varyasyonu türetilmemek kaydıyla ve ticari amaçlarla kullanılmamak kaydıyla alıntılanabilir ve paylaşılabilir.

Ticari nitelikli kullanım ve paylaşımlar için öncelikle yazar ve yayıncıyla iletişim kurulmalıdır.

Akademik-bilimsel yayınlardaki kullanımlarda, alıntı ve esinlenmeler durumunda, bilimsel-akademik etik açısından "kaynak gösterme", "gönderme" ilkesine uyulması beklenmektedir.