STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi Türk Tabipleri Birliği tarafından birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin sürekli eğitimi için iki ayda bir yayımlanmaktadır.

STED / Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi

ISSN 1300-0853 | e-ISSN 2148-5348 | Periyot Yılda 6 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Türkiye Tabipleri Birliği |