Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, Sayfalar 1 - 7 2018-10-01

Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması

Mehmet Cihan Aydın [1] , Gamze Gelberi [2]

33 67

Dolgu barajlarda geçirimsizlik genelde dolgu içerisine yerleştirilen kil çekirdekle sağlanır. Ancak tam geçirimsizliği sağlayacak uygun nitelikteki kil bulmak veya ekonomik şekilde yakından temin etmek her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle kil çekirdekle birlikte geçirimsizliği sağlamak için farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Bu yöntemlerde biri de geçirimsiz endüstriyel malzemeler kullanmaktır. Ülkemizde pek tanınmayan fakat son yıllarda önemli bir malzeme olarak geotekstil kil malzemeler su mühendisliği alanındaki yapılarda geçirimsizliği temin etmek için kullanılmaya başlamıştır. DSİ 17.Bölge (Van) Müdürlüğü sınırları içerisindeki kil çekirdekli kaya dolgu tipindeki Morgedik Barajı inşaatı sırasında uygun evsafta kil malzeme bulunmadığından mevcut kil çekirdeğin Geosentetik Kil (GCL) ile takviyesi yapılmıştır. Bu uygulama Türkiye’de ilk olup geçirimsizliği sağlamak adına ekonomik bir çözüm sunmuştur. Bu çalışmada, Morgedik Barajında ilk kez kullanılan geotekstil katmanlar arasında kil teşkil edilerek imal edilen Geosentetik Kil malzemenin teknik detayları ve uygulama örnekleri üzerinde durulmuştur.

Geosentetik, kil, geçirimsizlik, kil çekirdek, kaya dolgu Baraj
  • DSİ (2011), Göletler Rehberi, Özcan DALKIR, DSİ, Mart 2011.
  • GEOPLAS (2014), Morgedik Barajı Mevcut Kil Dolgusunun GCL İle Takviye Edilmesi Raporu.
  • DSİ (2013), Morgedik Brajı Gövde Geçirimsiz Kil Çekirdek İyileştirme Detay Projeleri, DSİ Genel Müdürüğü.
  • Yılmaz, H. R. (2007), “Geosentetik Ürünlerin Geoteknik Mühendisliği Sorunlarının Çözümünde Kullanımı ve Sağlanan Faydalar”, TMMOB, İMO Adana Şubesi, 2.Geoteknik Sempozyumu, 22-23 Kasım, Bildiriler Kitabı, ss.433-447.
  • Koerner, R.M. (1999), “Designing With Geosynthetics”, Prentice Hall, New Jersey, 4th ed., 761p.
  • Yılmaz H.R., ve T. Eskişar (2004), “Toprak Dolgu Barajlarda Geosentetik Desteği Üzerine Bir İnceleme”, Birinci Ulusal Barajlar ve HES Semp., 1-3 Haziran, DSİ, İstanbul.
  • Yılmaz, H. R. (1993), “Geotekstillerin Toprak Dolgu Barajlarda Kullanım İmkan ve Avantajları Üzerine Bir Araştırma”, Dolgu Barajlar Yönünden Zemin Mek Prob Sempozyumu, DSİ Genel Müdürlüğü TAKK Dairesi Başkanlığı,İzmir, ss.163-175.
  • Akbulut, S., A. Gürses, S. Arasan, M. Korucu, ve Z. N. Kurt (2011), “Kil Tanelerin (Nanokil) Kristal Yapılarının Poliorganiklerle Desteklenerek Killerin Hidrolik Iletkenlik ve Mukavemet Özelliklerinin Iyileştirilmesi”. TÜBİTAK 107Y295No’lu Proje.
  • Kurt, Z. N. (2014), “Laboratuvarda Geliştirilen Nanokil-Kompozitlerin Bazı Geoteknik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması”, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Geoteknik Bilim Dalı. 170s.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5477-1033
Yazar: Mehmet Cihan Aydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8991-1086
Yazar: Gamze Gelberi

Bibtex @araştırma makalesi { su447165, journal = {Su Kaynakları}, issn = {1308-3228}, eissn = {2651-4745}, address = {Su Vakfı}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması}, key = {cite}, author = {Aydın, Mehmet Cihan and Gelberi, Gamze} }
APA Aydın, M , Gelberi, G . (2018). Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması. Su Kaynakları, 3 (2), 1-7. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/su/issue/39336/447165
MLA Aydın, M , Gelberi, G . "Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması". Su Kaynakları 3 (2018): 1-7 <http://dergipark.gov.tr/su/issue/39336/447165>
Chicago Aydın, M , Gelberi, G . "Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması". Su Kaynakları 3 (2018): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması AU - Mehmet Cihan Aydın , Gamze Gelberi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Su Kaynakları JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 2 SN - 1308-3228-2651-4745 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Kaynakları Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması %A Mehmet Cihan Aydın , Gamze Gelberi %T Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması %D 2018 %J Su Kaynakları %P 1308-3228-2651-4745 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Aydın, Mehmet Cihan , Gelberi, Gamze . "Morgedik Barajı Geçirimsizlik Problemi ve Çözüm Uygulaması". Su Kaynakları 3 / 2 (Ekim 2018): 1-7.