Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2458-9411 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'nde, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Çevre, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Aktüerya ve Tarım-Ormancılık bölümlerini içeren fen bilimleri alanında; Taksonomi, Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Mikoloji, Hidrobiyoloji, Entomoloji, Analitik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Tarım Bilimleri, Ormancılık, Tıbbi Bitkiler, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Nükleer Fizik ve Ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi

e-ISSN 2458-9411 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://fendergisi.selcuk.edu.tr/fen
Kapak Resmi

39.541

168.373

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi'nde, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, İstatistik, Çevre, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji, Biyokimya, Aktüerya ve Tarım-Ormancılık bölümlerini içeren fen bilimleri alanında; Taksonomi, Biyoçeşitlilik, Ekoloji, Koruma Biyolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji, Mikrobiyoloji, Viroloji, Mikoloji, Hidrobiyoloji, Entomoloji, Analitik Kimya, Organik Kimya, Biyokimya, Tarım Bilimleri, Ormancılık, Tıbbi Bitkiler, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Yüksek Enerji Fiziği, Nükleer Fizik ve Ekoturizm konuları üzerine araştırma ve derleme makaleler yayınlanır. Bunun yanı sıra dergimiz, evrensel bilime katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır.

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi uluslararası hakemli ve açık erişimli bir e-dergidir. Dergiye sadece Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir.

Cilt 44 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Amanos Dağları'nda Chrysopa Leach, 1815 Cinsinin Habitat Karakterizasyonu
  Sayfalar 1 - 7
  Hakan Bozdoğan, Ali Satar
 2. Doğal Streptococcus thermophilus İzolatlarında comX Gen Varlığına Bağlı DNA Transfer Frekansının Belirlenmesi
  Sayfalar 9 - 23
  Ferit Can YAZDIÇ, Altuğ KARAMAN, İsmail AKYOL, Mehmet Sait EKİNCİ, Emin ÖZKÖSE
 3. Türkiye’deki Tuber Türleri ve Tuber aestivum İçin Yeni Bir Lokalite
  Sayfalar 25 - 29
  SİNAN Alkan, Sinan Aktaş, Gıyasetiin Kaşık
 4. Honaz Dağı (Denizli) ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Otsu Bitki Türlerinin Süs Bitkisi Olarak Kullanım Olanağı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 31 - 49
  Ayşe Özdemir, Mehmet Çiçek
 5. Üniversite Öğrencilerinin Prospektüs Kullanma Bilinci ve Davranışlarının Araştırılması
  Sayfalar 51 - 62
  N. Fırat Özkan, Berna H. Ulutaş
 6. Örümceklerde (Ordo: Araneae) farklı muhafaza koşullarının DNA Sekanslama ve Barkotlama Analizleri Üzerine Etkileri
  Sayfalar 63 - 68
  adile akpınar, Rufana Mammadova, Derya Arslan, Aynur Yüncü
 7. Spartium junceum L. (Katırtırnağı)’ın Kimyasal Kompozisyonu ve Proantosiyanidin Özellikleri
  Sayfalar 69 - 77
  Nejdet ŞEN, Hilal KARAKIŞ
 8. Bilyeli Öğütme Süresinin Garnet Benzeri Li7La3Zr2O12 Li-iyon İletkeninin Sentezine Etkisi
  Sayfalar 79 - 86
  Sevda Aktaş, Osman Murat Özkendir, Ülfet Atav, Şule Ateş, Gültekin Çelik
 9. Altın Otu (Helichrysum arenarium) ve Fesleğen (Ocimum basilicum) Bitkilerinin Sinek Kovucu Özelliklerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 87 - 94
  Nejdet ŞEN, Anıl ERMİŞLER
 10. Yüzey Sularında Bulunan Klebsiella pneumoniae'nin Özgül Olarak BelirlenmesindeTaqman RTi-PCR Yönteminin Uygulanması
  Sayfalar 95 - 106
  Esen Tutar, Kübra Sueda Akıncı, İsmail Akyol
Makale Gönder
TELİF HAKKI FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

HAKEM ÖNERİ FORMU

Lütfen buraya tıklayın.

YAYIN İLKELERİ

Lütfen buraya tıklayın.