Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9435 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |

    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9435 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

70.805

419.793

    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Sayı 42 - Ara 2017
 1. Herbert Samuel döneminde Filistin'e Yahudi Göçleri (1920-1925)
  Sayfalar 1 - 18
  Can DEVECİ
 2. KURULUŞUNDAN ŞEMSÜ’L-MÜLÛK İSMAİL’İN ÖLÜMÜNE KADAR DIMAŞK ATABEGLİĞİ VE BÖLGEDE SURİYE-IRAK (MUSUL ATABEGLİĞİ) REKABETİ
  Sayfalar 19 - 26
  İlhan Erdem
 3. Adana Arkeoloji Müzesi’ndeki Misis (Mopsuestia) Lahdi
  Sayfalar 27 - 44
  AYŞE AYDIN
 4. KUZEYBATI PISIDIA BÖLGESİ (SELEUKEIA, APOLLONIA, TYMANDOS VE KONANA) ALINLIKLI MEZAR STELLERİ
  Sayfalar 45 - 66
  Çağatay Çelik
 5. Eski Smyrna'nın Keşfi
  Sayfalar 67 - 78
  Duygu Akar Tanrıver
 6. Phokaia’dan Bir Dokuma Ağırlığı
  Sayfalar 79 - 84
  Murat FIRAT
 7. Teke Yöresi Endemik Bitkilerinin Sıcaklık ve Yağış Faktörleri ile İlişkisi
  Sayfalar 85 - 98
  Seda Kaya, Çetin Şenkul
 8. BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-
  Sayfalar 99 - 112
  Cafer Gariper
 9. Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn’unda Anlatı Düzlemleri
  Sayfalar 113 - 130
  Kadriye Yılmaz, Emine Candan İri, Hatice Gezer
 10. KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 131 - 140
  Kağan GARİPER
 11. Hitopadeşa'da Kadın Motifi
  Sayfalar 141 - 146
  şengül demirel
 12. KÜLTÜR SOSYOLOJİSİNDE METODOLOJİ TARTIŞMALARI: İDEOLOJİ OLARAK KÜLTÜR VE EYLEM OLARAK KÜLTÜR
  Sayfalar 147 - 160
  Barış Çağırkan
 13. Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu
  Sayfalar 161 - 182
  Hıdır Önür
 14. Bauman’ın Sosyolojisi ve (Sosyal) Bilime Bıraktığı Miras
  Sayfalar 183 - 198
  Muhammet Ertoy, Haydar Yalçın
 15. MORÇATI VE ŞEFKAT-DER ÖRNEĞİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ
  Sayfalar 199 - 226
  SONGÜL SALLAN GÜL, BÜŞRA ÖZEN, ÖZLEM KAHYA NİZAM
 16. Bologna Süreci, Avrupalılaşma ve TÜrk Yükseköğretimi: Alandan Bir Araştırma
  Sayfalar 227 - 246
  Devrim Vural Yılmaz, Alper Tütünsatar