Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9435 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |

    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9435 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi |
Kapak Resmi

94.722

593.488

    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Sayı 44 - Ağu 2018
 1. Evaluation of Industrialization Effects on Urbanization and Heat Island Formation Using Remote Sensing Technologies; A Case of Istanbul Bağcılar District
  Sayfalar 1 - 13
  Gülcan Sarp, Kadir Temurçin, Yolcu Aldırmaz
 2. TÜRKÜLERDE ERZURUM. BİR ŞEHİR KİMLİĞİ ÇALIŞMASI
  Sayfalar 14 - 25
  Alpaslan Aliağaoğlu
 3. Süleyman Demirel Döneminde (1965-1971) Üniversitelerde Fiziki Kapasitenin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar
  Sayfalar 26 - 39
  Kadir Kasalak, Şengül Büyükboyacı
 4. 998 ve 1112 Numaralı Tapu Tahrir Defterlerine Göre Siirt Vakıfları (1526-1566)
  Sayfalar 40 - 61
  Uğur DEMLİKOĞLU
 5. Fransız İhtilali’nin Osmanlı İmparatorluğu’na Etkileri
  Sayfalar 62 - 79
  Mehmet Ali Karaman
 6. Türk Düşüncesinin Önemli Aydınlarından Ahmet Mithat Efendi’nin Toplum Felsefesi Açısından Bir Hikâye İncelemesi: “Felsefe-i Zenan”
  Sayfalar 80 - 88
  Nurten Kiriş Yılmaz, Savaş Kayan
 7. Örgütsel Değişimin Yönetilmesi Bağlamında "Çevre - Uyum İlişkisi." Yeni Kurumsal Kuram ile Kaynak Bağımlılığı Kuramları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Sayfalar 89 - 102
  Ahmet Yıldırım
 8. Bir Etik İhlal Olarak Hasta ve Terapist Arasındaki Cinsel İlişkiler
  Sayfalar 103 - 110
  BAHADIR OKTAY, Fatma OKTAY
 9. Batı Resminde Yeme-İçme Konulu Sahnelerin Menşei Üzerine Bir Değerlendirme (Ortaçağ’ın Başlangıcından Barok Dönemin Sonuna Kadar)
  Sayfalar 111 - 138
  Muzaffer Yılmaz
 10. III. MURAD’A SUNULAN CİHAD-NÂME’NİN MÜELLİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 139 - 150
  Filiz Duman, Selami TURAN
 11. Taşkın Risk Haritalarında AHP Yönteminin Uygulanması: Aksu Çayı Havzası Örneği
  Sayfalar 151 - 176
  AHMET TOKGÖZLÜ, Efekan ÖZKAN
 12. ÇORUM VE ÇEVRESİNDE ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ DÜŞÜNCE VE KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BAZI YAPILAR ÜZERİNE YORUMLAMALAR
  Sayfalar 177 - 200
  Mustafa Kemal Şahin
 13. TRABZON DERNEKPAZARI YENİCE KÖYÜ’NDE TARİHİ AHŞAP BİR KÖPRÜ
  Sayfalar 201 - 219
  Mehmet Sami Bayraktar
 14. Zeugma'dan Bir Geç Roma Definesi
  Sayfalar 202 - 207
  Hüseyin Köker