Başeditör
Ad: Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN
E-posta: kadirtemurcin@sdu.edu.tr
Adres:

Süleyman Demirel Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Doğu Kampüsü ISPARTA