Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sicilya Adası, 9. asırda Müslümanlar tarafından fethedilmiştir. Müslümanlar, fetihten sonra İtalya’ya da akınlar düzenlemişlerdir. 11. asırda Normanlar tarafından istila edilene kadar Müslümanların elinde olan adada İslam kültürü egemen olmuştur. Müslümanların, başka dinlerin mensuplarına karşı geliştirdikleri dini tolerans kültürü, Normanlar döneminde de devam ettirilmiştir. Bu dönemden itibaren bu hoşgörüden yararlananlar ise Müslümanlar olmuşlardır. Daha zayıf olmakla birlikte Normanlar döneminde de önemli bir nüfuza sahip olan Müslümanlar, doğunun bilgeliğinin ve bilimsel tecrübesinin Sicilya’dan Avrupa’ya aktarılmasına önemli katkı sağlamışlardır. II. Friedrich dönemi, sözü edilen tolerans kültürüyle birlikte, Avrupa’nın Müslümanlardan bilimsel alanda sağladığı yararın zirveye ulaştığı dönemdir. II. Friedrich’in ölümünden sonra ise Müslümanlara karşı mevcut olan himaye ve tolerans siyasetinin yavaş yavaş sona erdiği bir döneme girilmiştir. Nihayet 14. asrın başından itibaren Papa ve Sicilya’nın yeni hâkimi Fransız Anjou hanedanı tarafından uygulanan baskılar, katliamlar ve Hristiyanlaştırma siyaseti, zamanla Müslüman nüfusun Sicilya ve İtalya’da yok olmasıyla sonuçlanmıştır.
İtalya
 • ABULAFIA, David S. H., “The End of Muslim Sicily”, Muslims under Latin Rule 1100-1300, Editor: James M. Powell, Princeton 1990, s. 103-133.
 • ABULAFIA, David, Herrscher zwischen den Kulturen. Friedrich II. von Hohenstaufen, İngilizce’den çeviren Karl Heinz Siber, Berlin 1991.
 • AHMAD, Aziz, A History of Islamic Sicily, Edinburgh 1975.
 • ALMOND, Ian: Two faiths, one banner: when Muslims marched with Christians across Europe's battlegrounds, London 2009.
 • COLLENUCCIOS, Pandolfo, “Aus der geschichte des Königreichs Neapel”, Kaiser Friedrich II. Sein Leben in zeitgenössischen Berichten, ausgewählt und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von Klaus J. Heinisch, München 1969, s. 234-267.
 • EICKELS, Klaus van, “Herrscher zwischen den Kulturen?”, Kaiser Friedrich II. (1194 - 1250): Welt und Kultur des Mittelmeerraums, Begleitband zur Sonderaustellung im Landesmuseum für Natur und Mensch, Ed.: Mamoun Fanza, Mainz 2008, s. 66-81.
 • FARREL, Joseph, Sicily, A Cultural History, Oxfort 2012.
 • GABRIELI, Francesco, “Friedrich II. und die Kultur des Islam”, Stupor Mundi. Zur Geschichte Friedrichs II. von Hohenstaufen, editör: Gunther G. Wolf, Darmstadt 1982, s.76-94.
 • GOLDMANN, Gerhard, Deutscher Kaiser und Muslim? Über die Beziehungen Friedrichs II. von Hohenstaufen zum Islam, 3. Auflage, Norderstedt 2012.
 • GRÜNDEL, Eva, Tomek, Heinz, DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Sizilien, Köln 2015.
 • HEINISCH, Klaus J. (Ed.), Kaiser Friedrich II. in Briefen und Berichten seiner Zeit, Darmstadt 1968.
 • HORST, Erberhard, Friedrich der Staufer. Die Biographie, München 2000.
 • HORST, Eberhard, Der Sultan von Lucera: Friedrich II. und der Islam, München 2009.
 • LEDER, Stefan, “Der Kaiser als Freund der Muslime”, Kaiser Friedrich II. (1194-1250): Welt und Kultur des Mittelmeerraums. Begleitband zur Sonderausstellung im Landesmuseum für Natur und Mensch, Editör: Mamoun Fanza, Mainz 2008, s. 82-91.
 • METCALFE, Alex, The Muslims of Medieval Italy, Edinburgh 2009.
 • NETTE, Herbert, Friedrich von Hohenstafen, in Selbstzeunissen und Bilddokumenten, Hamburg 1975.
 • NIESE, Hans, Zur Geschichte des geistigen Lebens am Hofe Kaiser Friedrichs II., unveränderter repografischer Nachdruck aus: Historische Zeitschrift, 108. Band (Dritte Folge – 12. Band) 1912, s. 473-540, Darmstadt 1967.
 • PARIS, Matthäus von, “Aus der Chronik des Matthäus von Paris”, Kaiser Friedrich II. Sein Leben in zeitgenössischen Berichten, ausgewählt und mit einem Nachwort und Anmerkungen versehen von Klaus J. Heinisch, München 1969, s. 54-171.
 • RADER, Olaf B., Der Sizilianer auf dem Kaiserthron. Eine Biographie, 4. durchgelesene Auflage, München 2012.
 • SCHALLER, Hans Martin, Kaiser Friedrich II. Verwandler der Welt, Göttingen-Berlin-Frankfurt 1964.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Yıldız
E-posta: yyildiz78@hotmail.de
Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil285833, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {67 - 88}, doi = {}, title = {15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar}, key = {cite}, author = {Yıldız, Yusuf} }
APA Yıldız, Y . (). 15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 67-88. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/30204/285833
MLA Yıldız, Y . "15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 67-88 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/30204/285833>
Chicago Yıldız, Y . "15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 67-88
RIS TY - JOUR T1 - 15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar AU - Yusuf Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 88 VL - IS - 40 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar %A Yusuf Yıldız %T 15. Yüzyıla Kadar Sicilya ve İtalya'da Müslümanlar %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 40 %R %U