A Roman Building in Akcakoca
Akçakoca'da Bir Roma Yapısı

Emre Okan [1] , Züleyha Kartal Önemli [2]

260 533

Akçakoca is a small district located on Western Black Sea coast. This place, which is built on ancient Diapolis, bound to Duzce province. Although it is one of the important  harbour citis in Bithynia Region, all of ancient literature, it just mentioned in Periplus Maris Exterii of Marcianus. In the mean time, Diapolis, in ancient time,was also used as a harbour of ancient city of Prusias ad Hypium which was founded on a sheltered hill near ancient Hypios River by Heraclean colonists. In 2016, in a private land near Genoese Castle, the remains of an ancient building was recovered by archaeologists of Konuralp Muesum and with this discovery significiant results for this region's archaeology has been revelaed. During the excavations, in the 24 cm layer over the floor, human skeletons and the numerous archaeological artefacts were found. Probably this builging was used as a grave or bone collection area from 1st-2nd cent. AD to 4th-5th cent. AD. when the archaeological artfeacts were analysed.  The archaeological material found in this square planned structure is also important to show that the relationship between Diapolis and  the different regions of Roman Empire.  

Akçakoca, Batı Karadeniz kıyısında yer alan küçük bir ilçedir. Düzce İline bağlı bu ilçe, Dia/Diaspolis antik kentinin üzerine inşa edilmiştir. Diapolis, Antik Bithynia Bölgesi'nin bir liman yerleşimi olmasına rağmen, tüm antik metinler içinde yalnızca Marcianus'un Periplus Maris Exteri isimli seyahat kitabında bahsedilir. Bu liman İ.Ö. 5. yüzyılda Herakleia'yı kuran kolonistler tarafından Melen Nehri kenarındaki korunaklı bir tepe üzerine kurulmuş Prusias ad Hypium kentinin limanı işlevini de görmüştür. 2016 yılında, Akçakoca Ceneviz Kalesi yakınlarındaki bir şahıs arazisinde, Konuralp Müzesi uzmanları tarafından yapılan sondaj kazılarında, bölge arkeolojisi adına önemli sonuçları beraberinde getiren bir yapı bulundu. Bu yapının içinde gerçekleştirilen kazılarda, 25 cm lik seviyede insan iskeletleri ve çok sayıda arkeolojik malzeme bulundu. Arkeolojik malzeme incelendiğinde, yapının en erken İ.S. 1-2. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı ve olasılıkla İ.S. 4. veya 5. yüzyılda kullanımının sona erdiği anlaşıldı. Yapıdan ele geçen arkeolojik materyal, Diapolis'in yapının kullanıldığı dönemde, Roma İmparatorluğu'nun farklı bölgeleriyle olan ilişkisini  göstermesi açısından da önemlidir. 

  • ATİLA, C.-GÜRLER, B. "Bergama Müzesi Cam Eserleri", 26. AST, 1.Cilt, Ankara 2008, 23-36.
  • ATİLA, C.-GÜRLER, B. Bergama Müzesi Cam Eserleri, 2009.
  • BONIFAY, M. "Observations sur la typologie des lampes africaines (IIe.-VIIe siécle)", In : L. Chrzanovski (dir.), Lychnological Acts 1. Actes du 1er Congrès international d’études sur le luminaire antique (Nyon-Genève, 29.IX - 4.X.2003) (Monogr. Instrumentum, 31), Montagnac 2005, 31- 38, Pl. 12-16.
  • CİVELEK, A. "Phokaia'da Bir Volütlü Kandil Atölyesi", Coll.An.VII, 2008, 115- 135.
  • CRNOBRNJA, A. N., Cult Purpose of Roman Lamps in Moesia Superior, Ed. Miroslav Lazić, Belgrade 2006, 54-55.
  • DE GRAAUW, A., Ancient Ports and Harbours, Vol. 1 The Catalogue. 4th Edition, January 2014.
  • DENEAUVE, J. Lampes de Carthage, CNRS, Etudes d’Antiquités Africaines, Paris 1969.
  • DEREBOYLU, E. "Daskyleion Kabartmalı Kâseleri ve Batı Yamacı Kapları", Varia Anatolica XV, 2003, 55-63.
  • FIRAT, M. - METİN, H. "Isparta Arkeoloji Müzesi Envanterinde Yer alan Bir Grup Kandil", ADerg (ismail Fazlıoğlu Anısına) XVII, 2011, 143-154.
  • FONTANA YILMAZ, S. "Tios Kırmızı Astarlı İnce Roma Seramiği", İçinde: Zonguldak'ta Bir Antik Kent: TIOS. 2006-2012 Arkeolojik çalışmaları ve Genel Değerlendirme, (Eds) Sümer Atasoy- Şahin Yıldırım, 2015, 306- 360.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emre Okan
Kurum: Düzce Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Züleyha Kartal Önemli
Kurum: Düzce Konuralp Müzesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil297752, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {89 - 113}, doi = {}, title = {Akçakoca'da Bir Roma Yapısı}, key = {cite}, author = {Kartal Önemli, Züleyha and Okan, Emre} }
APA Okan, E , Kartal Önemli, Z . (). Akçakoca'da Bir Roma Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 89-113. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/30204/297752
MLA Okan, E , Kartal Önemli, Z . "Akçakoca'da Bir Roma Yapısı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 89-113 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/30204/297752>
Chicago Okan, E , Kartal Önemli, Z . "Akçakoca'da Bir Roma Yapısı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 89-113
RIS TY - JOUR T1 - Akçakoca'da Bir Roma Yapısı AU - Emre Okan , Züleyha Kartal Önemli Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 113 VL - IS - 40 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Akçakoca'da Bir Roma Yapısı %A Emre Okan , Züleyha Kartal Önemli %T Akçakoca'da Bir Roma Yapısı %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 40 %R %U
ISNAD Okan, Emre , Kartal Önemli, Züleyha . "Akçakoca'da Bir Roma Yapısı". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 40 89-113.