Bu çalışma çerçevesinde, hiç kuşkusuz sinemayı sinema yapan önemli yönetmenlerden biri olan, Jean Luc Godard’ın 2004 tarihli, Müziğimiz (La Notre Musique) filmi, postmodern etik kavrayışı zemininde yorumlanmıştır. Godard’ın “Müziğimiz” filmi ile  Bauman ve Lévinas’ın yaklaşımları arasında varsayılan ilişki ve bağlantılar bağlamında  incelenmiştir. Belirli sosyal olguların ve problemlerin tartışılmasında yazılı metinler kadar bir sanat dalı olarak filmsel anlatının da önemli olduğu ve filmlerin ve yönetmenlerin sosyal bilimcilere söyleyecek çok şeyi olduğu vurgulanmıştır.

 

J.L.Godard, Sinema, Müziğimiz Filmi, Modernite
 • AUGE, M.(1997). Yer-olmayanlar, (çev: Hülya Tufan), İstanbul: Kesit yayınları.
 • BAUMAN, Z. (2016). Yasa Koyucular ve Yorumcular, İstanbul: Metis Yayınları
 • BAUMAN, Z. (1998). Postmodern Etik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ÇIRAKMAN, E.(2000). “Levinas’ta Öteki ve Adalet” içinde, Doğu-Batı, sayı:13.Ankara:
 • Doğu-Batı Yayınları
 • DEMİRCİ, T.T. (2005) . “Müziğimiz ya da Ölümün Ters Açısı”,sekans dergisi sayı:3 içinde sf:27-29.
 • DRUMMOND, P.(2003). “Jean Luc Godard Bölümü” içinde Dünya Sinema Tarihi (Ed: Ahmet Fethi),(Çev: Ahmet Fethi) ,İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • GÖKÇE, F.(1997). “Yeni Dalga” ,Sinema Akımları içinde, Ankara: Med-Campus Proje Yayınları.
 • GÜVEN, Y.(2005) . “Müziğimiz: Godard’ın Sinemasına Yeniden Bakmak”,Yeni Film dergisi, Sayı:9 içinde,sf.55–59.
 • LEVİNAS, E.(2005).Zaman ve Başka. İstanbul: Metis Yayınları
 • LEVİNAS, E.(2014).Ölüm ve Zaman. İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • SAYIN, Z. (2002). Başkalık Deneyimi. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • TEKSOY R. (2005). Rekin Teksoy’un Sinema Tarihi, İstanbul: Oğlak Yayınları.
 • WOLLEN, P.(2002).“Godard ve Karşı Sinema” içinde Sinemasal dergisi sayı:7,s.117–130),İzmir.
 • YILMAZ, E.(1997). “Jean Luc Godard”.içinde: Avrupalı Yönetmenler. Ankara: Kitle Yayınları.
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Erdinç kineşçi
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil290881, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {123 - 144}, doi = {}, title = {POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ}, key = {cite}, author = {kineşçi, Erdinç} }
APA kineşçi, E . (). POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41), 123-144. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/290881
MLA kineşçi, E . "POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 123-144 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/290881>
Chicago kineşçi, E . "POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 123-144
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ AU - Erdinç kineşçi Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 144 VL - IS - 41 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ %A Erdinç kineşçi %T POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 41 %R %U
ISNAD kineşçi, Erdinç . "POSTMODERN ETİK KAVRAYIŞI VE “MÜZİĞİMİZ” FİLMİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 41 123-144.