Aizanoi antik kentinde, üzerinde Zeus Tapınağı’nın yer aldığı platonun güneydoğu köşesinde, 1997 ile 2000 yılları arasındaki kazı çalışmalarında MÖ 2. yüzyıldan bir ev kalıntısı açığa çıkarılmıştır. Benzerlerine önemli Helenistik merkezlerde rastlanan, plastik bir şekilde boyalı 1. Stil duvar dekorasyonuyla bu ev, Helenistik dönemde bölge için alışılmadık nitelikte zengin bir şekilde donatılmıştır. Bir yangınla tahrip olmuş evin toprak tabanında, bir sikke ve 46 kadar toprak mührün yanı sıra 19 kaba ait seramik parçası da ele geçirilmiştir. Özellikle evin güneydoğudaki odasında bulunan seramik kapların buluntu durumu kapalı bir kontekst oluşturması bakımından önemlidir. Tüm kaplar odanın bir köşesinde, kömür ve külden oluşan kalınca bir tabakada ele geçirilmiştir. Tabakada görülen kömürleşmiş ahşap kalıntılar, kapların olasılıkla bir dolap ya da raf gibi bir mobilyada durduğunu göstermektedir. Helenistik evin gerek mimarisi, gerek donanımı, gerekse küçük buluntuları, o döneme kadar taşra karakterine sahip Aizanoi kentinin, en geç MÖ 2. yüzyılda, benzerlerini Pergamon’dan bildiğimiz evlerdeki gibi bir yaşam tarzıyla tanışmış olduğunu göstermektedir.

Phrygia, Aizanoi, Zeus Tapınağı, Helenistik Seramik, Helenistik ev mimarisi
 • KAYNAKÇA
 • Ateş 2015 G. Ateş, Rote Feinkeramik von Aizanoi als lokaler Kulturträger. Untersuchungen zum Verhältnis zwischen lokaler roten Glanztonware und östlicher Sigillata. Archäologische Forschungen XXX, Aizanoi II (Berlin, 2015)
 • Atik 1995 N. Atik, Die Keramik von Aizanoi. Vorbericht, AA 1995, 729-739.
 • Atik 1996 N. Atik, Aizanoi. Orta Anadolu’da bir çanak çömlek merkezi, Arkeoloji ve Sanat 18, H.72, 1996, 4-13.
 • Atik ve Rheidt 2004 N. Atik – K. Rheidt, „Pergamenisches in Anatolien. Aizanoi und seine Beziehungen zur Hauptstadt der Attaliden“, IstMitt 54 (2004) 375-391
 • Berges 2010 Dietrich Berges, „Ein königlich-pergamenischer Beamter in Aizanoi?“, in: Rheidt 2010, 38-43
 • Bingöl 1997 O. Bingöl, Malerei und Mosaik der Antike in der Türkei (1997)
 • Boehringer ve Kraus 1937 E. Boehringer – F. Kraus, Das Temenos für den Herscherkulte, AvP IX (1937)
 • Callagan 1992 P.J. Callagan, Arch. to Hell. Pottery, in: L.H. Sackett, Knossos II (London 1992)
 • Edwards 1975 G.R. Edwards, Corinthian Hellenistic Pottery, in: Corinth VII, III (1975)
 • Hayes 1985 J. W. Hayes , Delle Forme Ceramiche II. Ceramica Fine Romana. Nel Bacino Mediterraneo (Tardo Ellenismo e Primo Impero) (Roma 1985)
 • Hayes 1991 J.W. Hayes, Paphos III. The Hellenistic and Roman Pottery (1991)
 • Jes 2001 K. Jes, Ein hochhellenistischer Statuettenkopf aus Aizanoi, AA 2001, 295 – 301
 • Koehler 1986 C.G. Koehler, Handling of Greek Transport Amphoras, in: J.-Y. Empereur et Y. Garlan, Recherches sur les Amphores grecques, BCH Suppl. 13 (Athen 1986) 50-67
 • Köker 2013 Hüseyin Köker, “Aizanoi Kazısı 2011-2012 Yılları Sikke Buluntuları”, in: Elif Özer (Ed.), Aizanoi I. 2012 Yılı Kazı ve Araştırma Raporu (Ankara 2013) 133-151
 • Lochner 2010 Ina Lochner, „Der Siedlungshügel von Aizanoi in vorrömischer Zeit“ in: Rheidt 2010, 24-37
 • Mandel 1996 U. Mandel, Keramik aus Knidos - ein Vorbericht, in: Marlene Herfort-Koch, Ursula Mandel, Ulrich Schädler (Hrgs.) Hellenistische und kaiserzeitliche Keramik des östlichen Mittelmeergebietes. Kolloquium Frankfurt 24.-25. April 1995 (1996) 61-63
 • Meyer-Schlichtmann 1999 C. Meyer-Schlichtmann, in: U. Wulf, Die Stadtgrabung. AvP XV, 3 (Berlin 1999) 219
 • Morel 1981 J.P. Morel, Céramique Campanienne: Les Formes (1981)
 • Pfrommer 1985 M. Pfrommer, Klassische und hellenistische Keramik aus dem Heroon III, IstMitt 35 (1985) 39-76
 • Radt ve De Luca 1999 W. Radt – G. De Luca, Die Sondagen im Fundament des grossen Altars. PF 12 (1999)
 • Rheidt 1998 K. Rheidt, Die Ausgrabungen in Aizanoi 1997, in: XX. Kazı Sonuçları Toplantısı II. Cilt, 25-29 Mayıs 1998 (Ankara 1999) 321-333.
 • Rheidt 1999 K. Rheidt, Die Ausgrabungen in Aizanoi 1998, in: XXI. Kazı Sonuçları Toplantısı I. Cilt, 24-28 Mayıs 1999 (Ankara 2000) 171-180.
 • Rheidt 2000 K. Rheidt, Die Ausgrabungen in Aizanoi 1999, in: XXII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. Cilt, 22-26 Mayıs 2000 (Ankara 2001) 147-158.
 • Rheidt 2001 K. Rheidt, Die Ausgrabungen in Aizanoi 2000, in: XXIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. Cilt, 28 Mayıs-1 Haziran 2001 (Ankara 2002) 197-206.
 • Rheidt 2001a K. Rheidt, Aizanoi. Die Ausgrabungen und Forschungen 1997 bis 2000, AA 2001, 241-267.
 • Rheidt 2008 K. Rheidt, „Aizanoi in hellenistischer Zeit“, in: E. Schwertheim – E. Winter (Hrsg.), Neue Funde und Forschungen in Phrygien, AMS 61 (2008) 107-122.
 • Rheidt 2010 K. Rheidt (Hrgs.), Aizanoi und Anatolien. Neue Entdeckungen zur Geschichte und Archäologie im Hochland des westlichen Kleinasien. Sonderband der Antike Welt (Mainz, 2010)
 • Rheidt 2010a K. Rheidt, Vom Siedlungshügel zum anatolischen Dorf. Über 5000 Jahre Entwicklungsgeschichte von Aizanoi, in: Rheidt 2010, 168-187.
 • Rotroff 1997 Susan I. Rotroff, Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Athenian Agora XXIX (1997)
 • Rotroff 2006 Susan I. Rotroff, Hellenistic Pottery: The Plain Wares, The Athenian Agora XXXIII (2006)
 • Wintermeyer 2004 U.Wintermeyer, Die hellenistische und frühkaiserzeitliche Gebrauchskeramik. Didyma III, 2 (2004)
 • Ziegenaus ve De Luca 1968 O. Ziegenaus – G. De Luca, Das Asklepieion. AvP XI 1 (Berlin 1968)
 • Ziegenaus ve De Luca 1975 O. Ziegenaus – G. De Luca, Das Asklepieion. AvP XI 2 (Berlin 1975)
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Güler Ateş
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil327195, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {91 - 112}, doi = {}, title = {Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları}, key = {cite}, author = {Ateş, Güler} }
APA Ateş, G . (). Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41), 91-112. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/327195
MLA Ateş, G . "Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 91-112 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/327195>
Chicago Ateş, G . "Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 91-112
RIS TY - JOUR T1 - Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları AU - Güler Ateş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 112 VL - IS - 41 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları %A Güler Ateş %T Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 41 %R %U
ISNAD Ateş, Güler . "Aizanoi Helenistik Ev Seramik Buluntuları". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 41 91-112.