Çoğu zaman bireysel korku ile özdeşleştirilen suç korkusu bireyin kendine yakın hissetiği kişilerin suçun mağduru olmasını da kapsamaktadır. Çalışmaların çoğunluğu bireyin suçtan mağduriyet korkusuna odaklanırken pek az çalışma diğerleri için duyulan korkuya odaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı ülkemiz bağlamında diğerleri için duyulan suçtan mağduriyet korkusunu açıklamaya çalışmaktır. Araştırma kapsamında Ankara ilinin merkezinde yer alan ilçelerinde anket tekniği ile toplanan 1242 katılımcının verileri analiz edilmektedir. Betimsel analizler erkeklerin hem çocuklar hem de eşleri için korkarken, kadınların daha çok çocukların mağdur olmasından korktuklarını göstermektedir. Bekar olan bireyler evli bireylere göre daha çok anne-babaları ve kardeşlerinin mağdur olmasından korkmaktadırlar. Ebeveynler ağırlıklı olarak çocuklarının mağdur olmasından kaygı duymaktadırlar. Araştırmanın bulguları uluslararası literatürdeki çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Korkusu, Diğerleri için suç korkusu, Çocuklar, Ebeveynler

Suç, Suç Korkusu, Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu, Çocuklar, Ebeveynler
 • BECK, U. (1992). Risk Society: Toward a New Modernity. London: Sage Publication.
 • BECK, U. ve Beck-Gernsheim, E. (2012). Aşkın Normal Kaosu. Nafer Ermiş (Çev.). İstanbul: İmge Kitabevi.
 • BRUNTON-SMITH, I. (2011). Untangling the Relationship Between Fear of Crime and Perceptions of Disorder. British Journal of Criminilogy, 51, 885-899.
 • CHIRICOS, T., Hogan, M. ve Gertz, M. (1997). Racial Composition of Neighborhood and Fear of Crime. Criminology, 35, 107-131.
 • COOK, C. L., ve Fox, K. A. (2012). Testing the Relative Importance of Contemporaneous Offenses: The Impacts of Fear of Sexual Assault versus Fear of Physical Harm among Men and Women. Journal of Criminal Justice, 40, 142-151.
 • De GROOF S. (2008). And My Mama Said.. The (Relative) Parental Influence on Fear of Crime among Adolescent Girls and Boys. Youth and Society, 39, 267-293.
 • DRAKULICH, K. M. (2015). Concerns for Self or Family? Sources of and Responses to Altruistic Fear. Journal of Interpersonal Violence, 30, 1168-1207.
 • DRAKULICH, K. M. ve Rose, K. (2013). Being Male or Living a Female: Fear for Partners by Sex and Sexual Orientation. Journal of Interpersonal Violence, 28, 1765-1797.
 • ESCHHOLZ, S., Chiricos, T. ve Gertz, M. (2003). Television and Fear of Crime: Program Types, Audience Traits and the Mediating Effect of Perceived Neighborhood Racial Composition. Social Problems, 50, 395-415.
 • FERRARO, K. F. (1995). Fear of Crime. Interpreting Victimization Risk. Albany: State University Press.
 • FERRARO, K. F. ve LaGrange, R. (1987). The Measurement of Fear of Crime. Sociological Inquiry, 57, 70-101.
 • GAROFALO, J. (1981). The Fear of Crime: Causes and Consequences. The Journal of Criminal Law and Criminology, 72,839-857.
 • HAYNES, S. H. ve Rader, N. E. (2015). Concerns about Crime for Self and Others: An Analysis of Individual and Contextual Effects. Criminal Justice Review, 40, 303-321.
 • HEBER, A. (2009). “The Worst Thing that could happen”: On Altruistic Fear of Crime. International Review of Victimology, 16, 257-275.
 • HOLLANDER, J. A. (2001). Vulnerability and Dangerousness: The Construction of Gender through Conversation about Violence. Gender and Society, 15, 83-109.
 • KARAKUS, O., McGarrell, E. F. ve Basibuyuk, O. (2010). Fear of Crime among Citizens of Turkey. Journal of Criminal Justice, 38, 174-184.
 • KILLIAS, M. ve Clerici, C. (2000). Different Measures of Vulnerability in their Relation to Different Dimensions of Fear of Crime. British Journal of Criminology, 40, 437-450.
 • KUL, M. (2013). Suçtan Daha Büyük Suç Korkusu: İstanbul’da Bir Alan Araştırması. İstanbul: Yeniyüzyıl Yayınları.
 • MADRIZ, E. I. (1997). Images of Criminal and Victims: A Study on Women’s Fear and Social Control. Gender and Society , 11, 342-356.
 • MAY, D. C., Rader, N. E. ve Goodrum, S. (2010) A Gendered Assessment of the ‘‘Threat of Victimization’’: Examining Gender Differences in Fear of Crime, Perceived Risk, Avoidance, and Defensive Behaviors. Criminal Justice Review, 35, 159-182.
 • MESCH, G. (2000). Perceptions of Risk, Lifestyle Activities, and Fear of Crime. Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal, 21,47–62.
 • PANTAZIS, C. (2000). ‘Fear of Crime’: Vulnerability and Poverty. British Journal of Criminology, 40, 414-436. RADER, N. E. (2010). Until Death Do Us Part? Husband Perceptions and Responses to Fear of Crime. Deviant Behavior, 3, 33-59.
 • RADER, N. E. ve Cossman, J. S. (2011). Gender Differences in U.S: College Students’ Fear for Others. Sex Roles, 64,568-581. ROUNTREE, P. ve Land, K.C. (1996). Perceived Risk versus Fear of Crime: Empirical Evidence of Conceptually Distinct Reactions in Survey Data. Social Forces, 94, 774-802.
 • SAMPSON, R. ve Raudenbush, S. W. (1999). Systematic Social Observation of Public Spaces: A New Look at Disorder in Urban Neighbourhoods. American Journal of Sociology, 105, 603–51.
 • SCHAFER, J. A., Huebner, B. M. ve Bynum, T. S. (2006). Fear of Crime and Criminal Victimization: Gender-based Contrasts. Journal of Criminal Justice, 34, 285-301.
 • SNEDKER, K. A. (2006). Altruistic and Vicarious Fear of Crime: Fear for Others and Gendered Social Roles. Sociological Forum, 21, 163-195.
 • STANKO, E. (1995). Women, Crime, and Fear. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 539, 46-58.
 • SUTTON, R. ve Farrall, S. (2005). Gender, Socially Desirable Responding and the Fear of Crime. Are Women really more Anxious about Crime? British Journal of Criminology, 45,212-224.
 • TULLOCH, M. I. (2004). Parental Fear of Crime: A Discursive Analysis. Journal of Sociology, 40, 362-377.
 • TÜİK. (2015). Yaşam Memnuniyet Araştırması 2014, TÜİK, Ankara
 • ULUDAĞ, Ş. (2010). Vatandaşların Suç Korkusu (Güvenlik Endişesi) Seviyesine Etki Eden Faktörler ve Alınabilecek Önlemler: Malatya Örneği. Polis Bilimleri Dergisi ,12, 1-28.
 • WARR, M. (1992). Altruistic Fear of Victimization in Households. Social Science Quarterly, 73, 723-736.
 • WARR, M. (2000). Fear of Crime in the United States: Avenues for Research and Policy. David Duffee (Ed.), Measurement and Analysis of Crime and Justice: Criminal Justice, 4, içinde (s.451-490). Washington, DC: Department of Justice.
 • WARR, M. ve Ellison, C. G. (2000). Rethinking Social Reactions to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Household. American Journal of Sociology, 106, 551-578.
 • WILCOX, P., Carol, E. J. ve Adam, J. P. (2006). Fear of Acquaintance versus Stranger Rape as a ‘Master Status’: Towards Refinement of the ‘Shadow of Sexual Assault. Violence and Victims, 21,355–370.
 • VOZMEDIANO, L., San-Juan, C., Vergara, A. I. ve Alonso-Alberca, N. (2017). “Watch out Sweetie”: The Impact of Gender and Offence Type on Parents’ Altruistic Fear of Crime. Sex Roles, March, DOI:10.107/s11199-017-0758-7.
Konular Sosyal ve Beşeri Bilimler
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Halime Ünal Reşitoğlu
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil330004, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {}, volume = {}, pages = {145 - 160}, doi = {}, title = {Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu}, key = {cite}, author = {Ünal Reşitoğlu, Halime} }
APA Ünal Reşitoğlu, H . (). Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (41), 145-160. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/330004
MLA Ünal Reşitoğlu, H . "Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 145-160 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/31348/330004>
Chicago Ünal Reşitoğlu, H . "Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (): 145-160
RIS TY - JOUR T1 - Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu AU - Halime Ünal Reşitoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 160 VL - IS - 41 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu %A Halime Ünal Reşitoğlu %T Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 41 %R %U
ISNAD Ünal Reşitoğlu, Halime . "Diğerleri için Duyulan Suç Korkusu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 41 145-160.