Yıl 2017, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 161 - 182 2017-12-29

Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu

Hıdır Önür [1]

141 894

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ziya Gökalp’le başlayan Türk sosyolojisinin zirve isimlerinden biridir. Fındıkoğlu’nun kendi dönemine damga vuran fikirlerinin çoğu günümüz Türk toplumu için de geçerliliğini korumaktadır. Bunun iki nedeninden biri toplumumuzun dünkü sosyal problemlerinin bugün de halen varlığını sürdürmekte oluşunda, diğeri ise Fındıkoğlu’nun sosyal problemlere oportünizmden uzak bir şekilde, bir entelektüelde olması gereken tavırla yaklaşmış olmasında aranmalıdır. Bununla birlikte, günümüz Türkiye’sinde Fındıkoğlu’nun fikirlerinin sosyoloji çevrelerinde yeterince bilinip istifade edildiğini söylemek pek mümkün görünmemektedir. Zira, Strasburg Üniversitesinde (Fransa) Ziya Gökalp üzerine yazdığı doktora tezi halen Türkçeye çevrilmiş değildir; diğer eserlerinin ise uzun yıllardır baskısı yapılmamaktadır. İşte, bu makalenin amacı Fındıkoğlu’nun sosyoloji ve metod anlayışını, ilgilendiği başlıca sosyal problemleri ve bunların çözümü maksadıyla sergilediği bakış açılarını ana hatlarıyla ortaya koymaktır. Bu amaçla, Fındıkoğlu’nun eserlerinden yola çıkılarak betimsel bir yöntemle onun Türk sosyolojisindeki yeri izah edilmeye çalışılmıştır. Bunun, günümüz Türk toplumunda da gözlemlenen bazı eski problemlerin analizinde kendi düşünce kaynaklarımızdan istifade edilmesi gereğine ve imkânına işaret etmesi bakımından da önem taşıdığı düşünülmektedir.

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Türk sosyolojisi, sosyolojik düşünce
  • Kaynakça Erkal, M. E. (1985). Türk Sosyal İlim Hayatında Bir Zirve: Fındıkoğlu Z. Fahri, Türk Dünyası Araştırmaları Z.F. Fındıkoğlu’na Armağan, 35, 80-85 Erkal, Mustafa E. (1996). TDV İslâm Ansiklopedisi. (Cilt:13, Fındıkoğlu Ziyaeddin Fahri Maddesi) s.28-30. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Fındıkoğlu, Z. F. (1941). Neo-Pozitivizme Göre Sosyolojik İlliyet. Sosyoloji Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, 143-157 Fındıkoğlu, Z. F. (1942. Ziya Gökalp ve Aile Adlarımız. Türk Yurdu Dergisi 5-6. Sayısından ayrı basım, İstanbul: Cumhuriyet Matbaası. Fındıkoğlu, Z.F. (1944). İçtimaiyat Dersleri İçtimaiyata Giriş. İstanbul: Gençlik Kitabevi. Fındıkoğlu, Z.F. (1946). İçtimaiyat Dersleri Metodoloji Nazariyeleri. İstanbul: Gençlik Kitabevi. Fındıkoğlu, Z.F (1950). Bayburtlu Zihni Bir Edebiyat Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Bayburt Kültür ve Yardım Cemiyeti. Fındıkoğlu, Z. F. (1952). Türk İş Hukuku İle Alakalı İçtimai Hareketler -İzmir’de Türk İşçi Sendikaları Konfederasyonunun Kurulması Münasebetiyle-. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:18, Sayı:3-4, 1096-1127 Fındıkoğlu, Z.F. (1954). İş Hukukumuzun ve Çalışma Mevzuatımızın Tatbik Edildiği Büyük Sanayi Müesseseleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:20, Sayı:1-4, 104-123 Fındıkoğlu, Z.F.(1955a). Ziya Gökalp İçin Yazdıklarım ve Söylediklerim, İstanbul: Türkiye Muallimler Birliği. Fındıkoğlu, Z. F. (1955b). Kooperatif Hukukumuzda Değişme Temayülleri ve Bir Vesikanın Tahlili, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:20, Sayı:1-4, 104-123 Fındıkoğlu, Z. F. (1958a). İçtimaî Değişmelerimiz ve Sosyal Tabakalaşma. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:1-4, 100-112 Fındıkoğlu, Z.F. (1958b). Bizde Sosyoloji ve Birkaç Meselemiz. Sosyoloji Dergisi, Cilt:2, Sayı:13-14, 137-149 Fındıkoğlu, Z.F. (1958c). İçtimaiyat Üçüncü Cilt Hukuk Sosyolojisi İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Fındıkoğlu, Z.F. (1962). Le Play Mektebi ve Prens Sabahaddin, İstanbul: Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği. Fındıkoğlu, Z.F. (1964). Ziya Gökalp ve Sosyalizm. Sosyoloji Konferansları, Sayı:5, 42-70 Fındıkoğlu, Z.F. (1967). Kooperasyon Sosyolojisi Nazari ve Tatbiki Kooperatifçilik Denemesi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Fındıkoğlu, Z. F. (1970). Doğu Kalkınması ve Erzurum Şehirleşmesi, İstanbul: Tortum Kalkınma Derneği. Fındıkoğlu, Z.F. (1971). İçtimaiyat Dersleri Sosyoloji Doktrin ve Kolları, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Fındıkoğlu, Z. F. (1976a). Sosyalizm 1, İstanbul: Türk Kültür Yay. Fındıkoğlu, Z. F. (1976b). Sosyalizm 2, İstanbul: Türk Kültür Yay. Fındıkoğlu, Z. F. (1981). Karl Marx ve Sistemi. İstanbul: Ötüken. Fındıkoğlu, Z.F. (2010). Erzurum Şairleri. Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı. Güngör, N. (1991). Kültür-Eğitim-Dil Üzerine Görüşleri İle Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. Ankara: Kültür Bakanlığı. Kurtkan Bilgiseven, A. (1987). Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tözüm, R.(1977). Büyük Sosyolog, Büyük Alim ve Büyük İnsan Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Fındıkoğlu Armağanı içinde (s.XI-XIII). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Tuna, O. (1977). Aziz Dostum ve Meslekdaşım Fındıkoğlu, Fındıkoğlu Armağanı içinde (s.25-38). İstanbul:İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Türkdoğan, O. (1977). Z.F.Fındıkoğlu’nun Sosyolojik Görüşleri. Fındıkoğlu Armağanı içinde (s.103-122). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Tütengil, C.O.(1975). Fındıkoğlu Üzerine Notlar. Sosyoloji Konferansları, 13, 13-27. Ülgener, S. F. (1977). Fındıkoğlu’nu Anarken, Fındıkoğlu Armağanı içinde (s.IX-X). İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Hıdır Önür
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil336820, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {161 - 182}, doi = {}, title = {Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu}, key = {cite}, author = {Önür, Hıdır} }
APA Önür, H . (2017). Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 161-182. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/336820
MLA Önür, H . "Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 161-182 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/336820>
Chicago Önür, H . "Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 161-182
RIS TY - JOUR T1 - Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu AU - Hıdır Önür Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 161 EP - 182 VL - IS - 42 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu %A Hıdır Önür %T Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 42 %R %U
ISNAD Önür, Hıdır . "Türk Sosyolojisinde Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (Aralık 2017): 161-182.