Yıl 2017, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 99 - 112 2017-12-29

BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-

Cafer Gariper [1]

120 181

20 yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye’de yayıncılık hayatında, bilimsel çalışmalarda, sempozyumlarda önemli bir artışın yaşandığı dikkat çeker. Fakat yapılan çalışmaların, yayınların gereğince eleştirel bakışla değerlendirildiği, kontrol ve denetimden geçirildiği söylenemez. Özellikle sempozyumlarda sunularak yayımlanan bildirilerin, çoğu kez sempozyumların geniş bilim kuruluna sahip olmalarına rağmen, iyi bir şekilde denetlenebildiği iddia edilemez. Bu tespitten hareketle makalede Abdullah Cevdet’in Dilmestî-i Mevlâna Gazâlî’de Marifetu’llah-Rubâiyât-ı Gazâlî “Örfî”de Şiir ve İrfân adlı kitabının Dilmestî-i Mevlâna kısmı yeni yazıya aktarılarak Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş ve bildiriler kitabında yayımlanmış metni üzerinde kimi belirlemelerde ve eleştirilerde bulunulacaktır. Bu yolla Türkiye’de yapılan sempozyumların, bilim ve hakem kurullarının, yapılan yayınların ne gibi problemler taşıdığı, işin ne derece ciddiye alındığı ya da alınmadığı gösterilmeye çalışılacaktır. 

Sempozyum, bildiri, bilim kurulu, Abdullah Cevdet, Dilmestî-i Mevlâna
  • AYVAZOĞLU, Beşir, Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 1998. Abdullah Cevdet, Dilmestî-i Mevlâna Gazâlî’de Marifetu’llah-Rubâiyât-ı Gazâlî “Örfî”de Şiir ve İrfân, Kütüphâne-i İctihâd aded 44, Orhaniye Matba’ası, İstanbul 1921. Abdullah Cevdet, Dilmestî-i Mevlânâ Gazâlî’de Marifetu’llah-Rubâiyât-ı Gazâlî “Örfî”de Şiir ve İrfân, (Sadeleştiren ve baskıya hazırlayanlar: Erdoğan Erbay-Nimet Yıldırım-Ali Utku), Çizgi Kitabevi, Konya 2014. DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara 1982. HANİOĞLU, M. Şükrü, Bir Siyasal Düşünür Olarak Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, Üçdal Neşriyat, İstanbul [tz]. HANİOĞLU, M. Şükrü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, C. I, İstanbul 1988, s. 90-93. GÜNAYDIN, Yusuf Turan, “Abdullah Cevdet ve Dil-mestî-i Mevlâna’sı –Değerlendirme&Çevrimyazı Metin-”, Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu Bildiriler, S. Ü. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya 2007, s. 93-122. IRMAK, Sadi, Lirizmin İki Doruğu: Mevlâna ve Gazâlî, Konya Turizm Derneği Yayınları, Ankara 1976. Nâzım Hikmet, Nâzım ile Piraye Mektuplar 1, Adam Yayınları, İstanbul 1996. Nâzım Hikmet, Kuvâyi Milliye Şiirler 3 Kuvâyi Milliye Saat 21-22 Şiirleri Dört Hapishaneden Rubailer, Adam Yayınları, İstanbul 1997. OKAY, Orhan, “Abdullah Cevdet”, Dergâh Yayınları, C. 1, İstanbul 1977, s. 11-12. OKAY, Orhan, “Abdullah Cevdet”, Büyük Türk Klasikleri, C. 10, İstanbul 1990, s. 296-304. ÖZDEMİR, Kemal, Doktor Abdullah Cevdet’in Edebi Dünyası Abdullah Cevdet’in Şiirlerinin İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erzurum 2003. SAFA, Peyami, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1949. ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, 3. Baskı, Ülken Yayınları, İstanbul 1992.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Cafer Gariper
Ülke: Turkey


Bibtex @kitap İncelemesi { sufesosbil349108, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {99 - 112}, doi = {}, title = {BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME\&ÇEVRİMYAZI METİN-}, key = {cite}, author = {Gariper, Cafer} }
APA Gariper, C . (2017). BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 99-112. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/349108
MLA Gariper, C . "BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 99-112 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/349108>
Chicago Gariper, C . "BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 99-112
RIS TY - JOUR T1 - BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN- AU - Cafer Gariper Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 112 VL - IS - 42 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN- %A Cafer Gariper %T BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN- %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 42 %R %U
ISNAD Gariper, Cafer . "BİR METİN YAYINI ÜZERİNDE BAZI DİKKATLER: “ABDULLAH CEVDET VE DİL-MESTÎ-İ MEVLÂNA’SI –DEĞERLENDİRME&ÇEVRİMYAZI METİN-". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (Aralık 2017): 99-112.